Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բազկամարտի մասնաճյուղային առաջնություն

 Բազկամարտ

Մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողներին հայտնում ենք, որ 2016թ. նոյեմբերի 7-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մարզասրահում տեղի կունենա բազկամարտի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև ս.թ. նոյեմբերի 7-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն:    

2016-17 ուստարվա I կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցման մասին

ԵՊՀ ԻՄ

2016-17 ուստարվա I կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի  մի շարք ուսանողների տրվեց  ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցում:

Առկա ուսուցմամբ 667 ուսանողներից մասնակի փոխհատուցում տրվել է 138 ուսանողների (առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների 21%-ին):

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հրամանով՝ մասնակի փոխհատուցում (20% զեղչ)  տրված138 ուսանողների մեծ մասը սահմանամերձ համայնքներից են:    

Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասնակից 2 ուսանողի տրվել է 50% զեղչ:

47 ուսանողի ուսման վարձավճարը զեղչվել է համապատասխան կանոնակարգով (Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ):

100% զեղչ այս կիսամյակում տրվել է 7 ուսանողի, որոնցից 4-ը առաջին կուրսի, 3-ը երկրորդ կուրսի ուսանողներ են:     

Բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողները ևս, տնօրենի հրամանի համաձայն, օգտվել են մասնակի փոխհատուցումից:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

Կայացավ մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ հերթական հանդիպումը

2016թ. հոկտեմբերի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ հերթական հանդիպումը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մասնագիտության կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) ղեկա­վարի ինստի­տուտին,  ֆունկցիաներին, արդյունավետ գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Կայացավ մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ  հերթական հանդիպումը

Առաջարկվեցին կրթական նոր ծրագրերի մշակման և իրականացման, գնահատման համակարգի վերանայման, կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության գնահատման արդյունավետ ուղիներ:

Ընդգծվեց, որ մասնագիտության կրթական ծրագրերը համակարգող մարմնի կողմից հստակեցվում են կրթական ծրագրի ղեկավարների գործառութային պարտականություններն ու կատարվելիք աշխատանքները:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի պատասխանատուների կատարած աշխատանքներին, ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեցին ուսումնական գործընթացը համակարգող երեք կարևոր օղակների (դեկանատ, ամբիոն, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու) գործառույթները, նրանց արդյունավետ ու փոխհամաձայնեցված գործունեության ուղիները:

Հանձնարարվեց ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին մեծ ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցերին, ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրներին, հաճախակի կազմակերպել գիտագործնական կոնֆերանսներ, բաց դասեր, գիտաժողովներ՝ դրանցում ընդգրկելով ուսանողներին:

5 բջջային հավելված մաթեմատիկա սովորելու համար

5 բջջային հավելված մաթեմատիկա սովորելու համար

Մաթեմատիկան, իր դժվարություններով հանդերձ, շատերիս սիրելի առարկան է եղել դպրոցական տարիներին: Բազմաթիվ բնագավառներում հաջողություններ գրանցելու համար անհրաժեշտ է մաթեմատիկական առնվազն տարրական գիտելիքներ, սակայն հիշել բոլոր բանաձևերը կամ խնդրի լուծումների քայլային ուղեցույցները՝ երբեմն բարդ է: Դրանք հասկանալու և մտապահելու նպատակով տասնյակ կայքեր և բջջային հավելվածներ են ստեղծվել, ArmScoop-ն առնաձնացրել է դրանցից 5-ը, որոնք հնարավորինս օգտակար կլինեն զարգացնելու համար մաթեմատիկական գիտելիքները:

tasc-mathematics-prep-and-practice_141394_largem

Photomath

photomath1Photomath հավելվածը թույլ է տալիս տեսախցիկը մաթեմատիկական խնդրի վրա պահելու միջոցով ստանալ վերջինիս լուծման քայլային հրահանգները: Հավելվածը վերջին թարմացումից հետո ճանաչում է նաև հասկանալի ձեռագրով գրված խնդիրները:

Photomath-ի առավելություններն են՝ քայլային ուղեցույցներ, պատկերազարդ բացատրություններ, մաթեմատիկական հավելյալ տեղեկություններ:

Հավելվածը ճանաչում է ամբողջ թվեր, կոտորակներ, տասնորդական թվեր, արմատներ, հավասարումներ, լոգարիթմներ, եռանկյունաչափություն, ածանցյալներ, ինտեգրալներ և այլն:


Mathuk

mathuk1Mathuk հայկական հավելվածի թիրախում 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտներն են, որոնք ցանկանում են խորացնել իրենց մաթեմատիկական գիտելիքները: Հավելվածն ապահովում է բազմալեզու ուսուցում՝հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն և ֆրանսերեն:

Հավելվածը ներառում է տեսական նյութեր, գործնական խնդիրներ, թեստավորման համակարգ: Կարելի է օգտվել հուշումներից, ինչի պարագայում հավաքած միավորները նվազում են: Լուծումները հասանելի են դառնում միայն խնդիրը ճիշտ լուծելուց հետո: Հավելվածում, մասնակիցների անհատական ցուցանիշներից բացի, առկա է մասնակից երկրների վարկանիշ:


Mathematics basics & formulas

basics1Պարզ և մատչելի հավելված ուսանողների, գիտնականների, ինժիներների, վերլուծաբանների և բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք մշտապես գործ ունեն մաթեմատիկական բանաձևերի հետ:

Այս հավելվածը ամբողջական ցանկ է, որը պարունակում է հանրահաշվի, երկրաչափության, հավանականության տեսության, մաթեմատիկական անալիզի և այլ բաժինների վերաբերող գրեթե բոլոր մաթեմատիկական բանաձևերը:

 


Malmath

malmath1Այս հավելվածը խնդիրների լուծման քայլային ուղեցույց է՝ համապատասխան նկարագրություններով և գրաֆիկական պատկերներով: Ներառում է մաթեմատիկայի զանազան բաժինների բազմաթիվ խնդիրներ:  Այն անվճար է, իսկ օգտվելու համար անհրաժեշտություն չկա միանալ համացանցին: 

Հավելվածն օգտակար է հատկապես այն աշակերտների և ուսանողների համար, որոնք դժվարանում են լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ:

Հասանելի է անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն, արաբերեն և մի շարք այլ լեզուներով:


Math tricks

mathtricks1Math tricks հավելվածը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր ուզում են սովորել հետաքրքիր մաթեմատիկական հնարքներ՝ արագացնելու համար հաշվողական հմտությունները:

Հավելվածը կօգնի առանց հաշվիչի օգնության մաթեմատիկական խնդիրներն  ավելի արագ լուծել, կատարել բարդ բազմապատկումներ, բաժանումներ և այլն:

 

Աղբյուրը՝ http://armscoop.com