Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով տնտեսագիտության ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Տնտեսական խնդիրները զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում» խորագրով ուսանողական գիտաժողով:

Ներկա էին ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ուսանողները կարդացին 7 զեկուցում.
1.Ալեքսանյան Լուիզա, Տ/Տ 1-ին («Միգրացիա»):

2.Ալիխանյան Հասմիկ, Տ/Տ 3-րդ («Աշխատավարձի վարձատրման համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

3.Երիցյան Լիանա, Տ/Տ 3-րդ («Գնաճի հիմնախնդիրը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

4.Օհանյան Լիլիթ, Տ/Տ 3-րդ («Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը»),

5.Խալաթյան Մերի, Տ/Տ 3-րդ («Հարկային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

6.Մեջինյան Մարիամ, Տ/Տ 3-րդ («Գործազրկություն»),

7. Պետրոսյան Գոհար, Տ/Տ 3-րդ  (Առևտրային հաշվեկշիռը ՀՀ-ում):

«Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս

2013թ. մայիսի 18-ին` ժամը 11:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի կունենա «Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս` հետևյալ ուղղություններով.

 • Բուհերի կառավարման սկզբունքների, մեթոդների, մեխանիզմների կատարելագործում,
 • ինովացիոն գործընթացների կառավարում,
 • ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի ձևավորում,
 • կրթության որակի ապահովման չափանիշներ և չափորոշիչներ,
 • դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից մեթոդներ,
 • ՀՀ կրթական ծառայությունների շուկայի կարգավորման հիմնահարցեր:

Կոնֆերանսին ներկայացվող զեկուցումները մինչև ս.թ. մայիսի 13-ը անհրաժեշտ է ուղարկել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ (ք. Իջևան, Ուսանողական 3):

Էլ.հասցեն` hmarzpanyan@yahoo.com, հեռախոս` (+374263) 40050, 091 429 777:

Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն


Երևանի պետական համալսարանը հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն:

Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ,
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճեններ,
 • 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • զինվորական գրքույկի բնագիրն ու պատճեն  (առկայության դեպքում),
 • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 1000 դրամի վճարի անդորրագիր։

Ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են` 1-ին փուլով` մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 4-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 25-ը, 3-րդ փուլով` օգոստոսի 20-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։

Ընդունելությունը կատարվում է` 1-ին փուլով՝ հունիսի 8-ից մինչև հունիսի 13-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 27-ից մինչև հուլիսի 2-ը, 3-րդ փուլով` սեպտեմբերի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 6-ը։

Ի գիտություն ասպիրանտուրայի դիմորդների

Ասպիրանտուրայի դիմորդների համար Երևանի պետական համալսարանում, ինչպես նաև համապատասխան թույլտվություն ունեցող կազմակերպություններում կազմակերպվում է օտար լեզվից /անգլերեն լեզու/-TOEFL iTP տարբերակված ստուգարքի հանձնման գրանցում:

Ցանկացողները կարող են  դիմել վերոնշյալ կազմակերպություններ:

Անհատական ցուցահանդես Իջևանի պատկերասրահում

Ս.թ. մայիսի 13-ին՝ ժամը 14:00-ին, Իջևանի պատկերասրահում տեղի կունենա ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի ՇՈՒՇԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը: Ներկայացված կլինեն 40-ից ավել գունանկարներ, 5-ից ավել քանդակներ և 40-ից ավելի ճեպանկարներ:

Ցուցահանդեսը կտևի 2 շաբաթ:

Մուտքն ազատ է: