Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ ԵՆ 2016 Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ ԵՆ 2016 Թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հարգելի՛ դիմորդներ, այսօր` 2016թ. հուլիսի 15-ին, հրապարակվել են 2016թ. ընդունելության քննությունների արդյունքները, որոնց կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում կամ  «Դիմորդ» բաժնի «Ընդունելության արդյունքները» էջում:

ՍԻՐՈՎ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ …

 

Շնորհավորում ենք

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով շնորհավորում է Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ, ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ էդիկ Կյուրեղյանի ծննդյան տարեդարձը, մաղթում քաջառողջություն, երջանկություն, անսպառ եռանդ  ուսումնագիտական ու մանկավարժական գործունեության մեջ, անձնական ու մասնագիտական նորանոր ձեռքբերումներ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

2016թ. հուլիսի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի
նիստ, որին մասնակցում էին ԵՊՀ-ի ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ.Ժամհարյանը, ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռ.Մարկոսյանը, ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Ղարիբյանը, գիտխորհրդի անդամները, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանը, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի ղեկավար Ա.Մարդանյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հ.Վանյանը:

Նիստը վարում էր Մայր բուհի ռեկտոր Ա.Սիմոնյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Գիտխորհրդի նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. Տեղեկատվություն 2016թ. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի
  ընդունելության իրավիճակի մասին:
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման՝ 2016թ. հարցման արդյունքների մասին:
 3. 2015-16 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների քննարկում:
 4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում (առաջարկություն ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդին):

Զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյան

 1. Ընթացիկ հարցեր.
  • . ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հարություն Ալեքսանի Մարզպանյանի, Ռ.Մարկոսյանի, Ն.Խաչատրյանի  «Միգրացիայի  ռիսկերը  և  մարդկային  կապիտալի  վերարտադրությունը» համահեղինակային աշխատությունը հրատարակության երաշխավորելու մասին: 
  • . ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն. Վահագն Վարազդատի Գրիգորյանի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ Աշոտ Երջանիկի Ոսկանյանի «ՀՀ տնտեսական աշխարհագրություն» ուսումնական ձեռնակի հրատարակության երաշխավորելու մասին:

Առաջին հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ 2016թ. ԵՊՀ ԻՄ-ի դիմորդների ընդհանուր թիվն  ըստ առաջին և երկրորդ հայտերի եղել է 228 հոգի (2015թ. եղել է 208 հոգի): Նրանցից 31 հոգի ստացել է անբավարար գնահատական և դուրս է մնացել մրցույթից, իսկ 197 հոգի ստացել է դրական գնահատական (2015թ.՝ 168 հոգի): Այս թվերը վկայում են ԵՊՀ ԻՄ-ի նկատմամբ հասարակության վստահության և առավել պատրաստված դիմորդների աճի մասին:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Ընդգծվեց, որ աննախադեպ է դիմորդների թիվը նոր բացված «Տարրական մանկավարժություն» մասնագիտությամբ՝ 43 հոգի (նախատեսված 39 տեղի փոխարեն): Մտահոգիչ է «Հոգեբանություն» ու «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություններով դիմորդների թվի սակավությունը:

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ ընդհանրացնելով ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման՝ 2016թ. հարցման արդյունքները՝ նշվեց հետևյալը.

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում շրջանավարտների հասարակական գիտակցության մեջ ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերված տեսագործնական գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները պատշաճ մակարդակի ու որակի են (միջին գնահատականը՝ 4.5): Փաստ, որը խոսում է մասնաճյուղի ղեկավարության և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի արդյունավետ գործունեության մասին:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Շրջանավարտները գոհ են նաև դասախոսների ու կրթության կազմակերպիչների կողմից իրենց ջանքերի գնահատման արդարացիությունից (4.4)  և ուսման համար ստեղծված պայմաններից (ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններ՝ 4.60, գրադարան-ընթերցասրահ՝ 4.5 և այլն):

Ընդհանուր բարձր և շատ բարձր գնահատականների համապատկերում առանձին դեպքերում կրթական որոշակի ռեսուրսներ (Ուսանողական կառույցների աշխատանք, մասնագիտական գրականության համալրվածություն) ուսանողները գնահատել են համեմատաբար ավելի ցածր:

Հարցաթերթի «Առաջարկություններ» բաժնում շրջանավարտները գրել են մի շարք ուշագրավ առաջարկներ, ինչպիսիք են՝ ուսանողներին գիտահետազոտական աշխատանքներում ավելի շատ ներգրավելը, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության շրջանավարտների դիպլոմում կամ որևէ այլ կերպ իրենց անգլերենի իմացության հարցը վավերացնելը, ուսանողների գնահատման համակարգն ավելի  ճկուն դարձնելը և այլն, հարցեր, որոնք արդեն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են և օբյեկտիվ հնարավորության ու նպատակահարմարության դեպքում ստանալու են պարտադիր լուծում:

Շրջանավարտները առաջարկներում բարձր են գնահատել ղեկավարության հոգատարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի պատշաճ մակարդակը, մասնաճյուղում ստացած իրենց որակյալ կրթությունը՝ այդ ամենի համար հայտնելով իրենց երախտագիտությունը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Այս ամենը թույլ է տալիս կատարել որոշակի առաջարկություններ.

-հարցման արդյունքները տեղադրել մասնաճյուղի կայքում և քննարկել յուրաքանչյուր ֆակուլտետում,

-այն ամբիոններում, որտեղ ուսումնական գործընթացի առանձին բաղադրիչների գծով արտահայտվել է պակաս բավարարություն, դարձնել առանձին քննարկման ու վերլուծության առարկա, ինչը թույլ կտա հայտնաբերել վարչական ու բարոյահոգեբանական ռեսուրսներ՝ դրանց վերացման նպատակով,

-ուսանող-շրջանավարտների կարծիքը հաշվի առնելու ցանկացած փաստ դարձնել մասնաճյուղում ընդհանուր իրազեկման նյութ, հանգամանք, որը դրական կանդրադառնա մասնաճյուղի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, ինչպես նաև կմեծացնի նման հարցումների՝ որպես բուհի կառավարման գործոնի արդյունավետությունը:

Երրորդ հարցի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2015-2016 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը (քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը) անցկացվել է սահմանված կարգով ու պատշաճ մակարդակով, և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահներն ընդհանուր առմամբ գոհ են եղել շրջանավարտների պատրաստվածության մակարդակից:

Նիստի ընթացքում բավարար գնահատվեցին 2016թ. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության իրավիճակը, ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման՝ 2016թ. հարցման և 2015-16 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները:

Հրատարակության երաշխավորվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի  վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆ. Հ.Մարզպանյանի «Միգրացիայի  ռիսկերը  և  մարդկային  կապիտալի  վերարտադրությունը» համահեղինակային աշխատությունը և ԵՊՀ ԻՄ-ի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ, մ.գ.թ. Վ.Գրիգորյանի «ՀՀ տնտեսական աշխարհագրություն» համահեղինակային ուսումնական ձեռնարկը:

Յուրաքանչյուր հարցից հետո իրականացվեց քննարկում՝ նիստի մասնակիցների հարցերն ու առաջարկությունները լսելու և դրանց պարզաբանում տալու նպատակով:

Ամփոփելով նիստը՝ ԵՊՀ-ի ռեկտոր պարոն Ա.Սիմոնյանն իր գոհունակությունն արտահայտեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի զարգացման տեմպերից, ուղուց, ղեկավարությունից, կոլեկտիվից՝ բարեխղճորեն ու բարձր պատասխանատվությամբ իրականացվող աշխատանքի համար, հավաստեց, որ Մայր բուհն այսուհետև էլ կշարունակի աջակցել մասնաճյուղին՝ իր մրցունակությունը պահելու, շարունակական առաջընթաց ապրելու գործում:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

 

2016թ. հուլիսի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:

Այս տարի շրջանավարտների դիպլոմների հանձնումը կազմակերպվել էր առանձնահատուկ շուքով:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ԵՊՀ-ի ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, ԵՊՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Գրիգորյանը, ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ.Ժամհարյանը, ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռ.Մարկոսյանը, ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Ղարիբյանը, մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները` տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ, Տավուշի մարզի փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, ԱԺ պատգամավոր Հ.Հակոբյանը, ՀՀ ԱԱԾ Տավուշի մարզային վարչության պետ Ա.Չոբանյանը, ՀՀ ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Ա.Գևորգյանը, մարզի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, ծնողներ, ուսանողներ, հյուրեր:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Արարողությունը բացվեց Իջևանի զորամասի նվագախմբի կատարմամբ հնչող ՀՀ օրհներգով և Հայր Սամվել Մխիթարյանի օրհնության խոսքով ու աղոթքով:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Ապա շրջանավարտներին իրենց շորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները հղեցին Մայր բուհի ռեկտոր Ա.Սիմոնյանը, մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, Իջևանի զորամասի հրամանատարի դաստիարակչական աշխատանքների գծով տեղակալ, փոխգնդապետ Հ.Սահակյանը և ուրիշներ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Պարոն Ա.Սիմոնյանն իր շնորհավորական խոսքում մասնավորապես նշեց. «Այսօր ուրախալի, լուսավոր օր է Իջևանում, որովհետև Երևանի պետական համալսարանի տարածաշրջանային մասնաճյուղի շրջանավարտները այսօր պետք է ստանան իրենց հասունությունը հավաստող դիպլոմները, և նրանց առջև կբացվի հասուն կյանք մտնելու դժվարին, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր ուղին:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Սիրելի՛ շրջանավարտներ, մենք անչափ ուրախ ենք այսօր ձեզ շնորհավորելու այս շատ կարևոր, ձեր կյանքում նշանակալի երևույթի առթիվ: Ուզում եմ ասել, որ մեծագույն պատիվ է լինել ԵՊՀ-ի շրջանավարտ, դուք ուշիմ, խելոք, գիտակից սերունդ եք, մեր ժողովրդի, մեր հասարակության, մեր երկրի այսօրվա և վաղվա հույսը: Եվ ինչպիսին կլինի մեր երկիրը, ինչքան կլինի մեր ժողովրդի գոյության տենչը, ինչքան նա կլինի երջանիկ, կախված է ձեզանից, ձեր գործունեությունից:

Ես սրտանց ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորիդ, ձեր ծնողներին, ձեր դասախոսներին, ձեր ուսուցիչներին, մարդկանց, որոնք կրթել, դաստիարակել են ձեզ… Եվ ուզում եմ հույս հայտնել ԵՊՀ-ի ղեկավարության և նրա ողջ կոլեկտիվի անունից, որ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում բարձր կպահեք համալսարանականի պատիվը: …Եվ երբեք ձեր սրտերում թո՛ղ չմարի գիտելիք ստանալու, նոր բան սովորելու, նոր բարձունքներ նվաճելու տենչը. մարդն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորում է:

Ես ձեզ ցանկանում եմ անձնական երջանկություն, աղջիկներին՝ բարի բախտ…  Անպայման ուզում եմ, որ մի 5-6 տարի հետո մենք լսենք ձեր հաջողությունների մասին և ուրախանանք սրտանց, որովհետև այդ հաջողությունը մեր բոլորիս հաջողությունն է լինելու»:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, շնորհավորելով 2015-16 ուստարվա շրջանավարտներին, համոզմունք արտահայտեց, որ  այս դիպլոմները շրջանավարտների համար մեծ կյանքում լավագույնս դրսևորվելու, իրենց տեղը գտնելու երաշխիքը կլինեն: Նրանց մաղթեց բարի երթ, մեծ հաջողություններ կյանքում և աշխատանքում, շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ հղեց նրանց ընտանիքներին, ծնողներին, հարազատներին:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

 Իր խոսքում տնօրենն ընդգծեց, որ այսպիսով բուհի և շրջանավարտների միջև կապը չի խզվի. մասնաճյուղը այսուհետև էլ պատրաստ է համագործակցելու իր շրջանավարտների հետ, ցանկացած հարցում աջակցելու նրանց:

Իր ընկերներին շնորհավորեց և մասնաճյուղի անձնակազմին  շնորհակալական խոսք ասաց Տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ, ՈՒԽ-ի նախկին նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Այնուհետև տեղի ունեցավ դիպլոմների հանձնումը. նախ` ռեկտորի կողմից գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտներին  տրվեցին կարմիր դիպլոմները, ապա, ըստ ֆակուլտետների, պատվավոր հյուրերը դիպլոմները հանձնեցին շրջանավարտներին:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Տոնական միջոցառումն ուղեկցվում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի շրջանավարտների հետաքրքիր աշխատանքների ցուցահանդեսով և համապատասխան համերգային ծրագրով:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2015-16 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

 

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կրկին հայտարարում է «Վաճառքի և սպասարկման դպրոց» վերապատրաստման ծրագրի մասին

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կրկին հայտարարում է «Վաճառքի և սպասարկման դպրոց» վերապատրաստման ծրագրի մասին

Հարգելի՛ ուսանողներ, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կրկին հայտարարում է «Վաճառքի և սպասարկման դպրոց» վերապատրաստման ծրագրի մասին:

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել երիտասարդ ուսանողների վաճառքի և սպասարկման հմտությունները՝ հնարավորություն ընձեռելով ոչ միայն տեսական, այլ նաև կիրառական մակարդակով յուրացնելու կարևոր հմտություններ:

Ծրագիրը ներառելու է երկօրյա դասընթաց, այնուհետև 4 շաբաթ տևողությամբ պրակտիկա (առնվազն կես օրվա ներգրավվածությամբ) անցնելու հնարավորություն Երևան քաղաքի և ՀՀ բոլոր մարզերի գրեթե բոլոր քաղաքների ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններում մինչև սույն թվականի օգոստոսի 31-ը՝ հնարավոր երկարաձգմամբ: Ծրագրի ավարտին կտրվեն հավաստագրեր ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության կողմից, իսկ լավագույն ուսանողները կարժանանան անհատական խրախուսման և կընդգրկվեն ընկերության տվյալների բազայում՝ հետագայում թափուր պաշտոնների համար դիտարկվելու նպատակով:

Ծրագրի մասնակից դառնալու համար անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ որակավորումները, կարողություններն ու մասնագիտացումները.

 1. Հմուտ հաղորդակցում:
 2. Դրական մոտեցում/էնտուզիազմ:
 3. Տեղեկատվությունն արագ ընկալելու և յուրացնելու կարողություն:
 4. Հարգանք/էթիկայի նորմերի պահպանում:
 5. Բարձր առաջադիմությունը, տեխնիկական կամ բնագիտական մասնագիտացումը և/կամ օտար լեզուների իմացությունը դիտարկվելու են որպես առավելություններ:
 6. Ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում (8 ժամ) ներգրավվածությունը ծրագրի կիրառական մասին կդիտարկվի որպես առավելություն:

Ծրագրում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել CV/ինքնակենսագրականը և կից նամակ, որի մեջ պետք է պատատասխանել հետևյալ հարցին՝ «Ի՞նչ կփոխեի ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններում», ինչպես նաև պարտադիր պետք է նշել Ձեր բնակության վայրը և նախընտրած մարզի 2-3 համայնք, որտեղ կարող եք մասնակցել ծրագրին:

Իրականացվելու է ուսանողների ընտրության գործընթաց`ըստ վերը նշված պահանջների: Ծրագրին կարող են դիմել ԲՈՒՀ-ի՝ արդեն 3-րդ և 4-րդ կուրս փոխադրված, ինչպես նաև մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրս փոխադրված ուսանողները:

Անհրաժեշտ է մինչև ս.թ. հուլիսի 17-ը դիմումներն ուղարկել vc-mtsschool@mts.am էլեկտրոնային հասցեին` կից ներկայացնելով պահանջված փաստաթղթերը: