Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում մեկնարկել է 2020-2021 ուստարվա դիմում-հայտերի ընդունելության լրացուցիչ փուլը

1. հայտ. նկար

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ մասնաճյուղի բոլոր կրթական ծրագրերի վճարովի ուսուցման համակարգում առկա են թափուր տեղեր:

 

Թափուր տեղերի մրցույթին կարող են մասնակցել ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացածսակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների նշումով նոր դիմում-հայտը հուլիսի 20-22-ը՝ ժամը 18.00-ն, dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով:

 

Դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտում իրենց ընտրությամբ և ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում են թափուր տեղեր ունեցող մասնագիտությունները՝ ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերի:

 

Համաձայն ընդունելության դիմում-հայտի՝ դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ կամ մի քանի բուհերի վճարովի մասնագիտությունների թափուր տեղերի մրցույթին՝

 

  • եթե ընտրած մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննությունից ունի դրական միավոր,
  • եթե դրական միավորով քննությունը տվյալ մասնագիտության համար ընդունելության մրցութային քննությունը չէ, բայց ընդգրկված է տվյալ մասնագիտության քննությունների ցանկում:

Առավելությունը տրվում է տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննությանը:

 

Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերում լրացուցիչ փուլի մրցույթի արդյունքները հաստատում է հուլիսի 25-ին: