Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Թիմային ինտելեկտուալ խաղի մասնաճյուղային առաջնություն