Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստում

2013թ. հունվարի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները: Նիստը նախագահում էր տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Մակարյանը:

Քննարկվեցին 2012-2013 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքներին, նույն ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

2012-2013 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելով՝ նշվեց, որ մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում ուսանում են 632 ուսանող, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 198 ուսանող, իսկ վճարովի ուսուցմամբ` 434:

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 73%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 95%, վճարովի`62,7%:

Մասնաճյուղի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը (85,5%), իսկ ամենացածրը` Տնտեսագիտության ֆակուլտետը (56,3%):

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 325 ուսանող, այդ թվում` 99 անվճար և 226 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 85,5% , այդ թվում` 97% անվճար, 71,7%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 157 ուսանող, այդ թվում` 39 անվճար և 118 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 56,3% , այդ թվում` 91,3% անվճար, 44,1%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 73 ուսանող, այդ թվում` 38 անվճար և 35 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74,4% , այդ թվում` 97,2% անվճար, 33,2%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 77 ուսանողներ`22 անվճար և 55 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 75,8% , այդ թվում` 91,6% անվճար, 70,4%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

 2012-2013 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ նշվեց, որ անհրաժեշտ է ֆակուլտետներում կարգավորել որոշ տեխնիկական խնդիրներ, ամբիոններն ապահովել անհրաժեշտ համակարգիչներով:

31.01.13 թ.

Հատված ՀՀ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի` Իջևանում ունեցած նախընտրական ելույթից

«Առավել զգալի են լինելու քայլերը կրթության որակի և մատչելիության գործում: Բուհական կրթական համակարգում նախատեսում ենք շոշափելի փոփոխություններ իրականացնել:

Նախորդ տարիներին կուտակվել է հսկայական փորձ, և շարունակելու ենք առավել հետևողական լինել այդ հարցում»:

«Երկար տարիներ է, ինչ Իջևանում գործում է Երևանի պետական համալսարանի մասնաճյուղը, և դրա օրինակով կարող ենք ասել, որ այդ բուհը, ինչպես նաև հանրապետության մյուս բուհերը, պետք է դառնան ժամանակակից հասարակության և համայնքի առաջընթացի հենքը:

Հայաստանի համաչափ զարգացման առումով մարզային բուհերը կարևորագույն առաքելություն ունեն, և պետք է աչալրջորեն ու համակարգված ձևով հետևեն հասարակություն-գիտություն կապը խթանելու գործընթացին»:

«Երիտասարդի համար բուհ ընդունվելը կդառնա ավելի դյուրին, միաժամանակ, կրթության որակի և չափորոշիչների նկատմամբ լինելու ենք առավել խստապահանջ:

Բարձրագույն կրթությունը անվճար ենք դարձնելու անապահով ընտանիքների համար, մյուսների համար ապահովելու ենք երկարաժամկետ և մատչելի վարկավորման հնարավորություն:

Ուրախ եմ ձեզ հաղորդելու, որ արդեն փետրվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ուսանող կարող է դիմել բանկերին և ստանալ կրթության համար վարկ առանց որևէ գրավի՝ միայն ու միայն ծնողների համաձայնությամբ, երկարաժամկետ, այնպես, որպեսզի այդ վարկը մարվի ուսում ստանալուց հետո»:

26.01.2013թ.

Կայացավ սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնությունը

2013թ. հունվարի 28-ին՝ ՀՀ բանակի կազմավորման 21-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ԵՊՀ ԻՄ-ի ութ աշխատակիցների միջև կայացավ սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն:

1/8 եզրափակիչում հանդիպեցին մասնաճյուղի ԿՈԱԳ բաժնի վարիչ Ա. Մարգարյանը և հասարակական կարգով գրադարանի վարիչ Կ. Ուլիխանյանը, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի ասիստենտ Վ. Դավթյանը և բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա. Ցուցուլյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի, կենսաբանության և քիմիայի, ռենտգենյան ճառագայթների գիտաուսումնական հետազոտությունների լաբորատորիաների վարիչ Գ. Գուլակյանը և տնօրենի օգնական Մ. Աթոյանը, ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Դավթյանը և գիշերապահ Ա. Ղուլարյանը:

1/4 եզրափակիչ դուրս եկան Ա.Մարգարյանը և Վ.Դավթյանը, Մ.Աթոյանը և Ա.Ղուլարյանը:

Եզրափակիչում հանդիպեցին Ա.Մարգարյանը և Մ.Աթոյանը: Հաղթեց Մ.Աթոյանը:

Քննություններն ավարտվեցին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ավարտվեցին առկա ուսուցման համակարգի 2012-2013 ուստարվա I կիսամյակի հանրագումարային քննությունները:

Առկա ուսուցման համակարգում ուսանում են 632 ուսանողներ, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 198 ուսանող, իսկ վճարովի ուսուցմամբ` 434:

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 73%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 95%, վճարովի`62,7%:

Անբավարար գնահատականներ են ստացել 171 ուսանող (73%), որից անվճար ուսուցմամբ 9  ուսանող,   վճարովի` 162:

Մասնաճյուղի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը (85,5%), իսկ ամենացածրը` Տնտեսագիտության ֆակուլտետը (56,3%):

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 73 ուսանող, այդ թվում` 38 անվճար և 35 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74,4% , այդ թվում` 97,2% անվճար, 33,2%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 157 ուսանող, այդ թվում` 39 անվճար և 118 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 56,3% , այդ թվում` 91,3% անվճար, 44,1%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 325 ուսանող, այդ թվում` 99 անվճար և 226 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 85,5% , այդ թվում` 97% անվճար, 71,7%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 77 ուսանողներ`22 անվճար և 55 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 75,8% , այդ թվում` 91,6% անվճար, 70,4%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նախագահների ընտրություններ

Հարգելի´ ուսանողներ, ս.թ. փետրվարի 15-25-ն ընկած ժամանակահատվածում մասնաճյուղում տեղի են ունենալու ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նախագահների ընտրություններ:

Ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրել ցանկացողները կարող են մինչև փետրվարի 10-ը տեղեկացնել համապատասխան ֆակուլտետների գործող ՈՒԽ նախագահներին:

Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահի թեկնածուն պարտադիր  պետք է ունենա բարձր առաջադիմություն (13 և ավելի  մոգ) և հասարակական ակտիվություն:

ԵՊՀ  ԻՄ Ուսանողական խորհուրդ