Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՇՆՈՐՀԱՎՈ՛Ր ՆՈՐ՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆ

Նոր տարի, Ամանոր, Կաղանդ, Տարեգլուխ, Ավետիս, Նավասարդ, մի տոն, որով ամփոփում ենք հին տարվա ընթացքում մեր ունեցած ձեռքբերումներն ու կորուստները, նվաճումներն ու բացթողումները և դիմավորում ենք Նոր տարին՝ նոր հույսերով ու ակնկալիքներով, իղձերով ու նպատակներով:

Տարվա գաղափարը առաջին անգամ ծագել է Հին Արևելքի մշակութային կենտրոններից մեկում՝ Եգիպտոսում: Սակայն տարբեր ժողովուրդներ տարբեր ամիսներ են համարել տարվա առաջին ամիսը, և տարբեր է եղել նրանց Նոր տարին։

Հայերը Նոր տարին սկսել են տոնել այն ժամանակվանից, երբ, ինչպես առասպելն է վկայում, Հայկ նահապետը հաղթեց Բելին: Նավասարդը համարվում էր տարվա առաջին օրը և նշվում օգոստոսին: Հետագայում հեթանոս հայերը Նոր տարին սկսեցին նշել նոյեմբերին և միայն 18-րդ դարում` հունվարի մեկից:

Ըստ հայկական առասպելաբանության՝ Ամանորն Ամատուրի` բնության, բերք ու բարիքի աստծո կինն էր, Կենաց ծառը, պտղաբերության խորհըրդանիշը:

Տարեմուտի արարողությունները տևում էին 12 օր և սերտորեն կապված էին եկեղեցական ծիսակարգերի հետ:

Հունվարի 1-ը Կաղանդն էր, ծիսակարգի բաղկացուցիչ օրերն են նաև Խթումը, Նավակատիկը, Ճրագալույցը, Ծնունդը, Մկրտությունը, Տնօրհնեքը: Այդ 12 օրերի ընթացքում երկինքն ու երկիրը կարծես կապվում էին միմյանց:

Նոր տարվա գլխավոր անձը՝ Ձմեռ պապը, տարբեր երկրներում տարբեր նախատիպեր է ունեցել:

Մի երկրում նրանք համարվում են թզուկները, մյուսում` խաղալիքների թափառաշրջիկ վաճառականը: Քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն՝ Ձմեռ պապը Զմյուռնիայի Հայրապետն է եղել, որին կոչել են Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործ: Իսկ հայկական արձանագրություններում Ձմեռ պապի անունը շատ հաճախ հիշատակվում է իբրև Կաղանդ պապիկ:

Այս Նոր տարին՝ 2015 թվականը, կանաչ (կապույտ) փայտե այծի (ոչխարի) տարի է:

Այն լինելու է խաղաղ, պտղաբեր և ուրախ տարի կենդանակերպի բոլոր նշանների համար:

Ըստ արևելյան օրացույցի` Այծի տարին սկսվում է 2015 թվականի փետրվարի 19-ին և ավարտվելու է 2016 թվականի փետրվարի 7-ին:

Այծի տարվա խորհրդանիշը կանացի սկիզբն է: Շատ կանայք այս տարի կմայրանան:

Այծի տարվա տարերքը ծառն է` գարնան, սիրո, առավոտի և ռոմանտիկայի խորհրդանիշը, կյանքի ու իմաստնության աղբյուրը:

Այծի տարվա գույնը կապույտն է կամ կանաչը:

Այծին համապատասխանում է Ին էներգիան, որը խաղաղության, ներդաշնակ գոյության ու հանգստության խորհրդանիշն է: Այս տարի ինտելեկտուալ հնարավորությունները կգերազանցեն կոպիտ ուժին:

Այծը բարի, օգտակար, հոգատար, մեծահոգի, միաժամանակ պաշտպանության կարիք ունեցող կենդանի է: Այծը նաև պասիվ և անվճռական կենդանի է ու երկար է մտածում մի բան անելուց առաջ: Այնպես որ, 2015 թվականը «մոխրագույն» կթվա այն անձանց, ովքեր հոռետես են:

Մյուս կողմից` Այծի տարին հաջողակ կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում փոփոխություններից, աներկբա գնում են դեպի իրենց նպատակների իրականացումը:

Թո՛ղ Կանաչ փայտե այծի տարին լինի մեծ հաջողության, խաղաղության, երջանկության ու բարեկեցության տարի, բոլորիս նվիրական իղձերի իրականացման տարի:

Արի՜, Նո՛ր Տարի,

Գալուստդ բարի՜,

Եվ արթնացրո՛ւ քո թնդուն քայլով

Ուշ մնացածին,

Քնով տարվածին.

Տո՛ւր ապաքինում հոգով ցավածին,

Հիասթափվածին՝ նոր մի հիացում,

Սիրասթափվածին՝ մի նոր միացում.

Ձեռքից հավատը փախուստ տվածին,

Իբրև Նոր Տարվա բաղձալի նվեր,

Տո՛ւր նոր հավատի կապակուռ թևեր,

Մանկանը՝ մեծի մտքի լիացում,

Մեծին՝ մանուկի անարատություն,

Տափարակներին՝ Արարատություն,

Իսկ Երկրագնդին՝ մի առատություն,

Որ նրա վրա

Քաղցը այսուհետ

Չունենա ո՛չ մի կայսրություն ու գահ,

Ու Սարսափն իրեն թագակիր չզգա.

Որ Ազատությունն իր բառե գունեղ շապիկը ճեղքած

Տրվի ճախրանքի,

Ու Մարդն ազատվի իր հին գերության նոր հաճախանքից,

Ու Մարդն այսուհետ ո՛չ մի տեղ երբեք չգունավորվի.

Եվ որ այլևըս ո՛չ մի ժողովուրդ,

Ո՛չ մի ազգ ու ցեղ

Պատմության քափից ու սև մրուրից չթունավորվի,

Դառնա լիազո՛ր, դառնա լիիրա՛վ,

Ու մենք, վերջապե՜ս, հասկանա՛նք իրար։

Նաև հասկանա՛նք,

Որ մեր իսկ արյան գնդիկը մանըր

Այս Երկիր կոչված գնդից ավելի մեծ է ու ծանըր…

ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջան

Սիրելի՛ ուսանողներ և ասպիրանտներ,

ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն  2015 թ. ապրիլի 27-30-ը կազմակերպում է տարեկան գիտական նստաշրջան: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է: Նստաշրջանի ընթացքում գործելու են հետևյալ բաժանմունքները.

 • Աշխարհագրություն և երկրաբանություն
 • Աստվածաբանություն
 • Արևելագիտություն
 • Դեղագիտություն և քիմիա
 • Ժուռնալիստիկա
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 • Իրավագիտություն
 • Կենսաբանություն
 • Հայ բանասիրություն
 • Մաթեմատիկա և մեխանիկա
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Պատմություն
 • Ռադիոֆիզիկա
 • Ռոմանագերմանական բանասիրություն
 • Ռուս բանասիրություն
 • Սոցիոլոգիա
 • Տնտեսագիտություն և կառավարում
 • Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն
 • Ֆիզիկա

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2015 թ. մարտի 15-ը լրացնել առցանց հայտաձևը:

Ներկայացվելիք զեկուցման ամբողջական էլեկտրոնային տարբերակն անհրաժեշտ է մինչև ապրիլի 1-ը համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագրի հետ միասին ներկայացնել ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահին կամ երաշխավորագրի սքանավորված տարբերակով ուղարկել ՈՒԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին (sss@ysu.am):

Գիտական նստաշրջանին ներկայացված այն զեկուցումները, որոնք կարժանանան համապա­տաս­խան ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությանը,կտպագրվեն «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պարբերականում:

