Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀԵՀ-ն ընդունում է հայտեր` 2016թ. ապրիլի 2-6-ը մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման համար

ՀԵՀ

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) ՀՀ կառավարության աջակցությամբ կփոխհատուցի 2016թ. ապրիլի 2-6-ը մարտական հերթապահություն անցած, ՀՀ բուհերի բակալավրիատի առկա վճարովի համակարգում ընդգրկված ուսանողների 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը:

ՀԵՀ-ը նշված ուսանողների համար ուսման վարձի փոխհատուցում կտրամադրի կիսամյակային վարձի 20%-ի չափով, բացառությամբ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսանողների (նշված բուհի ուսանողներին ՀԵՀ-ի կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում տրամադրվում է կիսամյակային վարձի 10%-ի չափով):

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է փետրվարի 5-ը:

Դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
• անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը 
• 3։4 չափսի լուսանկար 
• զինվորական գրքույկի պատճենը 
• տեղեկանք բուհից, որտեղ նշված պետք է լինի ուսման վարձի չափը, ինչպես նաև այն փաստը, որ ուսանողն օգտվում է բուհի կողմից սահմանված 30 (40) տոկոս զեղչից։ 

Դիմումներն ընդունվում են ՀԵՀ-ի Տերյան 74 հասցեում գտնվող գրասենյակում ամեն աշխատանքային օր՝ ժամը 11.00-17.00։

Ընդմիջում՝ 13.00-14.00։ 

Այլ հարցերի համար զանգահարել 010567922:

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Աշխատանքային վայրը: 
ք. Դիլիջան
 
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
 
Աշխատանքային պարտականություններ: 

Ծրագիրը ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների համար հնարավորություն է ընձեռնում`

 • ստանալ գործնական գիտելիքներ բանկային գործի վերաբերյալ,
 • ծանոթանալ Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների կազմակերպման սկզբունքներին և ընթացակարգերին,
 • Ծրագրի ավարտից հետո ունենալ պատրաստվածության առավել բարձր մակարդակ Բանկի կողմից համապատասխան թափուր հաստիքների համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցության համար՝  այլ հավասար պայմաններում ունենալով նախապատվություն Ծրագրին չմասնակցած անձանց նկատմամբ:
Պահանջվող որակավորում: 

Ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդ անձինք, որոնք.

 • ունեն բարձրագույն կրթություն (առնվազն բակալավրի աստիճան),
 • ուսման ընթացքում ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն (նախընտրելի են այն դիմորդները, ում ավարտական վկայականին կից գնահատման թերթիկի բալային միջին գնահատականը կազմում է գնահատման բալային համակարգի առավելագույն արժեքի առնվազն 75%-ը):
Դիմելու կարգը: 

Ծրագրին մասնակցության համար անհրաժեշտ է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնել`

 • ծրագրին մասնակցության լրացված հայտ (առկա է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Կարիերա» բաժնում),
 • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճե (սքանավորված տարբերակ),
 • դիմորդի ԲՈՒՀ-ի ավարտական վկայականի (մագիստրատուրայի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ բակալավրի) և կից գնահատման թերթիկի պատճեներ:

Համապատասխան փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել hr@ardshinbank.amէլեկտրոնային փոստի հասցեով` հաղորդագրության անվանման դաշտում նշելով «Նախաորակավորման ծրագիր_Դիլիջան»:

Վերջնաժամկետ: 
 28.01.2018
 

Տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2018թ. հունվարի 27-ին՝ ժամը 13:30-ին, տեղի կունենա բնական գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ.

 ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան /
 2. 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներ:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան/
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

 

 

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի մասին`

 

‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է աշխատանքի

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է իր  լավագույն շրջանավարտներին

‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ պաշտոնների տեղակալման համար.

 1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-2
 1. Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-5
 • Ասիստենտ-5
 • Դասախոս-2
 1. Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -2
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-2
 1. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-1
 1. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-2
 1. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-3
 1. Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-3
 1. Ռուսերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-1
 1. Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-1
 1. Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -2
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-2
 1. Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-1
 1. Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-1
 1. Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն
 • Ասիստենտ-1
 • Դասախոս-2:

ԵՊՀ ԻՄ-ում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի պաշտոնների տեղակալումն իրականացվում է բաց մրցութային ընտրության միջոցով՝ մինչև 5 տարի ժամկետով: Ընտրությունների ընթացակարգին, ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ մանրամասն կարող եք ծանոթանալ  այստեղ:

Մրցույթի մասնակիցները, մեկամսյա (2018թ. հունվարի 17-ից մինչև փետրվարի 17-ը, ժամը 15:00) ժամկետում ներկայացնում են.

 1. դիմում՝ տնօրենի անունով,
 2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 3. ինքնակենսագրություն,
 4. բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի), գիտական աստիճանի դիպլոմի, գիտական կոչման վկայականի պատճենները,
 5. հրատարակված գիտական աշխատությունների և գյուտերի ցանկը,
 6. որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայականը (առկայության դեպքում), մասնագիտական գործունեությունը բնութագրող այլ փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերը ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի կադրերը սպասարկող ավագ մասնագետ Ն. Աբազյանին ներքոհիշյալ հասցեով՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ ԻՄ–ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ Կամո Այվազյանին՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3, hեռ. 096 04-05-14: