Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի իր աշխատանքային պլանը

 2017թ. սեպտեմբերի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ կայացավ հանդիպում, որին հրավիրված էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը:

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց  2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի իր աշխատանքային պլանը

Հանդիպման ընթացքում Ուսանողական խորհուրդն ըստ ֆակուլտետների ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի իր աշխատանքային պլանը:

Նախ ներկայացվեց Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի աշխատանքային պլանը (ֆակուլտետի ՈՒԽի նախագահ՝ Հ. Քարտաշյան)՝ հետևյալ ռազմավարական խնդիրներով ու գործողություններով.

1.Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները.

1.1. առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպում, ծանոթացում ՈՒԽ-ի կազմին և գործառույթներին,

1.2. դասընթաց ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2.Կրթական կարիքների վերհանում.

2.1. ավագների հետ հարցաշարերի քննարկում,

2.2. հանդիպումներ ֆակուլտետում ուսանողների հետ:

3.Մասնակցություն գիտական խորհրդի նիստերին.

3.1. ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ուսանող անդամի ընտրություն:

4.Ուսանողների բազմակողմանի զարգացում.

4.1. «Հաջողակ լինելու արվեստը» թեմայով քննարկում,

4.2. «Մաթեմատիկայի կիրառումը տնտեսագիտության մեջ» թեմայով բաց դաս,

4.3. «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմել բիզնես ծրագիր» ուսուցողական դասընթաց,

4.4.  «Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Տավուշի մարզում» թեմայով քննարկում ուսանողների միջև:

Ապա ներկայացվեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի աշխատանքային պլանը (ֆակուլտետի ՈՒԽի նախագահ՝ Զ. Վարտանյան), որն ընդգրկում էր հետևյալ  ռազմավարական խնդիրներն ու գործողությունները.

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց  2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի իր աշխատանքային պլանը

1.Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները.

 1.1.  առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպում, ծանոթացում ՈՒԽ-ի կազմին և գործառույթներին,

1.2. դասընթաց ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2.Կրթական կարիքների վերհանում.

2.1. ավագների հետ հարցաշարերի քննարկում,

2.2. հանդիպումներ ֆակուլտետում ուսանողների հետ,

3.Մասնակցություն գիտական խորհրդի նիստերին.

3.1. ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ուսանող անդամի ընտրություն:

4.Ուսանողների բազմակողմանի զարգացում.

4.1.Անգլերեն լեզվի ուսուցման խմբակ,

4.2.Լեզուների միջազգային օր,

4.3.«Ուսումնառություն առանց սթրեսի» թեմայով քննարկում «Հոգեբանություն» մասնագիտության ուսանողների հետ,

4.4.«Խոսքի մատուցման վարպետություն» թեմայով բաց դաս,

4.5.մասնագիտական ֆիլմերի դիտումներ, քննարկումներ,

4.6. «Օտարամուտ բառերի գործածությունը մեր խոսքում» թեմայով բանավեճ:

Այնուհետև Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽի նախագահ Ա. Վարդանյանը ներկայացրեց իրենց աշխատանքային պլանը.

1.Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները.

 1.1.  առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպում, ծանոթացում ՈՒԽ-ի կազմին և գործառույթներին,

1.2. դասընթաց ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2.Կրթական կարիքների վերհանում.

2.1. ավագների հետ հարցաշարերի քննարկում,

2.2. հանդիպումներ ֆակուլտետում ուսանողների հետ,

3.Մասնակցություն գիտական խորհրդի նիստերին.

3.1. ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ուսանող անդամի ընտրություն:

4.Ուսանողների բազմակողմանի զարգացում.

4.1. ՀՀ անկախության տոնին նվիրված ֆակուլտետային միջոցառում,

4.2. «Սթիվ Ջոբսի հաջողության ուղին» կինոդիտում, քննարկում,

4.3.  Մարկ Ցուկեմբերգի մասին կինոդիտում, քննարկում,

4.4.  «Ծրագրավորումը հասանելի է բոլորին» ուսուցողական դաս,

4.5. Ամանորյա ֆակուլտետային միջոցառում:

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց  2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի իր աշխատանքային պլանը

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ Ա.Ալեքսանյանն էլ ներկայացրեց իրենց  աշխատանքային պլանը.  

1.Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները.

 1.1.  առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպում, ծանոթացում ՈՒԽ-ի կազմին և գործառույթներին,

1.2. դասընթաց ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2.Կրթական կարիքների վերհանում.

2.1. ավագների հետ հարցաշարերի քննարկում,

2.2. հանդիպումներ ֆակուլտետում ուսանողների հետ,

3.Մասնակցություն գիտական խորհրդի նիստերին.

3.1. ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ուսանող անդամի ընտրություն:

4.Ուսանողների բազմակողմանի զարգացում.

4.1. Հոգեբանական նկարագրի կազմում արվեստի սիրելի գործերի միջոցով. զրույց «Հոգեբանություն» մասնագիտության ուսանողների հետ,

4.2. «Код Да Винчи» վերլուծաբանների տեսակետների ներկայացում, քննարկում,

4.3. «Մեր ազգային մշակույթը» թեմատիկ ինտելեկտուալ խաղ,

4.4. Այց պատկերասրահ:

Հանդիպման վերջում ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, Ուսանողական խորհրդին մաղթեց անսպառ եռանդ, նպատակասլացություն, նախատեսված ծրագրերի հաջող իրականացում, ուսանողներին կոչ արեց լինել նախաձեռնող, ակտիվորեն մասնակցել այդ ծրագրերին: