Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ է

fuel

2018թ. նոյեմբերի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Վառելիքի»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2018թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Վառելիք» ապրանքատեսակը:

Այդ նպատակով մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 18/31-3  ծածկագրով հայտարարության և հարավերի տեքստերը հրապարակվել է   www.gnumner.am   տեղեկագրում:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 2 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Մաքս Օիլ» ՍՊԸ և «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն: