Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում մեկնարկել է 2015թ. ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթը

 

Մասնաճյուղում մեկնարկել է 2015թ. ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթը

 

Ընդունելության քննություններից դրական միավոր (միավորներ) ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները հուլիսի 15-ից մինչև 20-ն (ժամը 18:00-ն) ընկած ժամանակահատվածում կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին` ներկայանալով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ և լրացնելով նոր դիմում-հայտ:

 

Թափուր տեղերի համար մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 25-ին:

 

Ստորև ներկայացնում ենք «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի թափուր տեղերն` ըստ մասնագիտությունների.

 

ijevan-place

 

Թափուր աշխատատեղեր «ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունում

Թափուր աշխատատեղեր «ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունում

ԵՊՀ ԻՄ-ի հարգելի՛ շրջանավարտներ և ավարտական կուրսերի ուսանողներ, «ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը հայտարարում է թափուր աշխատատեղերի մասին Դիլիջան և Նոյեմբերյան քաղաքներում (1 վարկային մասնագետ Դիլիջանում) և 2 վարկային մասնագետ, 1 վարկային հետգործառնական մասնագետ Նոյեմբերյանում):

Վարկային մասնագետներ ` Դիլիջան և Նոյեմբերյան մասնաճյուղերում

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • Իրականացնել մարքեթինգ և ներկայացնել «ՖԻՆՔԱ»-ի ապրանքանիշը և ծառայությունները,

• Ներգրավել պոտենցիալ հաճախորդներ,

• Կատարել բիզնես վերլուծություն և այցելել հաճախորդի բնակարան՝ վերջինիս  ֆինանսական կարգավիճակը գնահատելու նպատակով,

• Ստուգում անցկացնել պոտենցիալ հաճախորդի ռիսկերի վերլուծության նպատակով,

• Վերլուծել ստուգման արդյունքները՝ օգտագործելով ֆինանսական գործակիցները և հաճախորդների վարկային պատմությունը,

• Գնահատել հաճախորդների վարկային ռիսկը մինչև վարկային կոմիտեն,

• Պատրաստել և ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները և փաստաթղթերը վարկային կոմիտեին,

• Տեղեկացնել հաճախորդներին և երաշխավորողներին իրենց իրավունքների և պարտավորվածությունների մասին,

• Ապահովել ժամանակին և ճիշտ հետվճարումների կատարումը:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝

 • Բարձրագույնկրթություն, նախընտրելի է ֆինանսականկամ  տնտեսագիտական,
 • Վերլուծականմտածելակերպ և խնդիրներլուծելուունակություն,
 • Հաղորդակցվելու և  բանակցելուզարգացած հմտություն,
 • Կազմակերպչական և թիմային  աշխատանքներկատարելուունակություն,
 • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն,  ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացություն:

 ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ`

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝hr@finca.am` էլ. նամակի “Subject” դաշտում լրացնելով`  «Credit Specialist –Քաղաքը – Անուն Ազգանունը»:

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`  26.07 .2015

Վարկային հետգործառնական մասնագետ`
 Նոյեմբերյան քաղաքում

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • Ստուգել հաճախորդների տվյալները նախքան վարկային կոմիտեն,
 • Գրանցել հաճախորդի և վարկի տվյալները համապատասխան բազայում,
 • Պատրաստել ինոգուրացիայի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
 • Հետևել վարկային փաստաթղթերի ամբողջականությանը և համապատասխանությանը,
 • Պատրաստել վարկային  պայմանագրերը (ինոգուրացիայի փաստաթղթերը),
 • Ղեկավարել ինոգուրացիան. նախքան վարկի տրամադրումը, ստուգել հաճախորդի ինքնությունը և բացատրել վարկառուներին և երաշխավորներին վարկի տրամադրման հիմնական պայմանները,
 • Ընդունել և ստուգել վարկառուների փաստաթղթերի փաթեթները, հետևել դրանց հետագա պահպանմանը և արխիվացմանը,
 • Աջակցել վարկային բաժնի աշխատակիցներին բոլոր ադմինիստրատիվ առաջադրանքների կատարման գործում:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական կամ  ֆինանսական,
 • MS Word և MS Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն, Հայկական ծրագրերի իմացությունը առավելություն է,
 • Շփման գերազանց հմտություններ,
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը առավելություն է:

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ`

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրությունը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝hr@finca.am` էլ. նամակի “Subject” դաշտում լրացնելով`  «Credit Back Office Specialist – Նոյեմբերյան – Անուն Ազգանունը»:

ԴԻՄԵԼՈւ  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`   26.07.2015

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 095 95 39 15հեռախոսահամարով:

Ընթացքի մեջ է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի արտադրական պրակտիկան

2015թ. հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 25-ը անց է կացվում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի արտադրական պրակտիկան, որը ղեկավարում է Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Գայանե Ավետիսյանը:

Պրակտիկան իրականացվում է Տավուշի և Լոռու մարզերի տարբեր կառույցներում` ՀՀ Տավուշի մարզպետարանում, ՀՀ ԿԲ-ի «Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոն»-ում, բանկային, հարկային կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, «Օրանժ հիմնադրամ»-ում:

Ընթացքի մեջ է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի արտադրական պրակտիկան

Պրակտիկայի հիմնական նպատակն է խորացնել ուսանողների մասնագիտական հմտությունները հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական շուկաների, բիզնեսի գնահատման, գնագոյացման, ապահովագրության, բանկային գործի, տեղեկատվության կուտակման և վերլուծության ոլորտներում:

Պրակտիկան անցկացվում է 4-5 հոգուց կազմված ուսանողական խմբերով:

Ընթացքի մեջ է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի արտադրական պրակտիկան

Յուրաքանչյուր խումբ ծանոթանում է տվյալ կազմակերպության ստորաբաժանումների գործառույթների հետ և իրականացնում որոշակի աշխատանքներ` լրացնում փաստաթղթեր, կատարում գործարքներ, հաշվարկներ և վերլուծություններ:

Ընթացքի մեջ է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի արտադրական պրակտիկան

Հրապարակվել են ընդունելության քննությունների արդյունքները

Հրապարակվել են ընդունելության քննությունների արդյունքները

Հարգելի՛ դիմորդներ, այսօր` 2015թ. հուլիսի 15-ին, հրապարակվել են ընդունելության քննությունների արդյունքները, որոնց կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում կամ  «Դիմորդ» բաժնի «Ընդունելության արդյունքները» էջում:

 
Մասնաճյուղի` 2015թ. շրջանավարտներին հանձնվեցին դիպլոմներ

2015թ. հուլիսի 13-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ բակալավրիատի (հեռակա ուսուցման 188) և մագիստրատուրայի (առկա ուսուցման` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 4) շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը:

Մասնաճյուղի` 2015թ. շրջանավարտներին հանձնվեցին դիպլոմներ

Միջոցառմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը, մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի այլ ներկայացուցիչներ, հյուրեր:

Մասնաճյուղի` 2015թ. շրջանավարտներին հանձնվեցին դիպլոմներ

Դիպլոմ ստանալու կապակցությամբ 2015թ. շրջանավարտներին շնորհավորեց տնօրեն Սամվել Առաքելյանը` նրանց մաղթելով բարի երթ, մեծ հաջողություններ կյանքում և աշխատանքում, շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ հղելով նրանց ընտանիքներին, ծնողներին, հարազատներին: Իր խոսքում տնօրենը նաև ընդգծեց, որ սրանով բուհի և շրջանավարտների միջև կապը չի խզվելու, մասնաճյուղը պատրաստ է համագործակցելու իր շրջանավարտների հետ, անվճար տրամադրելու ցանկացած խորհրդատվություն կամ այլ տիպի օժանդակություն, անցկացնելու վերապատրաստման դասընթացներ և այլն:

Ելույթ ունեցան նաև Հեռակա ուսուցման բաժնի շրջանավարտները` հինգ տարիների տքնաջան աշխատանքի ու հոգատար վերաբերմունքի համար շնորհակալություն հայտնելով մասնաճյուղի և հատկապես Հեռակա ուսուցման բաժնի վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներին, իրենց սիրելի դասախոսներին, ուսումնական խորհրդատուներին, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել նրանց մասնագիտական կայացման գործում:

Այնուհետև տեղի ունեցավ դիպլոմների հանձնման արարողությունը:

Մասնաճյուղի` 2015թ. շրջանավարտներին հանձնվեցին դիպլոմներ