Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներից կազմված 2 խումբ և «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի երկու ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցումները պատրաստելիս ուսանողներին կազմակերպչական հարցերում օժանդակել է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն, բովանդակային խնդիրներում նրանց աջակցել են Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոսներ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանը, Ք.Օթարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Թովմասյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները զեկուցումը կազմակերպել էին բանավեճի սկզբունքով` այն ներկայացնելով 2 փուլով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Առաջին խումբը (Արմեն Շամամյան, Անահիտ Հովսեփյան և Էրինե Ղարայան), զեկուցում կարդաց “Android” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Երկրորդ խումբը (Սուրեն Չոբանյան, Մարիանա Օհանյան և Նազելի Խաչատրյան) զեկուցում կարդաց  “Apple” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Խմբերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր ընտրած թեմայի զարգացման պատմությունը, առանձնահատկությունները և ծրագրային իրականացումը:

«Քարտեզներ: Քարտեզների կիրառությունը» թեմայով զեկուցում կարդաց Հակոբ Դավթյանը` հետաքրքիր կերպով ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի 6 մայրցամաքների քարտեզները:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

«Ժամանակակից գեոինֆորմացիոն սարքավորումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Նառա Մնացականյանը` ներկայացնելով ու ցուցադրելով քարտեզագրության ոլորտում հեղաշրջում իրականացրած մի քանի գործիքների՝ էլեկտրոնային տախոմետրերի, էլեկտրոնային նիվելիրների, GPS-ների անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի բնույթն ու կառուցվածքը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցման վերջում եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Ս.Թովմասյանը՝ ներկաներին նկարագրելով GPS սարքավորումների և անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի ընդհանուր կարգը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2015թ. առկա ուսուցման ընդունելություն

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2015թ. առկա ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
 • Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Հոգեբանություն,
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն,
 • Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
 • Կիրառական արվեստ,
 • Դիզայն (գեղար),
 • Տնտեսագիտության տեսություն,
 • Սերվիս:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  (093) 41-51-22, (093) 20-65-05  հեռախոսահամարներով կամ գրել dimord.ysuib@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

 Ուշադրություն. Փաստաթղթերի ընդունման և ձևակերպման (1500 դրամ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ներբուհական քննության (1500-ական դրամ) համար նախատեսված գումարը պետք է վճարել «Արդշինբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄ-ի հետևյալ հաշվեհամարին՝ 247610017094:

Բանկում կատարած վճարման անդորրագիրը փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնել մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով:

Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառում

Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

2015թ. մայիսի 28-ին` ժամը 11:00-ին, Իջևանի մշակույթի տան առաջ տեղի կունենա մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել են մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի անդամները` Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու Ալիսա Հասանյանի գլխավորությամբ:

Սիրով հրավիրում ենք:

Մասնաճյուղի տնօրենի հանդիպումը դասախոսների հետ

2015թ. մայիսի 22-ին մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը հանդիպում ունեցավ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ:

Մասնաճյուղի տնօրենի հանդիպումը դասախոսների հետ

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին առաջիկա քննաշրջանի (մասնավորապես` ընթացիկ, հանրագումարային և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների քննական տոմսերի բովանդակության), «Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի» շրջանակներում անցկացվող որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպման, անհատական ծանրաբեռնվածությունների վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Մասնաճյուղի տնօրենի հանդիպումը դասախոսների հետ

Դասախոսները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը, հանդես եկան առաջարկներով:

 

 

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

2015թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության` 2014-2015 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ ընդլայնված նիստը:

Նիստին ներկա էին դասախոսներ, ուսանողներ, ՈՒԳԸ-ի անդամներ ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետներից:

Սկզբում ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Օֆելիա Գրիգորյանը ներկայացրեց ուսումնական տարվա ընթացքում ԵՊՀ-ի 19 ֆակուլտետներում իրականացված սոցհարցման արդյունքները:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի նախագահ, ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ Միքայել Մալխասյանը նախ հանդես եկավ ընթացիկ կիսամյակի գործունեության վերաբերյալ զեկուցումով, ապա շնորհանդեսի ուղեկցությամբ ներկայացրեց կառույցի՝ իր ղեկավարման ամբողջ ժամանակահատվածի (2012-2015 թթ.) գործունեությունը:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

Նշված ժամանակահատվածում ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն կազմակերպել է ավելի քան 2000
միջոցառում, ստեղծվել են ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԳԸ-ի հրատարակումների կայքերը, հրատարակվել են գիտական հոդվածների 21 ժողովածու և 2 մեթոդական ձեռնարկ:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

ՈՒԳԸ-ի անդամների կողմից Միքայել Մալխասյանին տրվեց շնորհակալագիր:

Ապա պարգևատրվեցին «Գերազանց» և «Գերազանց վերապահումով» գնահատականների արժանացած ստորաբաժանումները և առավել մեծ ակտիվություն ցուցաբերած ուսանողներն ու ասպիրանտները:

Այս անգամ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն արժանացել էր «Գերազանց վերապահումով» գնահատականի:
Պարգևը ստացավ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Ալբերտ Զուրաբյանը:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության ակտիվ անդամ է ճանաչվել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Գոհար Գրիգորյանը:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

Պարգևատրվեցին նաև ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի զարգացման գործում զգալի ներդրում ունեցած մի շարք անձինք, այդ թվում` մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի նախկին նախագահ, ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանը:

ՈՒԳԸ-ի մրցանակաբաշխություն

Այս նիստը ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի 10-րդ և վերջին ընդլայնված նիստն էր, որը վարում էր Միքայել Մալխասյանը:

Նրա պարտականությունների կատարման ժամկետը լրանում է ս.թ. հուլիսի 1-ին, և ԵՊՀ գիտական խորհուրդն արդեն ՈՒԳԸ-ի նոր նախագահ է ընտրել ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի փոխնախագահ Մհեր Հակոբյանին: