Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթ՝ Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական ասոցիացիայի հետ համատեղ

company_profile ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն և Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական ասոցիացիան համատեղ անցկացնում են Գիտական հետազոտությունների բազմակողմ ծրագրերի աջակցության մրցույթ`  համաձայն 2016 թ. հուլիսի 1-ին ստորագրված «Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական ասոցիացիա ստեղծելու մասին» մտադրությունների հուշագրի դրույթների:

Ծրագրի շրջանակներում 24 կամ 36 ամիս տևողությամբ դրամաշնորհներ կտրամադրվեն հետևյալ գիտական ուղղություններով ծրագրերի իրականացման համար.

Կենսաբազմազանություն և կենսաանվտանգ միացություններ,

Միջգիտակարգային հետազոտություններ` ուղղված պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրությանըպահպանմանն ու վերականգնմանը:

Մրցույթի հրավերի փաթեթը

Մրցույթին մասնակցության գիտական նախագծերի հայաստանյան ազգային հայտերը առձեռն ներկայացվում են ՀՀ գիտության կոմիտե` հայաստանյան խմբերի ղեկավարների կողմից՝ աշխատանքային օրերին ժամը 10:00-13:00 և 14:00-17:00 (Օրբելի եղբայրների 22, 7-րդ հարկ, 708 սենյակ) կամ փոստով (Երևան 0028, Օրբելի եղբայրների 22)՝ մինչև 2020 թհունվարի 27-ը ներառյալ: Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 210 140 (+112), (+119) կամ (+115) հեռախոսահամարներով:

Մրցույթի ընդհանուր հայտը ձևավորվում է հայաստանյան և «Գիտական հետազոտությունների աջակցության եվրասիական ասոցիացիա ստեղծելու մասին» մտադրությունների հուշագրի կողմ հանդիսացող առնվազն երկու այլ երկրներ (Ռուսաստանի Դաշնություն,  Բելառուսի Հանրապետություն, Ուզբեկստանի Հանրապետություն, Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետություն և Մոնղոլիա) ներկայացնող խմբերի կողմից ձևավորված կոնսորցիումի ղեկավարի կողմից՝ մինչև 2020 թհունվարի 15-ը:

Ընդհանուր հայտի ներկայացման կարգի և հայտին ներկայացվող պահանջների մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ   http://eapi-science.org կայքից:

Աղբյուրը՝ scs.am: