Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀԱՄԱՏԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԷՔՍԿՈՒՐՍԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ

ՀԱՄԱՏԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԷՔՍԿՈՒՐՍԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ

Ծրագրի նպատակները եւ հիմքը

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոնը» որպես գլխավոր գործընկեր, ներկայումս իրականացնում է «Երիտասարդների զբաղվածության ընդհանուր հիմնախնդիրների լուծումը միջսահմանային զբոսաշրջության զարգացման միջոցով» միջսահմանային ծրագիրը Վրաստանի եւ Հայաստանի միջեւ՝ վրացական եւ հայկական կազմակերպությունների համագործակցությամբ: Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից՝ ԵՄ-ի Արեւելյան Գործընկերության Տարածքային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագրի նպատակն է բարելավել համապատասխան համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, որտեղ նրանք ունեն սոցիալական խնդիրներ, հետեւաբար նաեւ դրա հիմքում ընկած գործազրկություն: Ծրագրի թիրախային շրջաններն են Հայաստանի Տավուշ եւ Վրաստանի Քվեմո Քարթլի շրջանները:

Ծրագրի ընդհանուր նպատակը փոխադարձ համագործակցությամբ Տավուշ եւ Քվեմո Քարթլի սահմանակից շրջաններում կենսապայմանների բարելավումն է:

Էքսկուրսավարության նախագծի նկարագիր

Հայաստանի Տավուշի մարզի երիտասարդ աշխատուժի համար Էքսկուրսավարության թեմայով համատեղ վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպվում են «ԴԵՀԿ» ՀԿ-ի կողմից՝ «Երիտասարդների զբաղվածության ընդհանուր հիմնախնդիրների լուծումը միջսահմանային զբոսաշրջության զարգացման միջոցով» հայ-վրացական ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից՝ Եվրոպական Միության Արեւելյան Գործընկերության Տարածքային Համագործակցության ծրագրի շրջանակներում:

Այս ծրագիրը կենտրոնանում է երիտասարդ աշխատուժի համար էքսկուրսավարության թեմայով մասնագիտական դասընթացներ անցկացնելու վրա: Սահմանամերձ շրջանների երիտասարդների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպելու համար կիրականացվի մասնակիցների հավաքագրում եւ ընտրություն: Այս մասին հավելյալ տեղեկատվություն կտարածվի գործընկեր ՀԿ-ների եւ այլ հնարավոր գործընկերների ու ուղիների միջոցով:

Դասընթացները  կբաժանվեն երկու մասի.

– 2 զուգահեռ 3-օրյա կողմնորոշման դասընթացներ զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային ծառայությունների վերաբերյալ Դիլիջանում (Տավուշ) եւ Բոլնիսիում (Քվեմո Քարթլի)

– 7 օրյա համատեղ վերապատրաստման դասընթաց տուրիզմի էքսկուրսավարության ծառայությունների վերաբերյալ Դիլիջանում (Տավուշ), համատեղ որոշակի դասընթացներ էքսկուրսավարության, կայուն զբոսաշրջության, միջազգային լավագույն փորձառության, էկոտուրիզմի, զբոսաշրջության տնտեսական օգուտների վերաբերյալ:

Ծրագրի մասնակցության եւ կացության ամբողջ ծախսերը հոգում են կազմակերպիչները:

Վերապատրաստման դասընթացները կներգրավեն սահմանամերձ շրջաններից 30 երիտասարդների (15-Հայաստան, 15-Վրաստան): Որից հետո, մասնակիցները պետք է կազմեն զբոսաշրջային երթուղիները եւ վերջնական զբոսաշրջային փաթեթները:

Դիլիջանում տեղի ունեցած համատեղ վերապատրաստման դասընթացների շրջանակներում, նախատեսվում են նաեւ իրազեկման սեսիաներ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ:

Տավուշում կազմակերպվելիք էքսկուրսավարության ծառայությունների վերաբերյալ դասընթացների հիմնական կազմակերպիչն ու հյուրընկալող կողմը դիլիջանյան «ԴԵՀԿ» ՀԿ-ն է: Դասընթացին կմասնակցի նաեւ Եվրոմիությունից հրավիրված զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային ծառայությունների որակի ոլոտի փորձագետ:

Թիրախային խմբեր

 Ծրագրին կարող են դիմել ու մասնակցել Տավուշի մարզում բնակվող երիտասարդներ (Տավուշը ծրագրի թիրախային մարզն է):

 Թիրախային խմբերն են 18-30 տարեկան երիտասարդ մասնագետներն ու անհատները, ովքեր հետաքրքրված են էքսկուրսավարությամբ եւ ունեն հետաքրքրություն ներգրավվելու էքսկուրսավարություն  մասնագիտության մեջ:

 Ծրագրի մասնակցության համար պահանջները ներառում են՝ հայերենի լավ իմացություն, ցանկալի է ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուների (լավ) տիրապետում  Ծրագրի դիմորդները հանձ են առնում մասնակցելու ծրագրի ողջ ընթացքին (սույն թվականի Մայիսի 9-12 կայանալիք 3-օրյա կողմնորոշման եւ Հունիսին 7-օրյա համատեղ վերապատրաստման դասընթացներ, համատեղ տուր-փաթեթների կազմում, ինչպես նաեւ դրանց համատեղ փորձարկում Տավուշում եւ Քվեմո-Քարթլիում):

 Մասնակիցները պետք է ունենան հետեւյալ անձնական ունակությունները.

o Լավ կազմակերպչական հմտություններ

o Արդյունավետ հաղորդակցման եւ համագործակցության հմտություններ

o Թիմի արդյունավետ անդամ՝ նպաստելով թիմի հանդիպումներին,

o Ժամանակը կառավարելու հմտություններ,

o Միջանձնային եւ հաղորդակցման հմտություններ,

o Բազմամշակութային (հայ-վրացական) միջավայրում աշխատելու պատրաստակամություն

 Ծրագրի արդյունքներ

Որպես ծրագրի ուղղակի արդյունք ակնկալվում է էքսկուրսավարության ոլորտում վերապատրաստել 15 երիտասարդների Տավուշի մարզից:

Որպես ծրագրի մնայուն արդյունք նախատեսվում է վերապատրաստել էքսկուրսավարության ոլորտում ծառայություններ տրամադրող երիտասարդ մասնագետներ Տավուշի մարզից, որոնք զինված կլինեն պատրաստի մարզային զբոսաշրջային փաթեթներով ու երթուղիներով:

Դիմումի ընթացակարգ եւ ներկայացման վերջնաժամկետ

Եթե Դուք համապատասխանում եք ծրագրի պահանջներին ու ցանկանում եք դիմել ծրագրին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն եւ մոտիվացիոն նամակը info@yccd.am-ին, վերնագրի տողում նշելով «tour_guide in Tavush_application_firstname_familyname»:

Խնդրում ենք մոտիվացիոն նամակը պատրաստել հետեւյալ հարցերի շուրջ.

– Տավուշի զարգացման հիմնական հեռանկարները

– Տուրիզմը որպես Տավուշի մարզի տնտեսական զարգացման միջոց

– Տուրիզմը որպես Տավուշի մարզում աշխատատեղերի ստեղծման միջոց

– Իմ դերը որպես մարզի բնակիչ ու էքսկուրսավար մարզի զարգացման գործում

– Հայ-վրացական տուրիստական երթուղիների դերը մարզի զարգացման գործում

Դիմումների վերջնաժամկետը՝ 30.03.2016 (ստացման ամսաթիվը):

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ միայն ամբողջական դիմումներն են հաշվի առնվելու:

Ընտրության ընթացակարգ

«ԴԵՀԿ» թիմը ըստ մի շարք չափանիշների կուսումնասիրի բոլոր հայտադիմումները:

Թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Մասնակիցների ընտրությունը կհայտարարվի 08.04.2016-ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել.

Դիլիջանի Երիտասարդների Համացործակցության Կենտրոն ՀԿ (ԴԵՀԿ)

Հասցե: Դիլիջան, Մյասնիկյան փող 55, քաղաքապետարանի առաջին հարկ

Էլ-հասցե: info@yccd.am

Ֆեյսբուք: https://www.facebook.com/eaptcarmgeotour/

Հեռ: 060 65 15 00

2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ՀԵՀ-ի կողմից կրթաթոշակի են արժանացել մասնաճյուղի հետևյալ ուսանողները

ՀԵՀ-ի կողմից կրթաթոշակի են արժանացել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հետևյալ ուսանողները

Հայտնի են ՀՀ բուհերի առկա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսի անվճար համակարգում չընդգրկված ուսանողների շրջանում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում հայտարարված մրցույթի արդյունքում կրթաթոշակի արժանացած ուսանողների անունները:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից ՀԵՀ-ի կազմակերպած ուսման վարձի փոխհատուցման մրցույթում հաղթող են ճանաչվել հետևյալ ուսանողները.

 1. Ամյան Նարե Արմենի,
 2. Մարտիրոսյան Նարա Մարտիկի,
 3. Հարությունյան Արևիկ Սուրենի,
 4. Համբարձումյան Նարինե Հակոբի,
 5. Բալասյան Տանյա Տիգրանի,
 6. Սարդարյան Արփինե Գարեգինի,
 7. Մխիթարյան Լիա Անդրանիկի,
 8. Խուդյան Անյուտա Կամոյի:

Ընդհանուր ցուցակին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Աղբյուրը` heh.am

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

2016թ. մարտի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «WRITE ON! COMPETITION 2016» մրցույթում հաղթած մեր ուսանողների վկայականների հանձնման արարողությունը, որին ներկա էին մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

Տասը տարուց ավելի է, ինչ ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի կամավորների ջանքերով գործում է «WRITE ON! COMPETITION» մրցույթը, որը նախատեսված է տարբեր երկրների 6-12-րդ դասարանների աշակերտների և բուհերի I-IV կուրսերի ուսանողների համար:

Այս տարի մրցույթը կայացել է փետրվարի 29-ին, և ԵՊՀ ԻՄ-ից մասնակցել են «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության I-III կուրսերի մի խումբ ուսանողներ:

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

Յուրաքանչյուր կուրսի համար նախատեսված էր երկու թեմա: Շարադրությունները ստուգվել ու գնահատվել են Խաղաղության կորպուսի կամավոր դասախոս Քոլման Հեսլերի, գործընկեր դասախոս Էմմա Թեմրազյանի կողմից, և յուրաքանչյուր կուրսի երեքական լավագույն աշխատանքներ ուղարկվել են Երևան՝ ազգային (հանրապետական) հանձնաժողովի գնահատմանը:

Արդյունքների համաձայն՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» մրցույթի հանրապետական փուլում հաղթել են  «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության I կուրսի ուսանողներ Հասմիկ Վարդանյանը (առաջին տեղ), Արինա Պարոնյանը (երկրորդ տեղ), Էմիլիա Փայտյանը (երրորդ տեղ):

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

II կուրսի ուսանողներից Անուշ Հակոբյանը գրավել է առաջին տեղը, Ռաֆայել Հարությունյանը՝ երկրորդ տեղը, Հայկ Դանիելյանը՝ երրորդ տեղը:

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

III կուրսի ուսանողուհիներ Վարսիկ Սարգսյանը և Վանուհի Վանեսյանը համապատասխանաբար գրավել են երկրորդ և երրորդ տեղերը:

ՄԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ «WRITE ON! COMPETITION 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ

Հասմիկ Վարդանյանի և Անուշ Հակոբյանի աշխատանքները հանրապետական հանձնաժողովի կողմից ուղարկվել են միջազգային՝ երրորդ փուլ:

Մարտի 21-ին մասնաճյուղում «WRITE ON! COMPETITION 2016» մրցույթում հաղթած մեր ուսանողների վկայականները հանձնելիս տնօրեն Ս.Առաքելյանը ուրախությամբ ողջունեց և շնորհավորեց ստեղծագործական կարողություններով օժտված մեր ուսանողներին՝ նրանց հերթական ձեռքբերումների կապակցությամբ, առանձնակի հաջողություն մաղթեց միջազգային՝ երրորդ փուլի մեր երկու մասնակիցներին, բոլոր ուսանողներին կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել նման մրցույթների, ինտելեկտուալ խաղերի, միջոցառումների և հաղթել:

Մեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

 2016թ. մարտի 19-ին Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում անցկացվեց շախմատի մրցաշար, որը կազմակերպել էր Տավուշի մարզի միջազգային հայրենակցական միավորումը` միավորման նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանի գլխավորությամբ:

Մեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

Տավուշի մարզում առաջին անգամ անցկացվող շախմատի՝ հիմնարկ-ձեռնարկությունների թիմային մրցաշարին մասնակցում էին նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի սաները՝ «Ինֆորմատիկա և Կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Արման Հարությունյանը, նույն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող, ՈՒԽ-ի նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանը, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Հայկ Դանիելյանը:       

Մեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

Մասնակից 5 թիմերից լավագույն արդյունք ցուցաբերեց Նոյեմբերյանի ՀԷՑ-ը, 2-րդ տեղը գրավեց Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի Նոյեմբերյանի համայնքը, 3-րդ տեղը զբաղեցրեց Տավուշի մարզպետարանը:

Մեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

Առաջին տեղ գրաված թիմը պարգևատրվեց գավաթով, իսկ մրցանակային տեղեր գրաված շախմատիստները` համապատասխան մեդալներով ու դիպլոմներով:

cՄեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շախմատիստները, մրցաշարի կազմակերպիչների հավաստմամբ, ցուցադրեցին բավականին հետաքրքիր ու դիտարժան խաղ՝ զբաղեցնելով 4-րդ հորիզոնականը:

Մեր ուսանողները Տավուշի մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների շախմատի մրցաշարում

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոսների հետ հանդիպում

2016թ. մարտի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը հանդիպում ունեցավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոսների հետ հանդիպում

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացին վերաբերող մի շարք հարցեր, որոնք մասնավորապես առնչվում էին առաջիկայում դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպմանը, դասամատյանների հետ տարվող աշխատանքներին, ամբիոնների գործավարությանը, սեմինար և գործնական պարապմունքների անցկացմանը, ուսանողների ինքնուրույնության ու գործնական հմտությունների զարգացմանը և այլն:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոսների հետ հանդիպում

Ֆակուլտետի դասախոսները տնօրենին ներկայացրին իրենց առաջարկները, տվեցին իրենց հուզող հարցերը, կատարվեցին պարզաբանումներ: