Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Այց` Սայաթ-Նովայի գերեզմանին

2012թ. նոյեմբերի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն Ս.Առաքելյանի գլխավորությամբ մասնաճյուղի մի խումբ աշխատակիցներ այցելեցին Սայաթ-Նովայի գերեզմանին, եղան նաև Մցխեթի նշանավոր եկեղեցական համալիրում:

Կարդալ ավելին

Շախմատի և սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն

Ս.թ. նոյեմբերի 19-21-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի կունենա շախմատի և սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացող բոլոր ուսանողները մինչև նոյեմբերի 17-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն:

Գիտաժողով` նվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտաժողովնվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին:

 Գիտաժողովը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-6-ը ԵՊՀ ԻՄ բոլոր ֆակուլտետներում:

Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Ներկայացվելիք զեկուցման ամբողջական տարբերակն անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբերի 29-ը տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով ներկայացնել ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահին կամ ուղարկել ՈւԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` sssysuib@gmail.com:

Լավագույն աշխատանքները կներառվեն ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածուում: Բոլոր մասնակիցներին կտրվեն հավաստագրեր:

Ստորև տրվում է գիտաժողովի բաժանմունքների ցանկը.

 1.  Հայոց լեզու,
 2. Հայ գրականություն,
 3. Հայոց պատմություն,
 4. Համաշխարհային պատմություն,
 5. Ռուսաց լեզու և ռոմանագերմանական լեզուներ,
 6. Ռուս և արտասահմանյան գրականություն,
 7. Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
 8. Փիլիսոփայություն,
 9. Տնտեսագիտություն,
 10. Սերվիս և աշխարհագրություն,
 11. Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա,
 12. Ֆիզիկա,
 13. Կենսաբանություն և քիմիա,
 14. Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
 15. Համաշխարհային արվեստ:

Հրավիրում ենք մարզվելու

 ԵՊՀ ԻՄ արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը հայտնում է, որ ս.թ. նոյեմբերի 20-ից մասնաճյուղի բոլոր աշխատողները կարող են գալ սպորտդահլիճ՝ մարզվելու:

Բանակցում են մասնաճյուղի ուսանողները

2012թ. նոյեմբերի 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Բանակցություն» խորագրով դերային խաղը, որը կազմակերպել էր Ուսանողական գիտական ընկերությունը: Խաղին մասնակցեցին Բնական գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետների ուսանողները:

Կարդալ ավելին