Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսումնաճանաչողական այց ԵՊՀ-ի հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

2015թ. նոյեմբերի 19-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողները կատարեցին ուսումնաճանաչողական այց ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի փորձարարական հոգեբանության, անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիաներ:

Ուսումնաճանաչողական այց ԵՊՀ-ի հոգեբանության  գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Ուսումնաճանաչողական այցը կազմակերպվել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության աջակցությամբ ու Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ:

Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի գիտաշխատողներ Լ.Ստեփանյանը և Է.Ասիրյանը ուսանողներին ներկայացրին լաբորատորիայի սարքավորումները և նրանց հետ փորձեր իրականացրին:

Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության լաբորատորիայի գիտաշխատող Դ.Սարգսյանը ուսանողներին ծանոթացրեց լաբորատորիայի գիտահետազոտական աշխատանքներին, մասնագիտական հարուստ գրականությանը (ինչպես ժամանակակից, այնպես էլ մատենագիր), հոգեբանության դասագրքերին (հայերեն և օտարալեզու):

Ուսումնաճանաչողական այց ԵՊՀ-ի հոգեբանության  գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Մեր ուսանողները եղան նաև Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում, որտեղ գիտաշխատող Լ.Գևորգյանը նրանց ծանոթացրեց թրեյնինգային սենյակին, ուր իրականացվում էին խմբային և անհատական թերապևտիկ աշխատանքներ:

Ուսումնաճանաչողական այց ԵՊՀ-ի հոգեբանության  գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Վերջում ուսանողներն այցելեցին «Կանաչ սենյակ-ծիածանային պարտեզ» երեխաների սոցիալականացման կենտրոն: