Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մեր հաղթանակները». հայ ռազմարվեստի պատմության քառահատորյակ

«Մեր հաղթանակները» քառահատորյակը ստեղծվել է «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի և ռազմարվեստի պատմաբան Սուրեն Մարտիկյանի գլխավորած հեղինակային խմբի նախաձեռնությամբ 2008-2012 թթ. ընթացքում։ Նախագծի նպատակն է հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի հարուստ ռազմական պատմությունը:

«Մեր հաղթանակները» նախագծի ղեկավար և հեղինակ` Գագիկ Հարությունյան

Հեղինակային խմբի ղեկավար` Սուրեն Մարտիկյան

Գիտական խմբագիր` Էդուարդ Լ. Դանիելյան, պատմ. գիտ. դոկտոր

Հատորների բովանդակությունը

  • Առաջին հատորն ընդգրկում է հայոց պատմության հնագույն շրջանից մինչև Ք.հ. III դ. վերջը պատերազմների, արշավանքների ու ճակատամարտերի ընթացքում հայոց զինուժի տարած ռազմավարական և մարտավարական հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը:
  • Երկրորդ հատորում ընդգրկված է IV-Xդդ. պարսկական և արաμական գերտերությունների դեմ մղած պայքարում մեր բանակի տարած հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը:
  • Երրորդ հատորում ընդգրկված է XI-XIIIդդ. Հայոց Բագրատունիների թագավորության, հայկական իշխանությունների և Կիլիկյան թագավորության օտար նվաճողների դեմ մղած պայքարում մեր μանակի տարած հաղթանակների համառոտ նկարագրությունը և վերլուծությունը:
  • Չորրորդ հատորում ընդգրկված է XVIII-XX դդ. ժամանակաշրջանը: Հատորը սկսվում է 1720-ական թթ. Արցախի և Սյունիքի ազատագրական պայքարի հաղթանակների նկարագրությամբ և ավարտվում Արցախյան պատերազմում արձանագրված փայլուն և համոզիչ հաղթանակներով: Հատուկ տեղ է հատկացվում ինչպես ֆիդայական շարժմանը, այնպես էլ հայ ժողովրդի մասնակցությանը թուրքական և պարսկական տիրապետության դեմ ծավալված պատերազմներին ու երկու աշխարհամարտերին:

Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

ՄԵՐ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ – Ա (ԵՐԵՒԱՆ, «ՆՈՐԱՎԱՆՔ» ԳԿՀ, 2008).ԱՌՑԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐԱԿ,  PDF ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Մեր հաղթանակները – Բ (Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009). առցանց տարբերակ,  PDF տարբերակ

ՄԵՐ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ – Գ (ԵՐԵՒԱՆ, «ՆՈՐԱՎԱՆՔ» ԳԿՀ, 2011).ԱՌՑԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐԱԿ,  PDF ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Մեր հաղթանակները – Դ (Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012). առցանց տարբերակ,  PDF տարբերակ

Հատորները հանրայնացնելու համար շնորհակալություն Նարեկ Գալստյանին։

Աղբյուրը` armscoop.com

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի ընդլայնված նիստում

2015թ. հունվարի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Ֆակուլտետի խորհրդի նիստին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, խորհրդի անդամները, ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ն.Խուդավերդյանը, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

1. Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի` 2014-15 ուստարվա I կիսամյակի հաշվետվություն
(զեկուցող` Մ.Ա. Զաքարյան)

2. Հետազոտությունների ծավալի աճի, դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնում:
(զեկուցող` Մ.Ա. Զաքարյան)

Նախ` ֆակուլտետի դեկանի կողմից ներկայացվեց 2014-15 ուստարվա I կիսամյակում իրականացված աշխատանքերի մասին հաշվետվություն:

Մասնավորապես նշվեց, որ Բնական գիտությունների ֆակուլտետում գործում են 2 ամբիոններ՝ Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության (ամբիոնի վարիչ` ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Ա.Ցուցուլյան), Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների (ամբիոնի վարիչ` ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Ռ.Քամալյան), մասնագիտական համակարգչային 2 լաբորատորիաներ՝ հագեցած ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով:

Ֆակուլտետն ունի 65 ուսանող, 25 աշխատող (20 դասախոս, 3 գործավար, 2 լաբորանտ):

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի կողմից հաշվետու կիսամյակում հաջողությամբ իրականացվել է որևէ օտար լեզվով դասախոսություն կարդալու նախաձեռնությունը, որն ուսանողների մեջ առաջացրել է մեծ ոգևորություն ու հետաքրքրություն:

Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը և ասիստենտ Ա.Ամիրյանը դասախոսություններ են կարդացել ռուսերեն, իսկ ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ. Զաքարյանը՝ անգլերեն լեզվով:

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը, որ ձևավորվել է այս ուսումնական տարվա սկզբին, ըստ ժամանակացույցի կազմակերպել է գիտական զեկուցումներ, հետազոտական աշխատանքներ՝ ընդգրկելով նաև ուսանողներին:

«Թափոնների օպտիմալ կառավարում» թեմայով տեխ. գիտ. թեկն., ասիստենտ Ա.Սիմոնյանը, ով մասնակցել էր գերմանական GIZ կազմակերպության կողմից վերապատրաստման դասընթացի, անց է կացրել դասընթաց:

Այս ուսումնական տարվա սկզբից ֆակուլտետի դասախոսներն ավարտել են առարկայական փաթեթների I փուլը` 1 առարկայից: Փաթեթները կազմելու գործում դասախոսական անձնակազմին օժանդակել, օգտակար խորհուրդներ և ցուցումներ է տվել Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Մ.Ճաղարյանը:

Նոյեմբեր ամսին Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ,գ.թ. Ա.Հասանյանը I կուրսում (Ի/ԿՄ և Ք/ԿԳ) վարեց Համո Սահյանի պոեզիային նվիրված բաց դաս: Դեկտեմբեր ամսին II կուրսում (Ի/ԿՄ) անգլերենի բաց դաս անցկացրեց Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս Է. Թեմրազյանը:

Ֆակուլտետում գործող նոր` «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության նկատմամբ աճում է հետաքրքրությունը:

Մասնագիտության կայացման գործում իր մեծ ներդրումն ունի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

Նշվեց նաև, որ այս մասնագիտության ուսանողները դասախոս Սմբատ Դավթյանի ղեկավարությամբ ԵՊՀ-ում անց են կացրել մի շարք պրակտիկ աշխատանքներ:

Ֆակուլտետում ակտիվորեն գործում են ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները`ՈՒԽ-ն և ՈՒԳԸ-ն: Մասնաճյուղում կազմակերպված ինտելեկտուալ խաղին ֆակուլտետի Ի/ԿՄ II կուրսն արժանացել է I մրցանակի:

Շեշտվեց նաև, որ ֆակուլտետում քննական պրոցեսը թափանցիկ է: Քննությունների արդյունքները հրապարակվում են մասնաճյուղի կայքում և փակցվում ֆակուլտետի հայտարարությունների տախտակին: Այդ արդյունքների հիման վրա են ձևավորվում անվճար և վճարովի տեղերի բաշխումն ու կրթաթոշակների տրամադրումը:

2014-2015 ուստարվա I կիսամյակում Բնական գիտությունների ֆակուլտետում տպագրվել են հետևյալ գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքները.

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.
1. Մ. Ա. Ճաղարյան, Տվյալների կառույցներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2014, 85 Էջ:

Հոդված.
1. R. R. Kamalian, P. A. Petrosyan, On sum edge-coloring of regular, bipartite and split graphs, Discrete Applied Mathematics 165,2014, pp. 263-269.
2. Սիմոնյան Ս. Հ., Ադամյան Գ. Վ., Սիմոնյան Ա. Ս., Պռազյան Լ. Վ., Մուր-Պենրոուզի կոմպլեքս միապարամետրական մատրիցների ընդհանրացված հակադարձների որոշման մեթոդներ (20-28), ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՃՀ, ՀՏԴ 621.52+511.52:

Զեկուցումների թեզիս
1. N. N. Davtyan, R. R. Kamalian, An Upper Bound for the Parameter of Regular Graphs, Proceedings of the CSIT Conference, Yerevan, 2013, pp. 65-67.

Խորհրդի նիստում ներկայացվեց նաև 2014-15 ուստարվա I կիսամյակի I լուծարքային շրջանի ժամանակացույցը: Նշվեց, որ ակադեմիական պարտք ունեցող ուսանողների հետ անհրաժեշտ է կազմակերպել ամենօրյա խորհրդատվություններ՝ ընդգրկելով նաև կուրսղեկներին:

Օրակարգային երկրորդ հարցի վերաբերյալ Մ.Զաքարյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է ֆակուլտետում ընդլայնել հետազոտական աշխատանքների ծավալը` մեծապես ներգրավելով ուսանողներին: Խորհրդի նախագահը «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության կայացման գործում ևս կարևորեց ուսանողների ներգրավումը ուսումնագիտական զեկույց-ընթերցումներում: