Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ներկան և ապագան Տավուշի մարզի հնագիտության հետաքրքրությունների համատեքստում» թեմայով դաս-քննարկմանը մասնակցելու հրավեր

                             Իրեն - 1

2019թ. մայիսի 17-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի խորհրդակցությունների սենյակում տեղի կունենա «Ներկան և ապագան Տավուշի մարզի հնագիտության հետաքրքրությունների համատեքստում» թեմայով դաս-քննարկում, որը կվարի ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժնի գիտաշխատող Իրեն Քալանթարյանը: