Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դասախոսություն՝ “Կոմպակտ և Ֆրեդհոլմյան օպերատորներ” թեմայով

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2016թ. մարտի 15-ին ժամը 10:40-ին  ԻԿՄ III կուրսում “Կոմպակտ և Ֆրեդհոլմյան օպերատորներ” թեմայով ռուսերեն լեզվով դասախոսություն կկարդա ֆ.մ.գ.թ.ասիստենտ Կ.Հովսեփյանը:

 Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն