Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրթաթոշակային ծրագրեր, որոնց պետք է դիմել հենց հիմա

Armscoop-ը հետևում և պարբերաբար ներկայացնում է հայաստանցի ուսանողների և գիտնականների համար հասանելի զանազան կրթաթոշակային ծրագրեր, որոնց դիմելու ժամկետները տարբեր են և ընդգրկում են ողջ տարին։

Ներկայացնում ենք այն կրթաթոշակային ծրագրերը, որոնց դիմելու կամ դրանց համար պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետները շուտով լրանում են (հուլիս ամսին), սակայն որոնց դիմելու համար դեռևս կա ժամանակ։

 

Luys-foundation

«ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամի կրթաթոշակի ծրագիր

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2016 թ․ հուլիսի 15:

«Լույս» հիմնադրամի կրթաթոշակի ծրագիրը ներառում է փոխառություն կամ կրթաթոշակ, որը շնորհվում է աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին աշխարհի լավագույն 10 համալսարաններում սովորելու համար: Յուրաքանչյուր համալսարանի համար«Լույսին» դիմած առաջին 10 ուսանողները, որոնք դիմում են առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer) ներառող ամբողջական փաթեթով, կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին: 

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագրի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունն այստեղ է։

Դրամաշնորհի առավելագույն չափը՝ ուսումնառության ծախսերի առավելագույնը 50%-ը։ (Փոխառության կամ կրթաթոշակի բաղադրիչների հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ
Ովքե՞ր կարող են դիմել. «Լույսի» կրթաթոշակին համապատասխանելու համար ուսանողը պետք է. ա) լինի ծագումով հայ, Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենա հայկական արմատներ (խառնամուսնությունների զավակների համար), բ) «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինի 18-40 տարեկան, գ) ընդունված լինի «Լույսի» ցանկում ներառված համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու։
Ե՞րբ դիմել. կրթաթոշակի առցանց հայտերն ընդունվում են ամեն տարի՝ ապրիլի 1-ից(Երևանի ժամանակով 00:01) մինչև հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը։

chevening-scholarship

Չիվնինգի կրթաթոշակ

2017-18 ուս․ տարվա ընդունելության համար պահանջվող հիմնական փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016 թ․ հուլիսի 14:

Բրիտանական «Չիվնինգ» կրթաթոշակային ծրագիրը (British Chevening Scholarships) նախատեսված է Մեծ Բրիտանիայի բուհերում մագիստրոսական ծրագրով (սովորաբարմեկամյա) կրթություն ստացող օտարերկրացիների համար։ Կրթաթոշակները հատկացվում են մասնագիտությունների լայն ընտրանու համար, որը կարող է տարբեր լինել ծրագրին հասանելիություն ունեցող յուրաքանչյուր երկրի համար։ Հայաստանցի դիմորդների համարնախընտրելի մասնագիտությունների ցանկը՝ այստեղ։ Տարեկան տրամադրվում է շուրջ 1500 կրթաթոշակ։ Պարտադիր պայման է ծրագրով ուսումնառությունից հետո առնվազն 2 տարով մասնակցի վերադարձը հայրենիք (քաղաքացիության երկիր)։

Դրամաշնորհը սովորաբար ներառում է ուսման վարձը, կեցության ամենամսյա ծախսերը, նպաստային փաթեթը, դեպի ՄԹ և հակառակը թռիչքի արժեքը։
Ովքե՞ր կարող են դիմել. կրթաթոշակի հայցորդները պետք է՝ ա) ունենան բակալավրի կրթական աստիճան, բ) ունենան առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, գ) դիմեն ՄԹ բուհերում առաջիկա ուստարվա համար նախատեսված 3 տարբերդասընթացների և մինչև 2016 թ․ հուլիսի 14-ը ընտրված դասընթացներից որևէ մեկի համար ստացած լինեն բուհի վերջնական հրավերը (unconditional offer), դ) մինչև 2016 թ․ հուլիսի 14-ը ներկայացնեն ծրագրով պահանջվող՝ անգլերենի իմացության աստիճանը հավաստող փաստաթղթերը։ Համապատասխանության չափանիշներիմանրամասները՝ այստեղ։
Ինչպե՞ս դիմել. ծրագրին դիմելու գործընթացը կատարվում է առցանց եղանակով։
Ե՞րբ դիմել. կրթաթոշակների (Chevening Scholarships) համար հայտերի ընդունմանգործընթացը, սկսած վերջնաժամկետից հետո դիմորդների պայմանական ընտրությունից, տևում է առնվազն 8 ամիս։ 2016-17 ուս․ տարվա ընդունելության գործընթացն ավարտված է։ 2017-18  ուս․ տարվա ընդունելության գործընթացը կսկսվի 2016 թ․ օգոստոսին, դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2016 թ․ նոյեմբեր։

fulbright program

Ֆուլբրայթի օտարերկրյա ուսանողական ծրագիր 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2016 թ․ հուլիսի 15։

«Ֆուլբրայթ»-ը ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող՝ միջազգային կրթական փոխանակման առաջատար ծրագիր է և բաղկացած է տարբեր բաղադրիչներից։ Ֆուլբրայթի օտարերկրյա ուսանողական ծրագիրը (Fulbright Foreign Student Program in USA) հնարավորություն է տալիս շուրջ 155 երկրների ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների մագիստրոսական (Master’s degree) և դոկտորական (PhD study) ծրագրերով ուսանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կրթաթոշակներ կարող են շնորհվել նաև ակադեմիական աստիճան չհետապնդող ուսումնառության համար։ 

Դրամաշնորհը ներառում է ուսման վարձավճարը, դեպի ԱՄՆ և հետադարձ թռիչքի արժեքը, կեցության ամսական նպաստը, բժշկական ապահովագրությունը և ուսումնական գրքերի ծախսը։ Դրամաշնորհը տրվում է ուսումնառության ողջ ընթացքի համար։
Ովքե՞ր կարող են դիմել. Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք ունեն բակալավրի աստիճան, հաջողությամբ հանձնել են TOEFL և/կամ GRE քննությունները և համապատասխանում են ակադեմիական առաջադիմության և հետազոտական կարողությունների համապատասխան չափանիշներին։ Արական սեռի դիմորդները պետք է անցած լինեն ժամկետային զինծառայությունը կամ ունենան տարկետում։Հաշվի է առնվում նաև այն հանգամանքը, թե հավակնորդները ծրագրով ուսումնառությունից հետո վերադառնալիս ինչպես կարող են ստացված գիտելիքները կիրառել Հայաստանում։
Ինչպե՞ս դիմել.  Ֆուլբրայթի օտարերկրյա ուսանողական ծրագրին դիմելու համար պետք է լրացնել հետևյալ առցանց դիմումը։
Ե՞րբ դիմել. Դիմելու վերջնաժամկետը 2016 թ․ հուլիսի 15-ն է։

Ծրագրին դիմելու կարգի ու համապատասխանության պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակ կամ այցելել դեսպանության կայքէջ:

Richard Hovhannisian

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան ցեղասպանագիտության կրթաթոշակ

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ հուլիսի 30:

Հայ կրթական հիմնարկության Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան ցեղասպանագիտության կրթաթոշակը տրամադրվում է երիտասարդ հայ գիտնականներին, որոնք ցանկություն ունեն ուսումնասիրելու Ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականության հետևանքները հայ ազգի վրա։

Արժանիքների հիման վրա գնահատվող մագիստրոսական և ասպիրանտականկրթաթոշակը նախատեսված է այն անձանց համար, որոնք ՀՀ բուհերում նպատակ ունեն ուսումնասիրելու ցեղասպանությանը վերաբերող միջառարկայական հիմնախնդիրները՝ մասնագիտանալով այդ ոճրագործության ժխտման տնտեսական, սոցիալ-ժողովրդագրական, մշակութային, իրավական և քաղաքական կողմերի, ինչպես նաև հայ ժողովրդի վրա դրա ունեցած բացասական ազդեցության հետազոտական ոլորտներում: 

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան ցեղասպանագիտության կրթաթոշակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունն այստեղ է։

Արցախյան հակամարտության հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիր

 

Արցախյան հակամարտության հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիր

Արցախյան հակամարտության ապրիլյան սրացումը՝ ամենամեծը սկսած 1994 թվականից, հակամարտության պատմության մեջ նոր փուլ նշանավորելով, թեմայի վերաբերյալ նոր հետազոտությունների անհրաժեշտություն է առաջ բերում։ Տարածաշրջանային համատեքստում Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ հետազոտական բացը լրացնելու նպատակով Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտը (USC Institute of Armenian Studies) դրամաշնորհային ծրագիր է հայտարարում։ Ծրագիրը նախատեսված է թեմայի վերաբերյալ նոր և ընթացիկ հետազոտություններ (ինչպես օրինակ՝ թեզ կամ հետդոկտորական հետազոտություն) իրականացնող երիտասարդ և ավագ գիտնականներին աջակցելու համար։

Դրամաշնորհային ծրագրի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2016 թ․ հուլիսի 1-ն է։

Ծրագրի շրջանակներում ՀԿՀ Հայագիտության ինստիտուտը հետազոտական հայտեր է ընդունում գիտական ոլորտների լայն շրջանակ ընդգրկող թեմաներով՝ միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, պատմություն, միջազգային իրավունք, սոցիոլոգիա, սոցիալական հոգեբանություն, անվտանգային հետազոտություններ, խաղաղության և հակամարտությունների հետազոտություններ, մեդիա հետազոտություններ, գենդերային հետազոտություններ և այլն։

Դրամաշնորհի չափը՝ 2000-8000 ԱՄՆ դոլար․ դրամաշնորհները տրվում են մինչև 7 ամիս տևողությամբ (մինչև 2017 թ․ հունվարի 30-ը) իրականացվող հետազոտական ծախսերի համար։ 

Ծրագրին կարող են դիմել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ որևէ այլ երկրում բնակվող գիտնականներ ու պրակտիկ մասնագետներ։ Հայտերի ընտրությունը կատարվելու է Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանը ներկայացնող գիտնականների խմբի կողմից՝ հայցորդների ակադեմիական արժանիքների, հետազոտության մեթոդաբանության, նորարարության և հետազոտական ծրագրի իրագործելիության հիման վրա։ Դիմում-հայտերը և հետազոտության հրապարակվող արդյունքները պետք է լինեն անգլերեն լեզվով։

Դիմում-հայտերը անհրաժեշտ է մինչև հուլիսի 1-ը ուղարկել researeh.armenian@usc.edu էլ․ հասցեով։

 
Ի՞նչ է ներառում դրամաշնորհը
  • Դրամաշնորհները հատկացվում են միայն հետազոտական ուղղակի ծախսերի համար, ինչպես օրինակ՝ հետազոտության համար օգնական (ասիստենտ) կամ գրառող մասնագետներ վարձելը, համակարգչային ծրագրային փաթեթներ ձեռք բերելը, որոնք սովորաբար չեն տրամադրվում համալսարանի կողմից, և ճանապարհածախսը՝ ներառյալ Արցախ այցելության ծախսերը։
  • Դրամաշնորհները չեն հատկացվում երկրորդային ծախսերի համար, ինչպես օրինակ՝ վարչական ծախսերը, ուսումնառության կամ գիտաժողովների հետ կապված ծախսերը, աշխատավարձը և այն ամենի հետ կապված ծախսերը, ինչը սովորաբար հատկացվում է համալսարանների կողմից՝ համակարգիչներ, գրքեր, համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և այլն։ 
Դիմումների ընդունման գործընթացը

Դրամաշնորհային ծրագրի դիմում-հայտերն ընդունվում են անգլերեն լեզվով՝ MS Word կամ PDF ձևաչափերով։ Հայտերը պետք է պարունակեն հետևյալը․ 

  • շուրջ 1000 բառ ծավալով հետազոտական հայտը, որտեղ ընդհանուր գծերով պետք է ներկայացված լինեն հետազոտության հիմնավորումն (նորույթը և արդիականությունը) ու կառուցվածքը, հետազոտական հստակ հարցերը, հետազոտության հիմքը կազմող նախորդ հետազոտւթյուններն ու տեսությունները, նկարագրված լինեն հետազոտության իրականացման մեթոդները, և ամփոփ ներկայացվեն հետազոտության նպատակները,
  • 1-էջանոց մանրամասն հետազոտական բյուջեն, որտեղ պետք է նշված լինեն այն կետերը, որոնց համար դիմորդը ֆինանսավորում է հայցում
  • ընթացիկ ինքնակենսագրությունը (CV)։
Դրամաշնորհառուներին ներկայացվող պահանջները
  • դրամաշնորհ ստացողները պետք է մինչև 2017  թ․ հունվարի 30-ը ծրագրի կազմակերպիներին ներկայացնեն հետազոտության վերջնական զեկույցը, որը պետք է նկարագրի հետազոտության հիմնախորքը, օգտագործված մեթոդները, եզրակացությունները և դրամաշնորհի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ։
  • դրամաշնորհառուները պետք է դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների հետագա հրապարակումների ժամանակ նշեն ՀԿՀ Հայագիտության ինստիտուտի ֆինանսական աջակցության մասին։ 
  • հետազտության անցկացման ժամկետները որոշվում են հայցորդների կողմից՝ 2016 թ․ հուլիսի 1-ից մինչև 2017 թ․ հունվարի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացնելու պայմանով։

Ինստիտուտի մասին

Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի կազմում 2005 թ․ հիմնադրված Հայագիտության ինստիտուտն (տնօրեն՝ Սալբի Ղազարյան) աջակցում է տարբեր գիտաճյուղերի շրջանակներում իրականացվող և հետևյալ երեք ոլորտներին առնչվող հայագիտական հետազոտություններին՝ ժամանակակից Սփյուռք, զարգացող Հայաստանի Հանրապետությունը և Ցեղասպանության հետևանքները։ Հիմնադրումից ի վեր ինստիտուտը ծառայել է որպես դասախոսությունների, գիտաժողովների և միջոցառումների հյուրընկալ վայր, որտեղ ուսումնասիրվել և քննարկվել են հայագիտության հարցերը:

Աղբյուրը՝ http://armscoop.com

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների  

2015-16 ուստարվա ավարտը ԵՊՀ ԻՄ-ի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաչիկյանի համար բավականին հագեցած էր. դասախոսական աշխատանքին ու քննական գործընթացին զուգահեռ՝ նա իր մասնակցությունը բերեց Երևանում կազմակերպված 2 հոբելյանական գիտաժողովների:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Առաջինը կազմակերպվել էր Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում և նվիրված էր արևմտահայ ականավոր մանկավարժ Հովհաննես Հինդլյանի ծննդյան 150-ամյակին: «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի հրավերին արձագանքել էին նշանավոր մտավորականներ՝ հայկական սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից՝ Պոլսի Կեդրոնական վարժարանի տնօրեն Սիլվա Գույումճյանը (Թուրքիա), հայտնի հայագետներ Արմեն Քյուրքչյանը (Կանադա), Կարապետ Դաքեսյանը (Ֆրանսիա), Հրայր Ճեպեճյանը (Կիպրոս), Գաբրիել Սուլթանյանը (Մեծ Բրիտանիա) և շատ ուրիշներ:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Լևոն Լաչիկյանը հանդես եկավ «Հինդլյանի հայաստանյան ներկայությունը» թեմայով զեկուցմամբ՝ նվիրված մեծ մանկավարժի հայացքների վերընձյուղմանը մայր հայրենիքում, ինչպես նաև ՀՀ Տավուշի մարզում գործող Հ.Հինդլյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 10-ամյա փորձին: Ավելին՝ մեր դասախոսի առաջարկով երկօրյա գիտաժողովի երկրորդ օրվա նիստը գումարվեց  Տավուշի մարզի Կայան ավանում, ուր այցելեցին արտերկրից ժամանած հյուրերն ու երևանցի գիտնականները: Այդտեղ նրանք ոչ միայն հյուրընկալվեցին Հ. Հինդլյանի անվան դպրոցում, այլև մոտիկից տեսան այն սահմանը, որից սկսվում է հող հայրենին:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Հաջորդ գիտաժողովը, որին մասնակցեց մեր դասախոսը, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում հունիսի 16-ին կայացած ներկայացուցչական գիտաժողովն էր՝ նվիրված հայ հանրագիտակ մտածող Խաչատուր Էրզրումեցու 350-ամյա հոբելյանին: Լ.Լաչիկյանը գիտաժողովում ներկայացրեց «Լեզվի և խոսքի գեղագիտության հարցերը Խաչատուր Էրզրումեցու աշխատություններում» զեկուցումը:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Վերոհիշյալ 2 գիտաժողովներն էլ ընթացան Լևոն Լաչիկյանի դիտարժան գծանկարների ուղեկցությամբ: Մանկավարժական համալսարանում  բացվեց նրա՝ թվով 11-րդ անհատական ցուցահանդեսը, որը կրում էր «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» խորագիրը: Իսկ ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում գեղագետի ներկայացրած գործերը վերստեղծեցին քաղաքային այն միջավայրը (Վենետիկ, Կ.Պոլիս), որտեղ 17-18-րդ դարերի սահմանագծին ապրել ու ստեղծագործել էր Խաչատուր Էրզրումեցին:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ. Լաչիկյանը մասնակցեց միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների

Ամառային հետազոտական դպրոց․ Wolfram Research – Հայաստան

 

Ամառային հետազոտական դպրոց․ Wolfram Research – Հայաստան

Կրթական ու մասնագիտական զարգացման եզակի հնարավորություն՝ սովորելու և հետազոտական նախագծեր իրականացնելու գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ասպարեզում:

Ե՞րբ7-20-ը օգոստոսի, 2016 թ․ (երկու շաբաթ)
Որտե՞ղԹումո կենտրոն, Երևան
Լեզուն․ անգլերեն   
Մասնակցությունն անվճար է  

Տեղեկատվական աջակից՝ ArmScoop գիտակրթական ցանց

Դիմել մասնակցության համար

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարար հետազոտությունների համաշխարհային առաջատար ընկերություններից մեկը՝ Wolfram Research-ը, իր կրթական ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանում կկազմակերպի հետազոտական ամառային դպրոց։ Երկշաբաթյա ամառային դպրոցը եզակի հնարավորություն է՝ իրականացնելու հետազոտական կամ տեխնոլոգիական որևէ նախագիծ, գաղափարները վերածելու արտադրանքի և նոր ընկերությունների հիմքի, զարգացնելու կրթական գործիքները և ավելին։

Բրիտանացի մաթեմատիկոս և ծրագրավորող Սթիվեն Վոլֆրամի կողմից 1987 թ․ հիմնադրված Wolfram Research ընկերությունը ծրագրային ապահովման և գիտական ու տեխնոլոգիական նորարար մշակումների ոլորտներում աշխարհի ամենահեղինակավոր ընկերություններց է։ 2015 թ․ սեպտեմբերի 26-27-ը «Վոլֆրամ» ընկերության տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից Դիլիջանում անցկացվել է տեխնոլոգիական համաժողով։

Ամառային դպրոցին կարող են մասնակցել կրթական, մշակութային և մասնագիտական տարբեր փորձառությամբ մարդիկ՝ առանց տարիքային սահմանափակումների։ Նախընտրելի է ավագ դպրոցի աշակերտների, ուսանողների, ինչպես նաև եռանդուն, ակտիվ մասնագետների մասնակցությունը։ 

Դպրոցին կարող են մասնակցել ինչպես հայաստանցի, այնպես էլ միջազգային դիմորդներ։ Կազմակերպիչները նախատեսում են մրցակցային սկզբունքով ընտրել ընդհանուր առմամբ շուրջ 25 մասնակցի։ Տեղերի սահմանափակությունը հաշվի առնելով՝ խրախուսվում է մասնակցության համար հնարավորինս շուտ դիմելը։ Վաղ ընդունված հայտերը առավելություն կունենան։

Ամառային դպրոցի ընթացքում մասնակիցները կկարողանան իրենց նախագծերի համար օգտագործել «Վոլֆրամ» ընկերության տեխնոլոգիաները և տեխնոլոգիական վերջին զարգացումները (ինչպես օրինակ՝ տվյալների գիտությունը կամ մեքենայական ուսուցումը)՝ հնարավորություն ստանալով լուծելու գիտության և տեխնոլոգիաների արդիական խնդիրները։ Նման հետազոտությունների արդյունքները հաճախ վերածվում են մասնագիտական ավարտաթեզերի ու հոդվածների և կարող են նոր ուղղություն դառնալ մասնակիցների հետազոտական աշխատանքներում։ Ծրագրի վերջում մեկնարկային գաղափարը դառնում է աշխատանքային նախատիպ, որը հնարավորություն կտա մասնակիցներին իրագործելու իրենց գաղափարները։

Ամառային դպրոցին մասնակցելուց առաջ անհրաժեշտ է հանձնել Mathematica ծրագրի ուսանողական հավաստագրման քննություն։ Ամառային դպրոցի ծրագիրը՝ այստեղ։

Մասնակցության կարգի և պայմանների վերաբերյալ հավելյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Աղբյուրը՝ http://armscoop.com

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի՝ 2015-2016 ուստարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքները

Հարգելի՛ համալսարանականներ,

սիրով տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջի «Պատկերասրահ» բաժնում տեղադրվել են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի՝ 2015-2016 ուստարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքները

Մաղթում ենք ձեզ հաճելի դիտում: