Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի 2014 թ. հոկտեմբերի 15-ի № 164 հրամանով հաստատվել է  ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը.

 • Սամվել Արշավիրի Առաքելյան – մասնաճյուղի տնօրեն,
 • Գարուշ Գուրգենի Անանյան  – ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի խորհրդական,
 • Նաթելլա Սերոժի Գրիգորյան – տնօրենի օգնական,
 • Մհեր  Սերգեյի  Աթոյան գիտական խորհրդի քարտուղար,
 • Մելանյա Մեսրոպի Մխիթարյան – գլխավոր հաշվապահ,
 • Արկադի Ցոլակի Դավթյան – ուսումնամեթոդական վարչության պետ,
 • Նաիրա Սուրենի Առուշանյան – ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ,
 • Ալբերտ Սարգսի Հովհաննիսյան –ԱԿ բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու,
 • Վարդիշաղ Մամիկոնի Եգանյան – ԱԿ բաժնի վարիչի տեղակալ,
 • Կամո Բենիկի Այվազյան – Վարչատնտեսական վարչության պետ,
 • Հասմիկ Սամվելի Վանյան – հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու,
 • Վարդան Արամայիսի Ալեքսանյան -Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 • Մանվել Աշոտի Զաքարյան – Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ,
 • Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյան – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 • Ալեքսան Շամիլի Մարգարյան – Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ, արհբյուրոյի նախագահ, 
 • Մարատ Հովիկի Զուրաբյան – Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ,
 • Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյան – Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի ժ/պ,
 • Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյան – ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ,
 • Վահան Արշակի Աղաբաբյան– մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ,
 • Յուրա Իսրայելի Բեկնազարյան – ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար:

Հոկտեմբերի 15-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հոկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին հոկտեմբերի 17-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստ հրավիրելու, Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների մասին հարցեր:

Որոշվեց հոկտեմբերի 17-ին մասնաճյուղում հրավիրել գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1. Հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքների մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի ռազմավարական ծրագրի 2011-2015թթ. կատարման ընթացքի մասին
/Զեկուցող` Մ. Ա. Ճաղարյան/

3. ԵՊՀ ԻՄ-ում «Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ
դասախոսների աջակցման կենտրոն» ստեղծելու մասին
/Զեկուցող` Ս. Ա. Առաքելյան/

4. Ընթացիկ հարցեր:

Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի կրթության որակի բարելավման վերաբերյալ նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ որոշվեց.

• Հեռակա ուսուցման բաժնի դասապրոցեսի նորմալ անցկացման նպատակով ըստ մասնագիտությունների նշանակել պատասխանատուներ («Հայոց լեզու և գրականություն» – Մ.Սարուխանյան, «Պատմություն» – Ն.Մարգարյան, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» – Ա.Ղուկասյան, «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» – Գ.Գասպարյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» – Վ.Աղաբաբյան):

• Հանձնարարել Հեռակա ուսուցման բաժնին մինչև նոյեմբերի 3-ը պատրաստել և հաստատման ներկայացնել դասացուցակները, լրացնել դասամատյանները, ուսանողների ստուգման գրքույկները, ուսանողների համար էլեկտրոնային տարբերակով հասանելի դարձնել դասախոսությունները:

 

Փետրագնդակի մասնաճյուղային առաջնություն

 

2014թ. հոկտեմբերի 28-ին` ժամը 15:30-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում տեղի կունենա փետրագնդակի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 25-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն:

Կրթաթոշակային ծրագիր (Ռումինիա)

 

Ռումինիայի կառավարությունը հայտարարում է մրցույթ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության միջոցով ասպիրանտներին և գիտությունների թեկնածուներին 2015թ մարտի 1-ից «Եուջեն Իոնեսկու»-ի եռամսյա կրթաթոշակներ տրամադրելու մասին (Bourses-Eugen-Ionescu)։

Տվյալ կրթաթոշակները ստանալ ցանկացողները պետք է կապվեն Ռումինիայի պրոֆիլային համալսարանների հետ և վերջիններիս համաձայնությունը ստանալուց հետո մինչև 2015թ դեկտեմբերի 14-ը անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնեն Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության գրասենյակ։

Տեղեկատվությանն ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ հետևյալ էլ հասցեով.

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel/

Աղբյուրը` www.edu.am

Սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն

2014թ. հոկտեմբերի 27-ին` ժամը 15:30-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում տեղի կունենա սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 25-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն: