Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ամենախելացին» ուսանողական ինտելեկտուալ խաղում հաղթեց «Սերվիս» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Ղուշչյանը