Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

2017թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին ուսումնական և աշխատանքային պայմանները բարելավելու նպատակով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են մի շարք հիմնանորոգման և ընթացիկ շինվերանորոգման աշխատանքներ, ձեռք է բերվել նոր գույք, համակարգչային տեխնիկա, տեսասարքեր և այլն:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Այսպես՝ հիմնովին վերանորոգվել է մասնաճյուղի մարզադահլիճը: Ընթացքի մեջ են ուսանողների համար նոր հանդերձասենյակների շինվերանորոգման աշխատանքները:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Մարզադահլիճի մուտքի հարակից տարածքում ուսանողների  համար մոնտաժվել են մարմնակրթական մարզասարքեր: Վարչատնտեսական վարչության պետ Կ.Այվազյանի խոսքով՝ նախատեսված է նշված տարածքի ծածկույթը ամբողջությամբ փոխարինել ցեմենտբետոնե  ծածկույթով  և այդտեղ փռել արհեստական  գորգ:

Մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խեցեգործության և քանդակի արվեստանոցների տարածքները վերանորոգվել և վերակահավորվել են որպես ժամանակակից մարզասրահ:    

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Ընթացքի մեջ են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի հագուստի մոդելավորման արվեստանոցի և դրա հարակից միջանցքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները:

 

Ուսումնամեթոդական վարչությունում ավելացվել է համակարգիչներով համալրված 2 աշխատատեղ:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչատնտեսական վարչություն

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Հարգելի՛ համալսարանականներ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակները տեղադրված են  «Դասացուցակ» ենթաբաժնում:

 

2017-18 ուստարի,  I  կիսամյակ
 
 
 
 

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Հարգելի՛ համալսարանականներ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակները տեղադրված են  «Դասացուցակ» ենթաբաժնում:

 

2017-18 ուստարի, I կիսամյակ, համարիչ 

 
 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Հարգելի՛ համալսարանականներ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակները տեղադրված են  «Դասացուցակ» ենթաբաժնում:

 

2017-18 ուստարի, I կիսամյակ, համարիչ 

  
 

 

 

2017-18 ուստարի, I կիսամյակ, հայտարար

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակները

Հարգելի՛ համալսարանականներ,  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասացուցակները տեղադրված են  «Դասացուցակ» ենթաբաժնում:

 

2017-18 ուստարի, I կիսամյակ, համարիչ 

 
 
 

 

2017-18 ուստարի, I կիսամյակ, հայտարար