Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ինտելեկտուալները պարգևատրվեցին

Մայիսի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ամփոփվեց “Facebook” սոցիալական ցանցում ուսանողական գիտական ընկերության ստեղծած «Ինտելեկտուալ հարցեր» խմբի 2-րդ մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցում էին տարբեր բուհերի ուսանողներ և շրջանավարտներ:

«Լավագույն հարցեր կազմող» անվանակարգում առաջին տեղ զբաղեցրեց Խորեն Տիգրանյանը Գյումրիից: Այդ անվանակարգում նրան հաջորդում էին Արտուշ Չիբուխչյանը և Մերի Ամիրզյանը: Կարդալ ավելին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2012թ. բակալավրատի առկա ուսուցման ընդունելություն

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2012թ. առկա ուսուցման ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

  • Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա
  • Բնապահպանություն և բնօգտագործում
  • Պատմություն
  • Հայոց լեզու և գրականություն
  • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
  • Անգլերեն լեզու և գրականություն
  • Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
  • Կիրառական արվեստ
  • Տնտեսագիտության տեսություն
  • Սերվիս

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:
Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ:

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:
Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը, ժամը 18:00-ն:
Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 3:
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-61, (093) 41-51-22, (093) 20-65-05 հեռախոսահամարներով:

Կայացավ «Լավագույն ձեռագիր» մրցույթը

Ս/թ մայիսի 10-ից 15-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպեց «Լավագույն ձեռագիր» խորագրով վայելչագրության մրցույթ:

Ընկերության նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանը նշեց. «Մեր նախաձեռնության նպատակն է
խրախուսել գեղեցիկ ձեռագիր ունեցող ուսանողներին»:

Մրցույթն անցավ երկու փուլով. առաջին փուլին մասնակցած 33 ուսանողներից երկրորդ փուլ անցան 13-ը:

Հաղթեցին Լամարա Փիրումյանը (Հ. լ/գ 3-րդ կուրս), Վարդուհի Վարդումյանը (Տնտ. 3-րդ կուրս) և Մանյա Օրդինյանը (Հ. լ/գ 2-րդ կուրս): Նրանք պարգևատրվեցին մրցանակներով և պատվոգրերով:

Տաթևիկ Ալիխանյան

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2012թ. մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 16.03.2012թ. № 01/18.1/2609-12 187-Ա/Ք հրամանով 2012-2013 ուսումնական տարվանից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվելու է կիրառական արվեստի մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագիր: Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ընթացիկ տարվա շրջանավարտները և ՀՀ պետական և ըստ տվյալ մասնագիտության հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող նախորդ տարիների շրջանավարտները:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-35 հեռախոսահամարով:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական խորհրդի նիստում

2012 թ. մայիսի 12-ին տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվեցին մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգմանն ու հետագա բարելավմանն ուղղված մի շարք հարցեր:

Նախ հաստատվեցին մասնաճյուղի 2012-2016 թվականների առկա և 2012-2017 թվականների հեռակա ուսուցման պլանները:

Ուսումնամեթոդական վարչությունը խորհրդի քննարկմանն էր ներկայացրել ուսումնական աշխատանքների հաշվարկի նորմերը, որոնք հաստատվեցին` հիմք ընդունելով ԵՊՀ գիտխորհրդի 12.05.2012թ. /թիվ 2/ որոշումը:

Քննարկվեցին և հաստատվեցին Գիտխորհրդի իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և փորձաքննության իրականացման, ինչպես նաև մրցութային մշտական հանձնաժողովների աշխատակարգերը:

Հաստատվեց «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության փոփոխված կանոնակարգը, որի համաձայն՝ նախատեսվում է մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպում ոչ թե երկու, այլ երեք փուլերով:

Կրթության որակի բարելավման տեսանկյունից առանձնապես կարևոր է «Կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և պարբերական վերանայման կարգի» հաստատումը:

Քննարկվեցին նաև մի քանի ընթացիկ հարցեր: