Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

2017թ. դեկտեմբերի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ բաց դաս (անգլերեն), որը վարեց Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Էմմա Թեմրազյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Բաց դասին ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Մ.Զաքարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոսներ:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Դասախոսը ներկայացրեց դասի թեման, նպատակը և խնդիրները, ապա ուսանողները ներկայացրին մաթեմատիկայի հիմնական բաժինները և նրա տարրերը:

Բաց դասին իրենց աշխատանքներով հանդես եկան Լիանա Ներսիսյանը, Արայիկ Շահնազարյանը, Նարե Ասիլբեկյանը, Խաժակ Սարգսյանը, Նարե Քամալյանը, Վահագն Ղուկասյանը, Արփի Աթաբեկյանը, Տարոն Ալավերդյանը, Սիրանուշ Հարությունյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Լիանա Ներսիսյանը ներկայացրեց եռանկյունների դասակարգումը և Պյութագորասի թեորեմը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Թվաբանական և երկրաչափական պրոգրեսիաների մասին խոսեց Արայիկ Շահնազարյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Նարե Ասիլբեկյանը ներկայացրեց եռանկյունաչափական ֆունկցիաները, նրանց հակադարձ ֆունկցիաները և հատկությունները:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Վեկտորների մասին զեկուցումով հանդես եկան Խաժակ Սարգսյանը և Նարե Քամալյանը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս

Մեկ և ավելի փոփոխականներով համակարգ լուծելու մասին ներկայացրեց Վահագն Ղուկասյանը:

Արփի Աթաբեկյանը, Սիրանուշ Հարությունյանը և Տարոն Ալավերդյանը խոսեցին հավասարման աստիճանների մասին:

Բաց դասի վերջում ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը՝ դասախոսին և ուսանողներին հայտնելով իր գոհունակությունը բարձր մակարդակով կազմակերպված դասի համար, ևս մեկ անգամ կարևորելով անգլերենի դերը ծրագրավորողի մասնագիտության մեջ:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսում կայացավ անգլերենով բաց դաս