Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ հանդիպում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

2016թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը հանդիպեց Իջևանի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտների հետ:

Մասնաճյուղում կայացավ հանդիպում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Հանդիպմանը մասնակցում էին Իջևանի ավագ դպրոցի տնօրեն Ա.Խոջայանը,  ուսուցիչներ, մասնաճյուղի մասնագիտական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:

Հանդիպման նպատակն էր աշակերտներին տալ մասնագիտական կողմնորոշում և ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017թ. մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը նախ ողջունեց աշակերտներին, շնորհավորեց ՀՀ անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ, համոզմունք արտահայտեց, որ նրանք անկախությունը  կերտած սերնդի  սուրբ գործի շարունակողն ու արժանի հետնորդն են լինելու, շնորհակալություն հայտնեց ավագ դպրոցի ղեկավարությանը՝ համալսարանի հետ սերտ համագործակցելու համար:

Մասնաճյուղում կայացավ հանդիպում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Այնուհետև տնօրենը ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017թ. բակալավրի կրթական ծրագրով մասնագիտությունները, կատարված փոփոխությունները, անդրադարձավ դրանց առանձնահատկությունններին, աշխատաշուկայում ունեցած պահանջարկին:

2017թ. մասնագիտությունների հետ կապված՝ մասնավորապես նշվեց, որ փոփոխություններ են կատարվել ընդունելության քննություններում. «Պատմություն» մասնագիտության մեջ Ընդհանուր պատմության (գր.) կամ Օտար լեզվի (գր.)  քննությունները մրցութայինից դարձել են ոչ մրցութային, «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություններում ոչ մրցութային է դարձել «Հայոց լեզու և գրականություն» (գր.) մրցութային առարկան: «Դիզայն» մասնագիտության ընդունելության քննություններից հանվել է «Գունանկար» առարկան:

Հանվել են «Համակարգչային գրաֆիկա», «Տնտեսագիտություն», «Հոգեբանություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը:

Հաշվի առնելով մասնագետների, արտաքին շահակիցների, մարզի կրթության ոլորտի պատասխանատուների կարծիքները տարածաշրջանի աշխատաշուկայում դրանց ունեցած պահանջարկի վերաբերյալ՝ ավելացվել են «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Ֆինանսներ», «Սոցիալական աշխատանք», «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունները:

Մասնաճյուղում կայացավ հանդիպում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Հատկանշվեցին 2016-2017 ուստարում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում օտար լեզուների հետ կապված փոփոխությունները («Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները հավասար ժամաքանակով անցնում են ֆրանսերեն և հակառակը), որոնց արդյունքում մասնաճյուղը կտա 2 օտար լեզվի համահավասար իմացությամբ շրջանավարտներ:

Վերջում դպրոցի տնօրենն իր գոհունակությունն արտահայտեց մասնաճյուղի ղեկավարությանը ջերմ ընդունելության համար, և նշվեց, որ երկկողմ համագործակցությունը կլինի շարունակական:

Բադմինթոնի բաց առաջնություն

 

Բադմինթոն

2016թ. հոկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մարզադահլիճում տեղի կունենա բադմինթոնի բաց առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 6-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն:

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի նիստ

 Նիստ

2016թ. սեպտեմբերի 28-ին՝ ժամը 1330-ին, տեղի կունենա Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Փոխադարձ դասալսումների և ամբիոնի կողմից տարվող դասալսումների գրաֆիկ-ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում:

  2. Դասախոսների աշխատանքային անհատական զարգացման պլանի ներկայացում:
  3. 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի ուսանողների կուրսային աշխատանքների թեմաների ճշգրտում, ուսանողների և ղեկավարների հանդիպման գրաֆիկի հաստատում:
  4. Դասախոսական կազմի համալրման և կատարելագործման երկարաժամկետ ծրագրի մշակում.

    -դասախոսների պաշտոնների տեղակալման չափորոշիչների և գործընթացների կատարելագործում, 

    -հիմնական դասախոսական կազմի պարտադիր և լիարժեք մասնակցության ապահովում որակավորման բարձրացման կրթական ծրագրերին:
    Զեկուցող՝  Ա. Վ. Ցուցուլյան

 

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Մասնաճյուղում կայացավ «Միսս օտար լեզու» մրցույթը

2016թ. սեպտեմբերի 26-ին` Եվրոպական լեզուների միջազգային օրվա կապակցությամբ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի օնլայն լսարանում տեղի ունեցավ «Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը, որը կազմակերպվել էր Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս Շուշանիկ Գրիգորյանի և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի կողմից:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

Հրավիրված էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Ա. Ա. Ներսիսյանը, Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոսները, մասնաճյուղի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

«Միսս օտար լեզու» մրցույթին մասնակցում էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Պատմություն» մասնագիտությունների, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության ուսանողներ:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

Մրցույթի կարգախոսն էր «Փոխենք աշխարհի քարտեզը մեկ օրով»:

Աշխարհի քարտեզը ներկայացվեց ծառի տեսքով, որի արմատները սնվում էին խաղաղությամբ, սիրով, բարությամբ և գեղեցկությամբ, իսկ տերևների փոխարեն աշխարհիի լեզուներն էին, որոնք պետք է արտացոլեին միայն դրականը:  Խրախուսվեց  բազմալեզվությունը՝ որպես անձի բազմակողմանի զարգացման բանալի:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

Լեզվակիր դասականների ստեղծագործությունների միջոցով մրցույթի 32 մասնակիցները ցույց տվեցին եվրոպական 12 լեզուների (հայերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն, վրացերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, անգլերեն, գերմաներեն, հնդկերեն, կորեերեն, չինարեն) գեղեցկությունը:

Ուսանողները համապատասխան շնորհանդեսների ուղեկցությամբ ներկայացրին տարբեր լեզվամշակութային խորհրդանիշներ, որոնք ամփոփված էին այդ երկրների օրհներգերում ու դասական երկերում:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

Միջոցառումը բավականին հետաքրքիր էր և ուսանելի. արժանացավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ներսիսյանի և դասախոսների խրախուսանքին ու գոհունակությանը:

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

«Միսս օտար լեզու» լեզվի գեղեցկության մրցույթը

Միջոցառման բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում: