Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Международная премия Luxembourg Art Prize

Международная премия Luxembourg Art Prize

Luxembourg Art Prize является международной премией, призванной каждый год выявлять талантливых художников, любителей или нет, независимо от их возраста и национальности. Эта премия должна ускорить карьеру неизвестных художников, предоставляя им пространство профессиональной галереи, сначала в виде в групповой для номинантов премии, затем в виде личной выставки для победителя премии.

Чтобы помочь лауреату в подготовке и создании его персональной выставки в галерее, ему вручается стипендия в размере 25 000 евро(примерно 28,285 USD или 19,189 GBP или 27’125 CHF или 36,128 CADили 2,959,750 JPY) от галереи в рамках премии 2016 года.

Все расходы художников в рамках выставки Luxembourg Art Prize 2016 года оплачиваются галереей (транспортировка и страхование работ, авиа и ж/д билеты, проживание в гостинице 4 *, полный пансион).

Прием заявок

Подача заявки осуществляется из личного кабинета кандидата, до 30 июня 2016 года, до полуночи.

Создайте свой личный кабинет кандидата

Я хочу принять участие!

Коллективная выставка

Десять художников будут отобраны художественной комиссией под председательством Эрве Ланселен не позднее 31 июля. Номинанты будут выставлять свои работы коллективно в Галерее Эрве Ланселен с 17 сентября по 29 октября 2016 года.

Объявление победителя

Победитель Luxembourg Art Prize 2016 года выбирается финальным жюри, его имя объявляется на вечере по случаю открытия групповой выставки номинантов. Он получает премию в размере 25 000 €, чтобы финансировать создание своих работ.

Персональная выставка

Победитель Luxembourg Art Prize 2016 года будет иметь возможность выставляться индивидуально в 2017 году в галерее Эрве Ланселен, в Великом княжестве Люксембург.

 Источник https://www.luxembourgartprize.com

Զեկուցումներ կարդացին «ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

2016թ. հունիսի 20-ին «Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի շրջանակներում զեկուցումներ կարդացին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներ Մարգո Այդինյանը, Վլադիմիր Ներսիսյանը, Եվա Ավետիսյանը և Վահե Դավթյանը:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Զեկուցումները պատրաստվել էին տեխն.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանի ղեկավարությամբ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, տեխն. գ.թ. Ա.Սիմոնյանի ու դասախոս Ք.Օթարյանի աջակցությամբ:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Մարգո Այդինյանը ներկայացրեց զեկուցում՝ «Հոսքեր» թեմայով, որի շրջանակներում պատմեց  հոսքերի ստեղծման,  ավարտի և նրանց պարամետրերի մասին:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Վլադիմիր Ներսիսյանը կարդաց «Սեմաֆորները և Մյուտեքսները» թեմայով զեկուցում, ներկայացրեց նրանց տեսակները և օրենքները:

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԻՆ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՒ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Վահե Դավթյանը ներկայացրեց «Dll գրադարան» թեմայով զեկուցում,  որտեղ նշեց դրա տեսակները, օգտագործման հնարավորությունները:

Եվա Ավետիսյանը կարդաց «Օպերատիվ և վիրտուալ հիշողությունները» թեմայով զեկուցում, նշեց նրանց կառուցվածքները և նրանց միջև կապը, վիրտուալ հիշողության դերն ու նշանակությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաներում:

Ներկայացված զեկուցումները բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի, ծավալվեց աշխույժ քննարկում դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության ՄՐՑՈՒՅԹ

Գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության ՄՐՑՈՒՅԹ:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացվում է համացանցային առցանց (on-line) ռեժիմով (գրանցվելով https://grants.scs.am/ հասցեում)` մինչև 2016 թվականի հուլիսի 20-ը ներառյալ (մինչև Երևանի ժամանակով ժամը 18:00):

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական քաղաքականության վարչությունում՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 14:00 – 17:00, հեռ.` 21-01-40 (118):

Մրցույթի հրավերի փաթեթը

Աղբյուրը՝ http://www.scs.am

Գիտական ու գիտատեխնիկական նախագծերի ՄՐՑՈՒՅԹ

Գիտական ու գիտատեխնիկական նախագծերի ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարությունը 2011 թ. օգոստոսի 24-ին կնքված մտադրությունների հուշագրի շրջանակներում հայտարարում են գիտական ու գիտատեխնիկական նախագծերի ՄՐՑՈՒՅԹ:

Նախագծերը կարող են ներկայացվել ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների դաշնային նախարարության կողմից սահմանված գիտական հետազոտությունների հետևյալ ուղղություններով.

– կենսատեխնոլոգիա /գիտություններ կյանքի մասին,

– նյութագիտություն,

– օպտիկական տեխնոլոգիաներ,

– տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ,

– բնապահպանական տեխնոլոգիաներ ու կայուն զարգացմանն ուղղված հետազոտություններ:

Հայտերը ներկայացվում են ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե (Օրբելի եղբայրների փողոց 22, 7-րդ հարկ, 708 սենյակ)` հայաստանյան կողմի համակարգողի ստորագրված դիմումով, աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00 – 13.00 և 14.00 – 17.00, մինչև  2016 թվականի հուլիսի 14-ը ներառյալ:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 210 140 +115 կամ 112 հեռախոսահամարներով:

Մրցույթի հրավերի փաթեթը:

Աղբյուրը՝ http://www.scs.am

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

 2016թ. հունիսի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարները:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես նշվեց, որ ս.թ. մայիսի 14-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը (ինը մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը) անցկացվել է սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

Ավարտական աշխատանքների թեմատիկայի հետ կապված՝ ընդգծվեց, որ անհրաժեշտ է առաջադրել գլխավորապես պրակտիկ թեմաներ, աշխատանքներում ընդգրկել ուսանողների տրամաբանությունն ու գործնական հմտությունները զարգացնող խնդիրներ:   

Նիստի ընթացքում ըստ մասնագիտությունների ներկայացվեցին ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները և հանձնաժողովների կողմից արտահայտված կարծիքներն ու առաջարկությունները:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր  է գնահատել իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ուսումնական ծրագրերը թարմացնել, մեծ ուշադրություն դարձնել ռազմական պատմության հիմնահարցերին:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է լուրջ ուշադրություն դարձնել հոգեկանի ֆիզիոլոգիական հիմքերի ուսումնասիրմանը, ավարտական աշխատանքների թեմաների հետ կապված՝ ընտրել գլխավորապես տարածաշրջանային հիմնախնդիրների բացահայտմանը և լուծմանը վերաբերող թեմաներ:

«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել  մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների մակարդակը:

«Կիրառական արվեստ»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել ավարտական աշխատանքներում յուրօրինակ նորարարական տարրերի օգտագործումը, դրանց ներկայացման մակարդակը և բանավոր խոսքը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել բնօրինակներին, ոչ միայն տեսականորեն իմանալ դրանց անվանումները, այլև մոտիկից տեսնել դրանք:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների ազատ հաղորդակցվելու, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  հարցաշարերում ընդգրկել ավելի կոնկրետ հարցեր, ավարտական աշխատանքները գրել ֆրանսերեն:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է ավարտական աշխատանքների համար առաջադրել ավելի արդիական թեմաներ՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց տրամաբանական կառուցվածքին և մյուս պահանջներին:

«Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարծիք է արտահայտել, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների ու դրանց պաշտպանության մակարդակով, դասախոսական կազմով, ուսանողների առաջադիմությամբ, իր կազմակերպվածությամբ և բուհին ներկայացվող պահանջներով բավարարում է «Սերվիս բակալավր» պատրաստելու պահանջներին: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ոլորտը կարգավորող օրենսդրության համաձայն՝ կատարելագործել հարցաշարերն ու հարցատոմսերը՝ ապահովելով տարբեր դասընթացներին վերաբերող հարցերի համամասնությունը:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության մակարդակը, բարելավման ուղղությամբ առաջարկել է  քննությունները սկսել ավելի վաղ և ապահովել որոշակի ժամանակահատված ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության միջև:

Այսպիսով՝ տնօրենության ընդլայնված նիստում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվեցին բավարար, մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների արտահայտած կարծիքների և առաջարկությունների հիման վրա կազմել համապատասխան միջոցառումների ծրագիր: