Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը հաղթել է ուսուցիչներին վերապատրաստելու վերաբերյալ ՀՀ ԿԳՄՍՆ հայտարարած մրցույթում

ԿԳՄՍՆ նյութի նկ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանի՝ 2021 թ. մայիսի 18-ի N 780-Ա/2 հրամանով հաստատվել է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկը, որում առաջին անգամ ընդգրկվել է նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը:

Սահմանվել է, որ դասընթացներն իրականացվելու են ՀՀ կառավարության՝ 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1667-Ն որոշման 14-րդ կետի պահանջին համապատասխան՝ մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը:

Համաձայն հրամանի` ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարությունը երաշխավորել է 42 կազմակերպության և 14 դասընթաց, որոնցից յուրաքանչյուրն անցնելու համար սահմանվել են համապատասխան կրեդիտներ:

2021թ. ապրիլի 2-ին հայտարարված մրցույթում ԵՊՀ ԻՄ-ը ներկայացրել է հայտադիմումի փաթեթ, որի կազմման աշխատանքները ստանձնել է «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հաղթել է հայտարարված մրցույթում և հնարավորություն է ստացել իրականացնելու Տավուշի մարզի ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումները բոլոր բաղադրիչներով հայոց լեզու և գրականություն, ռուսերեն, պատմություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, տեխնոլոգիա և ՆԶՊ առարկաների համար: