Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Orange կրթաթոշակ

Orange Հիմնադրամն աջակցություն է ցուցաբերում Orange-ի գործընկեր համալսարաններում ուսանող, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին բարձրագույն կրթություն ստանալու հարցում՝ վերջիններիս կրթաթոշակներ տրամադրելու միջոցով:

2011 թվականից սկսած՝ Orange Հիմնադրամը տրամադրել է 258 կրթաթոշակ 9 համալսարաններում:

Տրամադրված կրթաթոշակներն ուղղվել են ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի վճարմանը:

Կրթաթոշակների ծրագրի մեր գործընկեր համալսարաններից 2-ը Երևանում են՝ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը և Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, իսկ 7-ը մարզերում՝ Գորիսի պետական համալսարանը, Գավառի պետական համալսարանը, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի, Վանաձորի և Կապանի մասնաճյուղերը, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը:

Մեր գործընկեր համալսարանների այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են կրթաթոշակ ստանալ Orange Հիմնադրամից, ուսումնական տարվա սկզբին պետք է դիմեն իրենց համալսարանի վարչական բաժին՝ ներկայացնելով իրենց սոցիալական դժվարին վիճակը հավաստող փաստաթղթեր:

Լավ առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին կտրվի առավելություն:

Orange Հիմնադրամը  հայտարարում է Հայաստանի 10 համալսարաններում 2014-2015 ուսումնական տարվա կրթաթոշակների տրամադրման ծրագրի մեկնարկի մասին:

Ծրագրի նպատակն է աջակցել բարձր առաջադիմություն ունեցող այն ուսանողներին, ովքեր դժվարություններ ունեն հոգալու իրենց ուսման ծախսերը:

Հատուկ ուշադրություն է տրվում նաև մարզերից ժամանած ուսանողներին: Կրթաթոշակը նախատեսված է 2-րդ և ավելի բարձր կուրսերի ուսանողների համար:

Դիմում-հայտի հետ խորհուրդ է տրվում ներկայացնել նաև փաստաթղթեր, որոնք կարտացոլեն ուսանողի կամ վերջինիս ընտանիքի սոցիալական դրությունը:

Դիմում-հայտերը պետք է ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 31-ը:

Աղբյուրը` foundation.orangearmenia.am

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

Հայտնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2014թ. ընդունելության քննությունների արդյունքներով մրցույթով անցած դիմորդներին, որ 2014-15 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձի մուծման վերջնաժամկետը ս.թ. նոյեմբերի 10-ն է:

Ուսման վարձը պետք է վճարել  «Արդշինինվեստբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄ-ի հետևյալ հաշվեհամարին՝  247610017094:

Վճարել հնարավոր է Հայաստանի տարածքում գործող ցանկացած բանկի միջոցով, սակայն «Արդշինինվեստբանկ»-ի ցանկացած մասնաճյուղում վճարում կատարելիս բանկային ծախսերի գումար չի գանձվում:

Բանկում վճարում կատարելիս պետք է հստակ նշվի ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ուսուցման համակարգը, մասնագիտությունը և կուրսը:

Բանկում կատարած վճարման անդորրագիրը ներկայացնել Հեռակա ուսուցման բաժին:

 

ԵՊՀ ԻՄ -ի հաշվապահություն

Հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ շտեմարանը / Նաիրի

«Նաիրի» կայքը հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ առցանց (անվճարգրադարանն է: Այն պարունակում է հայ բառարանագրության գրեթե բոլոր հիմնարար նմուշները, ինչպես նաև մեծ թվով այլ արժեքավոր գործեր` գրաբար, արևմտահայերեն և արևելահայերեն: Հասանելի են նաև բազմաթիվ երկլեզվյան թարգմանական բառարաններ:

«Նաիրի» կայքի հեղինակն է ամերիկահայ համակարգչային ճարտարագետ Սէրուժ Ուրիշեանը2005 թ. կայքում հրապարակվել է առաջին էլեկտրոնային բառարանը` Բառգիրք հայերէն լեզուի (Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998):  2010 թվականից հասանելի է դարձել նաև «Նաիրի» կայքի և «HySpell» կողմից համատեղ թողարկված` հայերենի էլեկտրոնային ուղղագրիչը: Այն գործածելի է ինչպես արևմտահայերենի, այնպես էլ արևելահայերենի համար: Ուղղագրական սրբագրիչի բառացանկն ընդգրկում է ավելի քան 156 հազար գլխաբառ և ավելի քան 5 միլիոն բառաձև, այն կազմված է Ստ. Մալխասյանցի և Է. Աղայանի համապատասխան բառարանների հիման վրա:

Ներկա պահին կայքում առկա են 45 բառարան` 5 թվայնացված (ավելի քան 220 հազար թվայնացված գլխաբառ) և 40 պատկերահանված (51,003 պատկերահանված էջ), և 1 գիրք (Հրաչեայ Աճառեան, ՀայԲարբառագիտութիւնՄոսկուա―Նոր-Նախիջեւան, 1911):

Կայքն ընդգրկում է ինչպես հայերեն բազմաբնույթ բառարաններ (բացատրական •ստուգաբանական •դարձվածաբանական և բարբառային  •հոմանիշների  •անձնանունների,  •գրաբարի •միջին հայերենի •արևմտահայերենի), այնպես էլ բազմաթիվ երկլեզվյան (•հայերեն-անգլերեն •անգլերեն-հայերեն •հայերեն-ֆրանսերեն •ֆրանսերեն-հայերեն •հայերեն-ռուսերեն •ռուսերեն-հայերենբառարաններ:

Ընդ որում, նաև հայերեն-թուրքերեն (տաճկերեն) բառացանկեր են պարունակում հետևյալ բառարանները` «Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ», «Առձեռն Բառարան Հայկազնեան Լեզուի» և «Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի»Հայկազյան բառարան»): Իսկ «Հայկազյան բառարանում» բերվում են նաև բառերի հունարեն,լատիներեն, շատ հաճախ նաև պարսկերենարաբերեն, որոշ դեպքերում նաև` ֆրանսերեն, ռուսերեն համանիշները:

Հայերեն

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵ
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՐԱ
ԳՐԱԲԱՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ
ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՐԱՆ
ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

Երկլեզվյան բառարաններ

ՀԱՅԵՐԵՆ-ԱՆԳԼԵՐԵՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ
ՀԱՅԵՐԵՆ-ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ
ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ
ՌՈՒՍԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ

Աղբյուրը` armscoop.com

«Արդյունավետ զարգացման մոդելի փնտրումը. սոցիալ-տնտեսական արդիականացման գործընթացի տնտեսաիրավական ասպեկտները հետխորհրդային տարածքում» թեմայով միջազգային գիտաժողով

2014 թ-ի նոյեմբերի 2-9-ը ԵՊՀ-ում կկայանա «Արդյունավետ զարգացման մոդելի փնտրումը. սոցիալ-տնտեսական արդիականացման գործընթացի տնտեսաիրավական ասպեկտները հետխորհրդային տարածքում» թեմայով միջազգային գիտաժողով:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է դիմում-հայտերը և հոդվածներն ուղարկելsorich@mail.ru էլ. հասցեին:

Դիմում-հայտերի ուղարկման վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 25-ն է, իսկ հոդվածների ուղարկման վերջնաժամկետը՝ 30 նոյեմբերը:

Գիտաժողովի նստաշրջանը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին, ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում, ժամը՝ 09:00-ին:

Կից ներկայցվում է նաև գիտաժողովի ծրագիրն ու օրակարագը:

Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար այցելել http://noik.org/ ինտերնետային կայքը:

Աղբյուրը` ysu.am

Մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Սուրբ Թարգմանչաց» տոնին նվիրված միջոցառում

2014թ. հոկտեմբերի 16-ին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Սուրբ Թարգմանչաց» տոնին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու Լուսինե Թումանյանը:

Միջոցառմանը ներկա էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Վ.Ավագյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

«Սուրբ Թարգմանչաց» տոնին նվիրված միջոցառմանը մասնակցում էին ուսանողներ` «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին, երկրորդ և երրորդ կուրսերից:

Մասնակիցները ներկայացրին Աստվածաշնչից, Նարեկացու տաղերից և «Ողբերգության մատյանից» անգիր հատվածներ, որոնք ուղեկցվում էին հետաքրքիր ու պատկերավոր մեկնություններով և տեսանյութերով:

Ուսանողների կողմից ընդգծվեց այն գաղափարը, որ «Նարեկ» կարդացողը չի կարող վատ արարք գործել, և հատկապես մեր ժամանկներում, երբ օր օրի մեծանում է ժողովրդի՝ դեպի աշխարհիկ վայելքներ հակվածությունն ու աղանդավորական շարժումների թիվը, մեր բացարձակ մեծություններին դիմելն ու հատկապես Նարեկացի կարդալու կարիքն առօրեական է, հավերժական ու անհրաժեշտ:

Միջոցառումը նպատակ ուներ արժևորելու «Սուրբ Թարգմանչաց» տոնը, մայրենիի մեր առաջին ուսուցիչներին ու թարգմանիչներին, որոնք ոսկեդարից ի վեր մեծարվել ու գնահատվել են հայ ժողովրդի կողմից:

Հայ Առաքելական եկեղեցին նրանց դասել է Սրբերի շարքը, նվիրել նրանց տոն, որ համաժողովրդական է ու նշվում է դարեր շարունակ:

Սուրբ թարգմանիչներն իրենց կյանքով դարձան հայ ժողովրդի թարգմանն Աստծո մոտ:

Այսօր էլ նրանք շարունակում են իբրև փարոս լուսավորել հայոց ապագան: Մեր եկեղեցու հայրերը կարծես խոսում են մեզ հետ: Ս. Սահակը սովորեցնում է մեզ լինել խոնարհ, Ս. Մաշտոցը` չվախենալ և աղոթքով հաղթահարել դժվարությունները, Եզնիկը ուղեցույց է հավատքը պաշտպանելու, Եղիշեն հայրենասիրությամբ է լցնում մեզ, Խորենացին ուսուցանում է հայոց պատմությունը, Շիրակացին առաջնորդում է բնության և տիեզերքի գաղտնիքների մեջ, Գրիգոր Նարեկացին մեր հոգին բարձրացնում է դեպի Աստված, Շնորհալին հայ հավատքի բանաձևն է տալիս և սովորեցնում աստծո փառքը երգել:

Հետաքրքիր և ուսանելի միջոցառման կապակցությամբ վերջում իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին ամբիոնի դասախոսները` մաղթելով, որ Թարգմանչաց ոգին ու նրանց շնորհները միշտ մնան հայ ազգի յուրաքանչյուր անհատի հետ: