Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողները Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարանում

Մարտի 15-ին մասնաճյուղի մի խումբ ուսանողներ ՀԵՀ Տավուշի մարզային կենտրոնի կամավորների հետ այցելել են Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարան: 

Մեր ուսանողները Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարանում
Թանգարանի աշխատակիցները երիտասարդներին ներկայացրին թանգարանային նմուշները, ինչպես նաև այն բացառիկ նմուշները, որոնք գտնվում են միայն Իջևանի թանգարանում:

Պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Ն. Թանանյանը ներկայացրեց մի քանի հետաքրքիր փաստեր ցուցանմուշներից: Թերևս, դրանցից ամենանշանավորն Իջևանի թիվ 4 դպրոցի տարածքում հայտնաբերված դամբարանից վերցված նմուշներն էին:

Ընդհանրապես թիվ 4 դպրոցի, Իջևանի հիվանդանոցի տարածքը Քրիստոսի ծննդից առաջ առաջին հազարամյակի դամբարանադաշտ է, որն ուսումնասիրվել է 1967թ.: Վերջերս նաև նորահայտ դամբարանում հայտնաբերվել են լավ պահպանված բրոնզե թուր, նետերի օբսիդիան ծայրեր, զրահաշապկի բրոնզե կոճակներ և այլն:

Երիտասարդները ծանոթացան Իջևանի տարածքի պատմությանը, մշակույթին և ձեռք բերեցին նոր գիտելիքներ տարածաշրջանի մշակույթի մասին։ Այցելուները գրառումներ կատարեցին պատմաերկրագիտական թանգարանի հուշամատյանում և մեծ ոգևորությամբ հեռացան այնտեղից:

Մեր ուսանողները Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարանում

«ԵՊՀ օլիմպիադա-2016» օլիմպիադայի I փուլի արդյունքները

Դպրոցականների օլիմպիադա
 
«ԵՊՀ օլիմպիադա-2016»-ի II փուլ է անցել 605 աշակերտ:

ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչության կողմից իրականացվող ամենամյա օիմպիադան անցկացվում է 2009 թ.-ից, որին մասնակցում են ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետության բոլոր մարզերի հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ:

Հարկ է ընդգծել, որ այս տարի  «ԵՊՀ օլիմպիադան» անցկացվում է երկու փուլով և աշակերտներն իրենց ուժերը փորձում են հանրակրթական 13 առարկաների գծով՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, ինֆորմատիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, հայ ժողովրդի պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ստեղծագործական աշխատանք:

«ԵՊՀ օլիմպիադա-2016»-ի II փուլ անցած մասնակիցների անուններն այստեղ՝

Նշենք, որ «ԵՊՀ օլիմպիադա-2016»-ի II փուլը կանցկացվի ս.թ. մարտի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, ԵՊՀ-ում, որին կմասնակցեն I փուլի հաղթողները: Օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփումը և պաշտոնական փակումը տեղի կունենա ապրիլի 15-ին` ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ մեծ դահլիճում:

Աղբյուրը՝ http://ysu.am

X Международная научно-практическая конференция «Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки»

 X Международная научно-практическая конференция «Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки»

Уважаемые коллеги!

Научно-издательский центр «Открытие» приглашает Вас принять участие  в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных

«Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки»

22-23 марта 2016 г., г. Санкт-Петербург

 По результатам проведения конференции будет издан сборник научных трудов, с присвоением ему ISBN (индивидуального Международного книжного номера), УДК, ББК. Материалы конференции рассылаются в Книжную палату, в Российскую Государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Российской Академии наук, а также в другие библиотеки России и зарубежья.

Cборник материалов данной конференции будет зарегистрирован на сайте Научной электронной библиотеки (включен в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ).

 Секции конференции:

 1. Физические науки
 2. Математические науки
 3. Информационные технологии
 4. Химические науки
 5. Биологические науки
 6. Географические науки
 7. Лесоведение
 8. Науки о Земле
 9. Лесоведение
 10. Технические науки
 11. Медицинские науки
 12. Фармакология, фармация
 13. Сельскохозяйственные науки
 14. Ветеринария
 15. Исторические науки
 16. Экономические науки
 17. Философские науки
 18. Филологические науки
 19. Юридические науки
 20. Педагогические науки
 21. Искусствоведение
 22. Архитектура и строительство
 23. Психологические науки
 24. Социологические науки
 25. Политические науки
 26. Культурология
 27. Экология

Для участия в конференции необходимо до 22 марта 2016 года включительно в адрес Оргкомитета по электронной почте otkritie1212@yandex.ru направить:

– заявку на публикацию статьи + текст статьи

Текст статьи и заявка на участие в конференции предоставляются в Оргкомитет по электронной почтеotkritie1212@yandex.ru в одном файле. Название файла – по фамилии первого автора. Просьба также в поле «тема письма» указать название конференции.

В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы получите подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов тематике конференции. В случае выявления недоработок и неточностей в тексте работы они будут указаны, что потребует авторской коррекции. Затем на Ваш E-mail Оргкомитетом будет выслано электронное письмо, содержащее реквизиты для оплаты регистрационного взноса через:

 1. Систему денежных платежей Яндекс.Деньги
 2. Сбербанк России
 3. Системы денежных переводов Western Union, Unistrim, Contact, Золотая Корона и другие.

Регистрационный взнос за участие в конференции составляет:

– 1300 рублей для авторов из России,

– 1600 рублей – для зарубежных авторов (ближнее и дальнее зарубежье).

В стоимость регистрационного взноса входит:

1) публикация одной статьи от участника конференции (количество авторов работы не ограничено),

2) рассылка 1 сборника материалов конференции по почте заказной бандеролью.

Автор также может заказать дополнительные экземпляры сборника, стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 370 рублей. Желающие могут получить диплом или сертификат  участника конференции (200 рублей). Также можем подготовить справку, подтверждающая факт принятия материалов к печати -отсканированный электронный вариант с печатью вышлем по электронной почте сразу после оплаты оргвзноса (200 рублей).

Рассылка электронной и печатной версии сборника авторам – апрель 2016 г.

 Заявка на участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных

«Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной науки»

 1. Фамилия, имя, отчество автора(ов)
 2. Название статьи
 3. Название секции
 4. Почтовый адрес, с индексом и ФИО получателя (на этот адрес будет выслан сборник материалов конференции)
 5. Контактный телефон
 6. E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого)
 7. Количество дополнительных экземпляров сборника, если нужно (1 доп. экз. 370 руб.– для авторов из России, 400 рублей – для зарубежных авторов, включая пересылку)
 8. Нужна ли справка, подтверждающая факт принятия материалов к печати (стоимость справки – 200 рублей) 
 9. Нужен ли диплом участника конференции (да/нет) (стоимость – 200 рублей)Если присутствуют соавторы, то привести полностью ФИО тех из них, кому нужен диплом.
 10. Источник информации о конференции

Требования к оформлению работ:

 Принимаются статьи на русском и английском языках.

 1.  К публикации принимаются работы объемом не более 3-4 страниц машинописного текста формата А4 (210 мм х 297 мм), включая список литературы. Стоимость каждой дополнительной страницы, сверх 3-х страниц – 160 рублей.

 2. Правила оформления статьи: поля: левое 3 см, верхнее, нижнее и правое – по 1,5 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, отступ (абзац) – 1.25 см.

 3. Порядок расположения (структура) текста:
– фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру)
– сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы / учебы)
– название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру)
– основной текст статьи
– литература (источники).

 4. Таблицы и рисунки в пределах объема публикации могут быть встроены в текст, не обращая внимания на их возможный разрыв.

 5. Список литературы в конце работы не является обязательным элементом текста. Его необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например, [1] или [1, с.24]. Допустимо также оформление ссылок по фамилии первого автора, например: [Симонов, 1989].

 Пример оформления списка литературы:

Литература

 1. Симонов И. В. Происхождение духовности / И. В. Симонов, К. М. Ершов, Ю. П. Вяземский. – М.: Просвещение, 1989.

Մարտի 15-ի տնօրենության նիստում

2016թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դասամատյանների հետ տարվող աշխատանքներին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց հետևողական լինել դասամատյանը վարելու մասին ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող կարգը պահպանելու հարցում:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Ընդգծվեց, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել ուսանողների պրակտիկ գիտելիքների զարգացմանը, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, մասնաճյուղում կրթության որակի շարունակական բարելավմանը:

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տնտեսագիտության Տեսություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները «Ձեռնարկության էկոնոմիկա» դասընթացի շրջանակներում ճանաչողական այց կատարեցին Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան:

Ուսանողներին ուղեկցում էր Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս, ուսումնական խորհրդատու Անուշ Սարիբեկյանը:

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

Բարձր մակարդակով կազմակերպված ճանաչողական այցի ընթացքում ուսանողներին դիմավորեց կազմակերպության տեխնոլոգ, շշալցման պատասխանատու Գոհար Թամամյանը:

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

Նա ուսանողներին  ներկայացրեց արտադրության կազմակերպման գործընթացը,  արտադրական տեխնոլոգիաները, մթերող սարքավորումները, հոսքագծերը, խմիչքների տեսակները, կազմակերպության  ստեղծման  պատմությունը  և  զարգացման  հեռանկարները: Նա նշեց նաև, որ կատարվում են կառուցողական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում ավելի շատ խաղող կմթերվի, և կբարելավվի գինու կայունությունը:

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

Ուսանողներն այցելեցին գինու և կոնյակի մառաններ, իմացան, թե ինչ տեսակի գինիներ են պահվում կարասներում, ինչքան է դրանց հնությունը, և որ երկրներ են դրանք արտահանվում:

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

Մեր ուսանողների ճանաչողական այցը Իջևանի գինու և կոնյակի գործարան

Ճանաչողական էքսկուրսիայի ընթացքում  ուսանողները տեղեկացան ոչ միայն արտադրության պրոցեսին և դրա հետ կապված խնդիրներին, այլև իմացան, որ գործարանն ընդլայնել է տեսականին. գինուց և կոնյակից բացի՝ առաջարկում է շուկային օղի և պահածոներ: Արտահանելու նպատակով նմուշներ են ուղարկվել Չինաստան և Ճապոնիա:

Վերջում մեր ուսանողները հնարավորություն ունեցան ներկա գտնվելու օղու շշալցման գործընթացին: