Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Գրայֆսվալդի համալսարան, Գերմանիա

Հայտ. նկ. (1) «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Գրայֆսվալդի համալսարանի (Գերմանիա) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի  ուսանողների համար՝ 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսանելու նպատակով:

Գերմաներենի/անգլերենի առնվազն B2 մակարդակի իմացությունը պարտադիր է:

Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի մասին կարող եք գտնել «Էրազմուս+» ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/:

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժնում էլեկտրոնային տարբերակով (էլ. հասցե՝ lia_evoyan@ysu.am):

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2023թ. ապրիլի 28-ը՝ժամը 17:00-ն:

Ստորև ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկն ուսանողների համար (փաստաթղթերն ընդունվում են միայն անգլերեն՝ PDF տարբերակով).

  1. անձնագրի պատճեն,
  2. ինքնակենսագրական (CV) «Europass» ձևաչափով
  3. մոտիվացիոն նամակ,
  4. ակադեմիական տեղեկագիր,
  5. տեղեկանք ԵՊՀ-ում ուսանելու վերաբերյալ,
  6. ուսումնառության համաձայնագիր (Learning Agreement for Studies):

Անգլերենով դասընթացներին ծանոթանալու համար այցելել հետևյալ հղումով՝ https://www.uni-greifswald.de/en/study/prior-to-studies/courses-taught-in-english/:

Հարցերի դեպքում և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժին՝ կենտրոնական մասնաշենք՝ 4-րդ հարկ՝ 408 սենյակ, հեռ.՝ (+374 10) 554-641 (ներքին՝ 11-38):