Կից ներկայացնում ենք ՈՒԳԸ ժողովածուում տպագրվող գիտական հոդվածի չափորոշիչները:

Չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Աղբյուրը` ysu.am

 

Գիտական խորհրդի` տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

2014թ. դեկտեմբերի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի ունեցավ Գիտական խորհրդի` տարեվերջյան ընդլայնված նիստը, որին ներկա էին մասնաճյուղի աշխատակիցները, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության անդամները:

Նիստի ընթացքում մասնաճյուղի գիտխորհրդի նախագահ Սամվել Առաքելյանը ներկայացրեց օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

1. ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2013-2014 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի
հաշվետվությունը:

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2014թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջեի)
հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին:

3. ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2015թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը (բյուջեն) հաստատելու մասին:

4. ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետների կանոնակարգերի փոփոխության հաստատման մասին:

5. ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին աուդիտի անցկացման կարգի հաստատման մասին:

6. ԵՊՀ ԻՄ-ի մեթոդխորհրդի նոր կազմը հաստատելու մասին:

7. Ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ որոշվեց հավանություն տալ 2013-2014 ուստարվա ընթացքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքների և 2011-2015թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրով 2013-2014 ուստարում նախատեսված գործողությունների վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը և մասնաճյուղի` 2013-2014 ուստարվա գործունեությունը գնահատել բավարար:

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ որոշվեց հավանություն տալ ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2014թ. (հունվար-նոյեմբեր) եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը, հաշվեքննության արդյունքների հիման վրա կատարել դրա գնահատում և ներկայացնել Երևանի պետական համալսարան` հաստատման:

Երրորդ հարցի վերաբերյալ որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2015թ. եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվը, հանձնարարել մասնաճյուղի տնօրենին 2015թ. ծախսերը կատարել ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2015թ. եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվին համապատասխան:

Գիտխորհրդի նիստի ընթացքում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր ֆակուլտետների նոր կանոնակարգերը, ներքին աուդիտի անցկացման կարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցներին խրախուսելու կարգ սահմանելու մասին կանոնակարգը, մասնաճյուղի մեթոդխորհրդի նոր կազմը, էթիկայի և կոռուպցիոն երևույթները համակարգող հանձնաժողովների կազմերը:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ներկայացնելով տարեվերջյան հաշվետվություն, ըստ մասնագիտությունների ամփոփեց 2014 թվականին մասնաճյուղի կողմից գրանցված ձեռքբերումներն ու բացթողումնեը, խոսեց իրականացվելիք ծրագրերի մասին:

Ս.Առաքելյանը 2013-2014 ուստարվա ամենակարևոր ձեռքբերումներից համարեց մասնաճյուղում «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի ստեղծումը, որը սերտ կապեր է պահում մարզի սահմանապահ զորամասերի հետ, երիտասարդ ուժեղ կադրերով բուհի անձնակազմի համալրումը և գիտական ակտիվ գործունեության իրականացումը. «2014թ. տպագրվել են մասնաճյուղի աշխատակիցների հեղինակած շուրջ 126 գիտական հոդվածներ, մենագրություններ և մեթոդական ձեռնարկներ:

Թեկնածուի գիտական աստիճան են ստացել տեղի դասախոսներից 7-ը (Աննա Սիմոնյան, Հասմիկ Վանյան, Ալեքսան Մարգարյան, Վահան Աղաբաբյան, Սոնա Խաչատրյան, Հայկ Քամալյան, Նաթելլա Գրիգորյան), որոնցից 5-ը հենց մասնաճյուղի շրջանավարտներ են»:

Տնօրենը առավել կարևորեց դաստիարակչական գործառույթի իրականացումը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում. «Մենք դեռևս խնդիր ունենք Իջևանը դարձնելու համալսարանական քաղաք: Շատ կարևոր է մեր ուսանողների մեջ սերմանել համալսարանականի հոգեբանություն, ձևավորել իսկական քաղաքացի»:

Վերջում պարոն Առաքելյանը շնորհավորեց բոլոր համալսարանականների Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը՝ հղելով բարեմաղթանքներ, ցանկանալով, որ գալիք 2015 թվականը լինի մեծ հաջողությունների տարի:

Գիտխորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցավ հյուրասիրություն:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ամանորյա միջոցառում

2014թ. դեկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ամանորյա միջոցառում, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը:

Միջոցառմանը ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, տարբեր կուրսերի ուսանողներ, շրջանավարտներ, հյուրեր:

Ուսանողները ներկայացրին տոնական ծրագիր. հանդես եկան ուրախ երգ ու պարով, ասմունքով ու բարեմաղթանքներով:

Վերջում Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Մանվել Զաքարյանը սիրով ողջունեց միջոցառման մասնակիցներին ու ներկաներին, շնորհավորեց բոլորի գալիք Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը:

Նա առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության` 2013-14 ուստարվա շրջանավարտներին` իրենց մասնակցության և մատուցած անակնկալ-նվերի համար:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 

 • Կազմակերպութուն՝ «Յուքոմ» ՍՊԸ
 • Ոլորտ՝ Հեռահաղորդակցություն
 • Անցկացման վայր՝ ք. Երևան, Հայաստան
 • Սկիզբ՝ Անմիջապես
 • Տևողություն՝ Մշտական
 • Աշխատանքի տեսակ՝ Լրիվ դրույք
 • Պահանջվող կրթության աստիճան՝ Բակալավր

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները career@ucom.am էլ. հասցեով` վերնագրի դաշտում նշելով “PR Specialist”: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող անձինք:

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 3 հունվարի 2015թ.:

Որակավորումներ
 •  Բարձրագույն կրթություն հումանիտար, լեզվաբանական և հասարակագիտության ոլորտներում,
 • Ցանկալի է 2-3 տարվա աշխատանքային փորձ գովազդի և հանրային կապերում,
 • Գերազանց համակարգչային հմտություններ,
 • Համացանցից օգտվելու գերազանց հմտություններ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Նամակագրության, հաղորդակցության  և միջանձնային գերազանց հմտություններ,
 • Սեղմ ժամկետներում և սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
 • Վերլուծական ունակություններ,
 • Ճկուն և թիմային աշխատանք:
Պարտականություններ
 • Մասնակցել ընկերության հանրային կապերի աշխատանքների պլանավորմանը,
 • Կազմակերպել հանրային կապերի միջոցառումներ,
 • Մասնակցել Ընկերության գովազդային գործունեության շրջանակներում տպագրական և այլ նյութերի պատրաստման գործընթացին,
 • Մշտական կապ պահպանել ԶԼՄ -ների հետ,
 • Խմբագրել և թարգմանել Ընկերության հանրային կապերի միջոցառումների անհրաժեշտ տեքստեր. վեբ կայքեր, տպագրված նյութեր և այլն,
 • Մշտապես հետևել Ընկերության պաշտոնական վեբ կայքում կատարվող փոփոխություններին և թարմացումներին, կատարել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև խմբագրել թարգմանություններ,
 • Մշտապես թարմացնել և տեղադրել Ընկերության գործունեությանը վերաբերվող տեղեկատվությունը բլոգերում և այլ գովազդային կայքերում,
 • Հետևել մրցակից ընկերությունների հանրային ակտիվություններին,
 • Հետևել սոց.ցանցերի ընկերության պաշտոնական էջերին, կատարել թարմացումներ և ապահովել մշտական կապը օգտատերերի հետ,
 • Տալ ամսական հաշվետվություններ,
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ:
Կոնտակտային անձ
Արփինե Մնացականյան կամ career@ucom.am
Աղբյուրը` www.ucom.am