Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2015-2016 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ համալսարանականներ,  մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջի «Փաստաթղթեր» բաժնի «Հաշվետվություններ» էջում տեղադրվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2015-2016 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Այն գրվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2015-16 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվության հիման վրա և առավել հանգամանորեն ներկայացնում է մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները հաշվետու ուստարում:

Հաշվետվությունը բաղկացած է նախաբանից, ութ բաժիններից («Մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր», «Որակի ապահովում», «Ուսումնական գործընթաց», «Համագործակցություն», «Տեղեկատվական համակարգեր, տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացում», «Հասարակայնության հետ կապ», «Ուսանողական կառույցներ, աշխատանք ուսանողների և շրջանավարտների հետ», «Գիտական խորհուրդ»), վերջաբանից և երկու հավելվածից: