Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» (AMERICAN STUDIES) ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտողի մրցույթի հայտ. նկար

Երևանի պետական համալսարանը, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Ամերիկյան հետազոտություններ» (American Studies) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հայտարարում է ԵՊՀ Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտողների մրցույթ:

 

Մրցույթի նպատակներն են՝

 • Համախմբել ամերիկագիտության կամ հարակից բնագավառների գիտահետազոտական ներուժը,
 • Ձևավորել ու զարգացնել համապատասխան գիտական միջավայր և խթանել ամերիկագիտության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը:

Մրցույթին մասնակցելու համար հրավիրվում են ամերիկագիտության կամ հարակից ակադեմիական գիտակարգերի բնագավառում գիտահետազոտական հետաքրքրություններ և փորձ ունեցող անձինք:

 

Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներն են.

 • Առնվազն հինգ տարվա գիտահետազոտական փորձառություն՝ ամերիկագիտության կամ հարակից բնագավառներում,
 • Գիտական աստիճան՝ հասարակական գիտությունների ոլորտում,
 • Միջազգային ակադեմիական հետազոտական փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`      

 • ինքնակենսագրական (CV),
 • գիտական հետաքրքրությունների շրջանակի (Statement of Interests) նկարագրություն՝ 2-3 էջի սահմանում,
 • ամերիկագիտության կամ հարակից ակադեմիական գիտակարգերի բնագավառին վերաբերող գիտական մեկ հոդվածի (կամ համապատասխան տեքստային հատվածի) օրինակ,
 • հետազոտական առաջարկ (Research Proposal)` առավելագույնը 1500 բառի սահմաններում`առաջարկված թեմատիկաներից որևէ մեկի վերաբերյալ (անգլերեն լեզվով).
 1. ԱՄՆ տարածաշրջանային քաղաքականությունը և գործընթացները/ U.S. Regional Policies and Processes/
 2. ՀՀ-ԱՄՆ. hամագործակցության ռազմավարությունները, ձևաչափերը և հայկական սփյուռքի դերը / United States and Armenia: Cooperation Frameworks, Strategies and the Role of Armenian Diaspora/
 3. ԱՄՆ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում / U.S. Policies in the South Caucasus/
 4. Թուրքիա – ԱՄՆ հարաբերություններ / United States -Turkey Relations/
 5. ԱՄՆ էներգետիկ քաղաքականությունը. տարածաշրջանային մոտեցումներ /U.S. Energy Policies: Regional Dimensions/
 6. ԱՄՆ միգրացիոն քաղաքականությունը. Միտումներ և առանձնահատկություններ /U.S. Immigration Policy: Policy Trends and Specifics/:

ԵՊՀ Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի թեմատիկ հետազոտողներից ակնկալվող աշխատանքային արդյունքները, ի թիվս այլնի, ներառելու է գրախոսվող ակադեմիական հրապարակում՝ հոդվածներ միջազգային պարբերականներում և «Բանբեր Երևանի Համալսարանի» գիտական հանդեսում: Միաժամանակ հետազոտողները պայմանագրի գործողության ժամկետում հանդես կգան սեմինար-ներկայացումների շարքով:

 

Մրցութային ընտրությունն իրականացվելու է ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում: Ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է անցկացվել նաև հարցազրույց:

 

Մրցույթի արդյունքում ընտրված դիմորդների հետ կնքվելու է պայմանագիր` վեց ամիս ժամկետով (երկարաձգման հնարավորությամբ):

 

Մրցույթին մասնակցելու դիմում-հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով՝ «Ամերիկյան հետազոտություններ» ծրագրի ղեկավար, պրոֆ. Ալ. Մարգարովի՝ amarkarov@ysu.am, և «Ամերիկյան հետազոտություններ» ծրագրի համակարգող, ԵՊՀ Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն, դոցենտ Վ.Ագլյանի՝ aglyan@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

 

 Մրցույթին մասնակցելու դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2021թ. մարտի 22-ն է: