Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը կիրականացնի հեռավար ուսուցում

Հարգելի՛ համալսարանականներ՝ ուսանողներ և դասախոսներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2020թ. մարտի 14-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում հրավիրվել է խորհրդակցություն՝ տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի, Ուսումնամեթոդական վարչության պետի, ֆակուլտետների դեկանների, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի մասնակցությամբ:

Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է, թե ստեղծված իրավիճակում (կորոնավիրուսի նոր դեպքերով պայմանավորված), երբ հանրապետությունում ուսումնական հաստատությունները փակ են լինելու, ինչպիսի լուծումներ կարելի է առաջարկել, որոնք կնպաստեն ուսանողների ուսումնառության շարունակմանը:

Հաշվի առնելով, որ դասապրոցեսը դադարեցվել է մինչև ս.թ. մարտի 23-ը, և հնարավոր է, որ այդ ժամկետը երկարաձգվի, որոշվել է ակտիվացնել վերապատրաստումներ անցած դասախոսների աշխատանքը on-line հարթակներում, մասնավորապես՝ Moodle և Edunext առցանց դասավանդման համակարգերի կիրառմամբ:

Այդ հնարավորության բացակայության դեպքում՝ դասախոսներին հրահանգվել է ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ նյութերը՝ դասախոսությունների տեքստերը, ուսումնասիրվող գրականությունը, հարցերը, առաջադրանքները և այլ հանձնարարականներ:  Հրահանգվել է նաև նշանակել ժամեր on-line խորհրդատվությունների, հարց ու պատասխանի և գործնական խնդիրների քննարկումների համար՝ օգտագործելով տեսակոնֆերանսների կազմակերպման համար հասանելի համակարգերը (Skype, Zoom և այլն):