Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

meeting

 2018թ. հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 12:15-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփման հարցը:
  2. Առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների նախապատրաստման և անցկացման հարցը:

Ընթացիկ հարցեր: