Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրավիրում ենք  «Բուհում ուսուցման հոգեբանական միջոցները` խոսքի մշակույթ, խոսքի ընկալում, խոսքը որպես համոզիչ միջոց» թեմայով դաս-քննարկմանը

Հրավիրում ենք  «Բուհում ուսուցման հոգեբանական միջոցները` խոսքի մշակույթ, խոսքի ընկալում, խոսքը որպես համոզիչ միջոց» թեմայով դաս-քննարկմանը

2017թ. մայիսի 23-ին՝ ժամը 14:00-ին, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի օնլայն լսարանում տեղի կունենա Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Բուհում ուսուցման հոգեբանական միջոցները՝ խոսքի մշակույթ, խոսքի ընկալում, խոսքը որպես համոզիչ միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը, որը կվարի Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Ն. Խուդավերդյանը:

Սիրով հրավիրում ենք:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

2017թ. մայիսի 12-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը «ԷՀՄ և ծրագրավորում» դասընթացի ինքնուրույն աշխատանքների շրջանակներում ներկայացրեց իրեն հանձնարարված խնդիրների և դրանց ծրագրային իրականացումների վերաբերյալ զեկուցում, որը ղեկավարել է Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մ.Ճաղարյանը:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

Ինքնուրույն աշխատանքներն ուսանողի ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպման, նրանց ինքնուրույն մտածողության, ստեղծագործական ունակությունների զարգացման միջոցներից են, և նրանց ճիշտ կազմակերպումն օգնում է ուսանողին աշխատել և ավելացնել իր տեսական գիտելիքները, նաև զարգացնել իր գործնական կարողություններն ու հմտությունները:

«ԷՀՄ և ծրագրավորում» դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքները նպատակ ունեն նրանց մեջ զարգացնել ինքնուրույն նախագծեր ստեղծելու և իրականացնելու, թիմով աշխատելու ունակություններ, և դրանով նպաստել տվյալ դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների ձևավորմանը:

Գ.Ալավերդյանը շնորհանդեսի ուղեկցությամբ մասնակիցներին ներկայացրեց իր իրականացրած 3 խնդիրները, որոնք ունեն բավականին լայն կիրառություն, և ամենակարևորը, նա յուրաքանչյուր խնդրի համար ներկայացրեց նրա առաջացման պատմությունը, քիչ հայտնի մի շարք հետաքրքիր փաստեր այդ խնդրի վերաբերյալ և ներկաներին հնարավորություն տրվեց ծրագրի աշխատանքը դիտարկել իրենց մուտքային տվյալների վրա:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Ա.Հովակիմյանին մասնավորապես հետաքրքրեց ծրագրերի կոդերը, որոնք նույնպես ցուցադրվեցին և հավանության արժանացան նրա կողմից:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

Նախ Գ.Ալավերդյանը ներկայացրեց առաջին խնդիրը, որը վերաբերում էր բաղադրյալ թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելուն: Զեկուցողը նշեց, որ  պարզ թվերն անվերջ են, դրանք սահմանվել են մ.թ.ա.  6-ից  5-րդ  դարերում: Վերջինիս ճշմարտացիության առաջին ապացույցը տրվել է Էվկլիդեսի մոտ, ապա բերեց մեծ փիլիսոփայի և մաթեմատիկոսի շատ գեղեցիկ ապացույցը: Տրվեց պարզ թվերի ստացման Էրատոսթենեսի  (մ.թ.ա. 264-192) ալգորիթմի նկարագրումը: Ներկայացվեց այս պահին հայտնի ամենամեծ պարզ թիվը, որը ստացվել է սուպերհամակարգիչների կիրառմամբ և որը պարունակում է 12 միլիոն տասական թվանշանից ավել թվանշան:  

Ապա ներկաներն ականատես եղան ծրագրի աշխատանքին՝ առաջարկելով իրենց թվերը:

 Երկրորդ խնդիրը վերաբերում էր հռոմեական թվերին, որոնց համար գրվել է ծրագիր, կամայական 1-ից մինչև 3999-ը դրական արաբական թվի համար  արտածում է նրա հռոմեական համարժեքը: Նախ ներկայացվեցին արաբական և հռոմեական թվերի ստեղծման պատմությունները, հռոմեական թվերի կառուցման օրենքները և նրբությունները, մեկնաբանվեցին նույն թվի արաբական և հռոմեական գրելաձևերի տարբեր մոտեցումները:

Ապա ներկաները մասնակից եղան ծրագրի աշխատանքին՝ առաջարկելով իրենց թվերը:

3-րդ խնդիրը վերաբերում էր օրացույցին և ավելի տարողունակ էր, որովհետև այն ներառում էր 4 ենթախնդիրներ:

Ընդգծվեց, որ օրացույցն օրերը խմբավորելու եղանակ է. այն անհրաժեշտ է մարդկանց՝ գյուղատնտեսական աշխատանքները, գործարար ու հոգևոր կյանքը կազմակերպելու համար, ինչպես նաև կենցաղում։ Օրացույցի հայրենիքը համարվում է Հին Եգիպտոսը։ Հայերեն առաջին տպագիր օրացույցը կոչվել է «Պարզատումար» և տպագրվել է  1513 թ. Վենետիկում՝ Հակոբ   Մեղապարտի   սարքավորած  առաջին  տպարանում: Մանրակրկիտ  հաշվարկը  ցույց  է տվել, որ  տարվա  տևողությունը   365  օր, 5 ժամ, 48 րոպե,  46 վայրկյան է:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

Գ.Ալավերդյանը ներկայացրեց ծրագրային մի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս առաջարկվող 4 խնդիրներից իրականացնել կամայականը:

1-ին խնդիրը մուտքում ստանում է երեք թիվ որպես օր, ամիս, տարի և արտածում այդ ամսաթվով որոշվող օրվա համարը՝ տվյալ տարվա սկզբից հաշված:

2-րդ խնդիրը մուտքում ստանում է երկու թիվ՝ որպես տարի և տարվա օր, ապա արտածում այդ օրով որոշվող ամսաթիվը և շաբաթվա օրը:
(օրինակ, 36 թվի դեպքում ստացվում է՝ 5.2.2017):

3-րդ խնդիրը մուտքում ստանում է երկու թիվ որպես տարի և ամիս, ապա արտածում այդ տարվա այդ ամսվա օրացույցը:

4-րդ խնդիրը մուտքում ստանում է մեկ թիվ  որպես տարի և արտածում այդ տարվա օրացույցը:

Զեկուցումն ուշադրությամբ և մեծ հետաքրքրությամբ  ընդունվեց ներկաների կողմեց, որոնք ակտիվ քննարկումներով մասնակցեցին խնդիրների իրականացմանը: 

Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ իր գոհունակությունը հայտնեց Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մ.Ճաղարյանը՝ նշելով, որ առաջին կուրսի ուսանողների կողմից նման զեկուցումների ներկայացումները կլինեն շարունակական:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը

 

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

2017թ. մայիսի 12-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ:    

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Հանդիպումներին ներկա էին ֆակուլտետների դեկանները, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, տնօրենի օգնականը, Ուսանողական խորհրդի նախագահը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն:

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի,  ուսանողների առաջադիմության ու կարգապահության, նրանց վարվեցողության,  տարբեր խնդիրների մասին հարցեր:

Տնօրենը հանդիպումների մասնակիցներին ներկայացրեց 2017թ. կրթական ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները՝ կապված ուսանողների ուսումնական բեռնվածության և կրթական ծրա­գրե­րի աշ­խա­տա­­ծա­վալի, գիտելիքների ստուգման և գնահատման, պրակտիկայի, ընդհանրապես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ:

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Մասնավորապես նշվեց, որ առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շա­բաթյա տևո­ղու­թյուն, որը բաշխվում է հե­տևյալ հերթակա­նու­թյամբ. 8 շաբաթ լսա­րանային պարապ­մունքներ, 1 շաբաթ ընթա­ցիկ քննու­թյուն­ներ, 7 շա­բաթ լսարա­նային պարապ­մունքներ, 1 շաբաթ ըն­թա­ցիկ       քննու­թյուն­ներ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:

Ըստ գնահատման ձևի՝ դաս­ըն­թացները բաժանվում են 4 խմբի՝ ա) եզրափակիչ գնահատումով,  բ) առանց եզրափակիչ գնահատման, գ) առանց ընթացիկ գնահատման, դ) ստուգարքային:

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անց­կաց­վող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախա­տեսվում է 2 ընթացիկ քննու­թյուն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրա­վոր կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսում­­­նա­­ռու­թյան ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջ­նար­­դյունք­­ների բնույթից։ Քննությունների անցկաց­ման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մաս­նա­գրում։ 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից  (ուսումնական մոդու­լից) ու­սանո­ղի ստա­ցած արդյունարար (կիսամյակային) գնահա­տա­­կանը ձևա­վոր­վում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հե­տևյալ բաղադրամա­սե­րի՝

ա)  ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստի­ճա­նի ստուգ­ման նպա­­տակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննու­թյուն­­ների ար­­դ­յունք­ներից, որոնցից յուրաքանչ­յուրին հատկաց­վում է առա­վելա­գույնը 5 միավոր,

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից, որը կարող է  գնահատվել առավելագույնը 10 միավոր։

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամ­յակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստի­ճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մո­դուլից) ուսա­նողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային)  գնա­­հատա­կանը/միա­վո­րը ձևավորվում է կիսամյակի ըն­թաց­քում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յու­րացման աս­տիճանի ստուգ­ման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննու­թյունների արդյունք­նե­րից, որոնցից յուրաքանչ­յու­րին հատկացվում է առավելա­գույնը 10 միա­վոր: Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնա­հա­տա­կա­նը/միա­վո­րը հաշ­վարկ­վում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննու­թյուն­ներից վաս­տա­կած միա­վոր­ների գումար:

Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսա­րա­նա­յին բեռնվածություն:

Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրա­­փակիչ քննու­թյամբ) և առանց եզրափա­կիչ գնահատման կարող են լինել հիմ­նակա­նում փոքրածավալ մասնագիտա­կան դասընթաց­ները:

Ստուգարքային կարող են լինել բակա­լավրիատի ընդ­հա­­նուր կրթական կառուցա­­մասի դասընթացները, մա­գիստ­րա­տուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչ­պես նաև մա­գիստ­րատուրայի «Մասնա­գի­տու­թյան արդի հիմնախնդիր­նե­րը» մասնագիտա­կան դասըն­թացը:

Ուսանողները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և ստացան դրանց պատասխանները:

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Հանդիպումների վերջում ելույթ ունեցավ Ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը՝ ուսանողների անունից շնորհակալություն հայտնելով տնօրենին կազմակերպված հանդիպումների համար, համոզմունք հայտնեց, որ հանդիպումները բարոյակրթող ազդեցություն կունենան ուսանողների վրա, կնպաստեն նրանց լիարժեք ինքնադրսևորմանը, ուսանողական նախաձեռնություններում ու տարբեր ծրագրերում նրանց ակտիվ ներգրավմանը:

Տնօրենը հանդիպեց Հումանիտար գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողների հետ      

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

2017թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը, որը վարեց Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Մարդանյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Դասի ընթացքում տիկին Մարդանյանը ներկայացրեց վերջին ժամանակաշրջանում կրթության ոլորտում կատարվող արմատական փոփոխությունները՝ ընդգծելով, որ կրթության որակի ստուգման տեխնոլոգիաների վերանայման հարցն առաջադրում է նոր բարեփոխումներ, որոնց գերակա նպատակը կրթական դաշտի ձևավորումն է:

«Հայտնի է, որ ուսանողները քննություններին ակտիվ նախապատրաստվում են քննաշրջանից մի քանի օր առաջ, հետևաբար քննական գնահատականը չի կարող լինել հնարավորինս օբյեկտիվ: Այս պայմաններում, – նշեց Ա.Մարդանյանը, –  անհրաժեշտություն է առաջանում պարբերաբար իրականացնել ընթացիկ ստուգումներ, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ուսանող-դասախոս հետադարձ կապը` արդյունքում կատարելագործելով կրթության որակն ու մնացորդային գիտելիքների կուտակումը»:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Ստուգման ինովացիոն արդյունավետ մեթոդներից տիկին Մարդանյանը մանրամասն անդրադարձավ քեյս սթադի մեթոդին, որն առաջին անգամ կիրառվել է Հարվարդի համալսարանում 1924 թ., և մինչև օրս Հարվարդը համարվում է քեյս-արտադրության առաջատարը ամբողջ աշխարհում: Նրա դասախոսները գրում են տարեկան 600 բարձրորակ քեյսեր:

Այս մեթոդի առանձահատկությունն է իրական կյանքից վերցրած փաստերի հիման վրա խնդրահարույց իրավիճակի ստեղծումը: Ստեղծվելով իբրև տնտեսական առարկաների ուսումնասիրության մեթոդ՝ այն ներկայումս լայն կիրառություն ունի բժշկության, իրավագիտության, օտար լեզուների և այլ գիտությունների ուսումնասիրման գործընթացում: Այս մեթոդի շնորհիվ ուսանողները հնարավորություն ունեն դրսևորել և կատարելագործել իրենց վերլուծական և գնահատող հմտությունները, սովորել կատարել թիմային աշխատանք և գտնել առաջադրված խնդիրների՝ հնարավորինս ռացիոնալ լուծումներ:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Քեյսերն օգտագործվում են ոչ միայն ուսուցման հաջորդական փուլերի ընթացքում, այլև ուսուցման արդյունքների գնահատման դեպքում:

Հատկանշվեց, որ ստուգումը և գնահատումը հատկապես խմբակային աշխատանքների ընթացքում խնդրահարույց գործընթաց է: Փորձառու դասախոսի կողմից մշակվում է գնահատման աղյուսակ, որտեղ հորիզականով ներկայացվում է  խմբի ցուցակը, իսկ ուղղահայացով` այն ցուցանիշները, որոնցով անցկացվում են գնահատականները` ակտիվություն, ցուցադրում, կառուցողական մտածողություն, ինքնատիպ գաղափարներ: Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս առավելագույնս կիրառել գնահատման արդյունավետ տեխնոլոգիաներ:

Դասի վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում. մասնակիցները տիկին Մարդանյանին ուղղեցին հարցեր, արտահայտեցին իրենց տեսակետները:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

 

 

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 2017թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը, որին ներկա էին նաև ֆակուլտետի դեկանը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, տնօրենի օգնականը, Ուսանողական խորհրդի նախագահը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացին,  ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը, նրանց վարքագծի կանոններին վերաբերող տարբեր հարցեր:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը ֆակուլտետի ուսանողությանը հորդորեց ակտիվորեն ներգրավվել տարբեր մրցույթներում, գիտաժողովներում ու ծրագրերում, ապրել լիարժեք ուսանողական կյանքով, դասերից բացի՝ մեծ ուշադրություն դարձնել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներին, ինքնուրույն աշխատանքներին, ինքնազարգացմանը:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 

Տնօրենի կողմից ներկայացվեցին 2017թ. կրթական ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները, որոնք վերաբերում էին ուսումնական գործընթացի, ստուգարքների ու քննությունների (ընթացիկ, եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկների՝ եզրափակիչ գնահատմամբ) առավել արդյունավետ կազմակերպմանը, գնահատման համակարգին և այլն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Ուսանողները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և հանդես եկան առաջարկություններով:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը