Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական հանրապետական գիտաժողով Գյումրիում

Ուսանողական հանրապետական գիտաժողով Գյումրիում

2016թ. ապրիլի 19-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում կայանալու է ամենամյա ուսանողական հանրապետական գիտաժողով հետևյալ ուղղություններով.

  • Ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ
  • Բնագիտություն և աշխարհագրություն
  • Հայոց լեզու և գրականություն
  • Օտար լեզուներ և գրականություն
  • Պատմություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն
  • Տնտեսագիտություն
  • Մանկավարժություն, հոգեբանություն և սոցիալական աշխատանք
  • Մշակույթ
  • Սպորտային մանկավարժություն

Հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի ընթացքում զեկուցված այն աշխատանքները, որոնք կընտրվեն սեկցիաների նախագահների կողմից, կտպագրվեն առանձին ժողովածուի մեջ: Ընտրված աշխատանքների հեղինակներին կտեղեկացվի այդ մասին:

Ուսանողական գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար հարկավոր է մինչև 2015 թ. մարտի 30-ը լրացնել կից ներկայացված մասնակցության հայտը և ուղարկել sss@gspi.am էլ. hասցեին` բովանդակության բաժնում (Subject) նշելով «Գիտաժողով» բառը:

Տպագրության համար ընտրված աշխատանքները գիտաժողովից հետո հարկավոր է ուղարկել վերը նշված էլեկտրոնային հասցեին:

Տպագրության տրվող հոդվածների չափորոշիչները:

Մանրամասների համար դիմել ԳՊՄԻ-ի Գիտության և արտաքին կապերի բաժին՝ զանգահարելով 077 64-31-84, 031 269 494 հեռախոսահամարներով կամ գրելով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` sss@gspi.am, ԳՊՄԻ-ի ՈՒԳԸ նախագահ Բեն Վարդանյանին:

Նորություններին կարող եք հետևել ԳՊՄԻ ՈՒԳԸ ֆեյսբուքյան էջից:

Աղբյուրը՝ armscoop.com

Անվճար դասընթացների հնարավորություն սկսնակ լրագրողների համար Մոսկվայում

Անվճար դասընթացների հնարավորություն սկսնակ լրագրողների համար Մոսկվայում

Սկսնակ լրագրողները «Perspektivy» («Հեռանկարներ») ծրագրի շրջանակում կարող են դիմել անվճար դասընթացների՝ գիտելիքներն ու հմտությունները բարելավելու համար: «Perspektivy» ծրագիրը «Thomson Reuters Foundation»-ի, «Robert Bosch Stiftung»-ի և «Fritt Ord Foundation»-ի համատեղ նախաձեռնությունն է:

«Լրատվությունը թվային դարաշրջանում» խորագրով 5-օրյա վարպետության դասը լրատվության միջազգային չափանիշների մասին է, որը կանցկացվի ապրիլի 23-27-ը Մոսկվայում:

Ծրագիրը կհոգա լրագրողների ճանապարհածախսը, կեցության ու սննդի ծախսերը:

Դասընթացին դիմելու հայտին, վերջնաժամկետին և այլ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

«Տրանսսահմանային լրագրություն» խորագրով ծրագիրն ուղղված է լրագրողի գործնական հմտությունների բարելավմանը՝ միջազգային թեմաներ լուսաբանմանելիս:

Ծրագրին դիմելու հայտին, վերջնաժամկետին և այլ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է:

Աղբյուրը՝ www.media.am

«Ցեղասպանագիտական հանդես». հոդվածների կանչ

«Ցեղասպանագիտական հանդես». հոդվածների կանչ

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը հրատարակության է պատրաստում «Ցեղասպանագիտական հանդես» գիտական պարբերականի IV (1) հատորը:

Հանդեսը թեմատիկ առումով անդրադառնում է բացառապես ցեղասպանագիտությանը՝ ներառելով ցեղասպանության աղբյուրագիտություն, պատմություն, պատմագրություն, համեմատական ցեղասպանագիտություն և թեմային առնչվող մյուս ասպեկտների ուսումնասիրություններ: Հանդեսը լույս է տեսնում տարին երկու անգամ 2013 թվականից:

Հոդվածները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2016 թ․ մայիսի 1-ը:
Հոդվածները պետք է ուղարկել handes@genocide-museum.am էլ. հասցեով:

Հոդվածներին վերաբերող չափանիշները

1. Հոդվածների ներկայացման կարգը

Հոդվածները պետք է ներկայացվեն word տեքստային խմբագրիչի 2007 տարբերակով: Էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է ներկայացնել կրիչով կամ ուղարկել handes@genocide-museum.am էլեկտրոնային հասցեին:

Հոդվածները պետք է ունենան կուռ կառուցվածք՝ նախաբան, բուն տեքստ (ցանկալի է ենթավերնագրերով), եզրակացություն, բանալի – բառերը, հեղինակների մասին տեղեկությունները, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփում: Օտար լեզուներով հոդվածները պետք է ունենան հայերեն անփոփում:

Աշխատանքները պետք է ունենան թեմայի արդիականություն և լինեն խնամքով խմբագրված և առանց տողադարձերի: Այն հոդվածները, որոնք նախկինում հրատարակվել են կամ ներկայացվել են այլ հրատարակություններում, չեն կարող ընդգրկվել «Ցեղասպանագիտական հանդեսում»:

Հոդվածները խմբագրվելու են «Ցեղասպանագիտական հանդեսի» խմբագրական մոտեցումներին համապատասխան կամ կարող են մերժվել ընդունել տպագրության, եթե չեն համապատասխանում խմբագրության կողմից սահմանված չափանիշներին:

2. Լեզուն, ուղղագրությունը և քերականությունը

• Մեկից մինչև տասը թվերը գրել տառերով, իսկ մնացածները` թվերով:

• Ամսաթվերը և տարեթվերը գրել հետևյալ կերպ՝ դեկտեմբեր 21; 1915; 1894-96; 1900-ականներ:

• Եթե հապավումն ընդգրկված է հոդվածի մեջ և օգտագործված է առաջին անգամ, անհրաժեշտ է փակագծերում տալ ամբողջ անվանումը [օրինակ, ՄԱԿ («Միություն և առաջադիմություն կուսակցություն»)]:

• Որևէ օտար բառ, որը հայտնի չէ լայն հասարակական շերտերին, անհրաժեշտ է շեղատառ գրել:

3. Հոդվածի ձևաչափը

• Վերնագիրը գրել մեծատառերով և կենտրոնում

• Բոլոր հոդվածները ներկայացվում են Sylfaen (նաև ռուսերենը և անգլերենը) տառատեսակով, 12 տառաչափով (ներառյալ վերնագիրը, իսկ հղումները՝ 10), միջտողային հեռավորությունը` 2:

• Երկար մեջբերումները (ավելի քան չորս տող) ներկայացվում են տեքստում, առանձին հատվածով, 10 տառաչափով, առանց չակերտների:

4. Հղումներ

• Հղումները պետք է համարակալվեն սկզբից մինչև վերջ:

• Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները: Բոլոր գրքերի, վերնագրերը գրել շեղատառ, օր.՝

Թորոսյան Սարգիս, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 55:

Тунян Валерий, Россия и Армянский вопрос, Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 1998, стр. 55.

Dadrian V., The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Providence – Oxford: Berghahn Books, 1995.

Հոդվածներ հղելիս հանդեսի անվանումը պետք է գրել շեղատառ, օր.՝

Ներսիսյան Մ. Գ., Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թվականի ողբերգության մասին (Զմյուռնիայի հայ և հույն բնակչության ջարդերի 70-ամյակի առթիվ), Պատմաբանասիրական հանդես, 1992, N 2-3, էջ 89:

Adalian R. P., “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3(1) (2001): p. 35.

Եթե գիրքը կամ աղբյուրը հիշատակվում է կրկին` մեկ այլ հղումից հետո, ապա գրվում է աշխատության հեղինակի ազգանունը և անունը, ապա նշվ. աշխ., էջ…:

5. Հեղինակային իրավունք

• Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է «Ցեղասպանագիտական հանդեսին»: 

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

2016թ. մարտի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ներկայացվեց Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Միջոցառմանը ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «Տավուշի ազգային-հայրենասիրական գիտակցության ձևավորում» ՀԿ-ի նախագահ  Արթուր Միրզոյանը, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության տարբեր կուրսերի ուսանողներ, հյուրեր:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Բացման խոսքով հանդես եկավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը՝ շնորհավորելով կանանց, մայրերի և աղջիկների տոնը, նրանց հղելով գեղեցիկ բարեմաղթանքներ, երջանկություն, պտղաբերություն, ամենայն բարիք:

Ապա ելույթ ունեցավ Մանկավարժության  և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը՝ ողջունելով միջոցառման կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, ներկաներին՝ շնորհավորելով կանանց տոնը:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Այնուհետև  զեկուցումներով հանդես եկան «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ուսանողները:

«Մանկական վախերի բնութագիրն ու առանձնահատկությունները» թեմայով զեկուցում կարդաց Մերի Արամյանը, «Բարձրագույն մարդկային զգացմունքներ» թեմայով՝  Նարե Ամյանը:

«Անբարենպաստ ընտանիքի ազդեցությունը հանցածին վարքագծի ձևավորման վրա» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց Մերի Գևորգյանը, «Անձի հոգեբական անվտանգություն» թեմայով՝ Արուսյակ  Գասպարյանը:

Զեկուցումների շարքն ընդմիջվեց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ուսումնական խորհրդատու Վիկտորյա Մելիքսեթյանի գեղեցիկ շնորհավորական խոսքով:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Այնուհետև զեկուցումներով հանդես եկան Արմինե Բաբայանը («Սիրո ֆենոմեն»), Անի Հարությունյանը («Սթրես»), Լիլիթ Հայրապետյանը («Աֆեկտ») և Մինավարդ Մելիքբեկյանը («Ընտանիք»):

Վերջում շնորհավորական խոսք ասաց «Տավուշի ազգային-հայրենասիրական գիտակցության ձևավորում» հասարակական կազմակերպության նախագահ  Արթուր Միրզոյանը:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

2016թ. մարտի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների կիսամյակային աշխատանքների ցուցադրությունը՝ նվիրված Մայրության և գեղեցկության միամսյակին:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

Ցուցադրությանը ներկա էին մասնաճյսուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողներ, հյուրեր, արվեստի սիրահարներ:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

Բացման խոսքով հանդես եկավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Ա.Մարգարյանը՝ շնորհավորելով գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների տոնը, նրանց մաղթելով կանացի երջանկություն, մայրանալու բերկրանք, գարնանային թարմ ու պայծառ տրամադրություն:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

Պարոն Մարգարյանն իր խոսքում կարևորեց նման միջոցառումների կազմակերպումը և դրանցում շեշտեց ֆակուլտետի ուսանողների մասնակցության գործոնը՝ մասնավորապես նշելով. «Սիրելի՛ ուսանողներ, դուք՝ որպես ապագա արվեստագետներ, կյանքում դեռ բազմիցս ցուցադրվելու հնարավորություն կունենաք, սակայն ձեզնից յուրաքանչյուրին պատիվ է բերում հարազատ կրթօջախի ներսում ցուցադրել ձեր իսկ ձեռքերով պատրաստած աշխատանքները»: 

 Ցուցադրության բացումն ուղեկցվեց «Կիրառական ավեստ» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող Հովհաննես Չոբանյանի կողմից հնչեցված հոգեպարար երաժշտությամբ:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունն առանձնահատուկ էր իր ձևաչափով, ընդգրկում էր բազմաթիվ ու բազմաժանր ստեղծագործություններ՝ գոբելեն, բատիկա, գեղանկար, քանդակ, հագուստ, խեցի, փայտի գեղարվեստական մշակում և այլն:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը

Ցուցադրությունը գեղագիտական մեծ հաճույք պատճառեց բոլոր այցելուներին՝ նրանց հոգիները համակելով գեղեցկության շնչով ու գարնանային խանդավառ տրամադրությամբ:

Կայացավ Մայրության և գեղեցկության միամսյակին նվիրված ցուցադրությունը