Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԱՐՎԵՍՏԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ֆինանսական օգնություն

ԱՐՎԵՍՏԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ֆինանսական օգնություն

Արվեստ Հայաստան հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում ժամանակակից արվեստի ոլորտում աշխատող արվեստագետներին՝ ի նպաստ Հայաստանում ժամանակակից արվեստի ոլորտի զարգացման:

Արվեստի նախագծերի ֆինանսական օգնությունը հասցեագրված է արվեստագետներին եւ արվեստային խմբերին, ովքեր ժամանակակից արվեստի ոլորտում աշխատում են տարբեր միջոցներով՝ ներառյալ մեդիա, թվանշային, լուսանկարչություն, աուդիո-վիզուալ, պերֆորմանս եւ հանրային արվեստներ: Ծրագիրը բաց է ինչպես ուսանողների, այնպես էլ կայացած արվեստագետների համար:

Դրամաշնորհները հանդիսանում են հետազոտական աշխատանքի եւ արվեստի գործի ստեղծման ծախսերի հատուցման ձև: Ընդ որում նախագծերի հետազոտական փուլը կարող է ավարտված լինել մինչ Դրամաշնորհի մրցույթին դիմելը, իսկ արվեստի գործի ստեղծումը սույն ծրագրով Դրամաշնորհ ստացած նախագծի ավարտից առաջ պարտադիր պայման է:

Ծրագրի նպատակները

աջակցել արվեստի նոր գործերի ստեղծմանը, ոգևորել արվեստագետներին՝ հետամուտ լինելու իրենց արվեստային գործունեությանն ու մասնագիտական զարգացմանը, նպաստել Հայաստանի ժամանակակից արվեստի դաշտի աշխուժացմանը:

Մասնակցությունը

Ֆինանսական օգնության ծրագրին կարող են դիմել անհատ արվեստագետներ եւ արվեստային խմբեր (համատեղ աշխատող երկու եւ ավելի արվեստագետներ): 

Մասնակցության պայմանները.

լինել հայաստանաբնակ կամ ներկայացնել հայկական սփյուռքը,
ստեղծել արվեստի գործը Հայաստանում, չհանդիսանալ Արվեստի նախագծերի ֆինանսական օգնության ծրագրի շահառու/ներ նույն օրացույցային տարում,
նախկինում ԱՀ հիմնադրամի շահառու/ներ հանդիսանալու դեպքում տրամադրած լինել ծրագրի պայմանները բավարարող հաշվետություն:

Արվեստի նախագծերի ֆինանսական օգնության չափը

Առաջարկվող ֆինանսական օգնությունը համարժեք է 4.500 ԱՄՆ դոլարին: Այնուհանդերձ, տրամադրվող գումարը կարող է լինել ավելի բարձր կամ ցածր` ըստ արվեստագետի ակնկալած գումարի, որը կախված է նախագծի պահանջներից:

Դիմորդը կարող է ստանալ պահանջվող գումարը ոչ ամբողջությամբ: ԱՀ Հիմնադրամն իրեն իրավունք է վերապահում որոշելու ֆինանսական օգնության վերջնական չափը:

Ֆինանսական օգնությունը տրվում է հետազոտական աշխատանքի եւ արվեստի գործի ստեղծման նպատակով: Արվեստի նախագծով հետազոտական աշխատանքի ֆինանսավորմանը դիմելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել, թե ինչով այդ աշխատանքը կնպաստի ստեղծվող արվեստի գործի գաղափարի, ինչպես նաեւ արվեստագետի արվեստային գործունեության զարգացմանը:

Հայտադիմումը կարող է ներառել կամ չներառել հետազոտական աշխատանքի բաղադրիչ, մինչդեռ պարտադիր նախապայման է արվեստի գործի ստեղծումը:

Դիմումների ընթացքը

Հիմնադրամի Խորհրդի անդամները հավասարապես գնահատում են ԱՀ Հիմնադրամի ֆինանսավորմանը ներկայացված բոլոր հայտադիմումները:

Առաջին փուլում Հիմնադրամի աշխատակազմն ուսումնասիրում է հայտադիմումները, կից փաստաթղթերը եւ հաստատում դրանց վավերականությունը:

Երկրորդ փուլում Հիմնադրամի Խորհրդի անդամները կստանան բոլոր վավերական հայտադիմումները, դրանց կից փաստաթղթերը, այլ հնարավոր փաստաթղթեր: Խորհրդի անդամները կքննարկեն դիմումները ֆիզիկական եւ առցանց հանդիպումների ընթացքում՝ ընտրելով հաջողակ հայտադիմումներն ըստ Գնահատման չափանիշների (տես ստորեւ) եւ ֆինանսավորման հնարավորությունների: Հընթացս Խորհրդի անդամները կարող են պահանջել հավելյալ տեղեկություններ:

Բոլոր դիմորդները կտեղեկանան արդյունքների մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի 24-րդ կետով նախատեսված գրաֆիկի:

Հայտադիմումների գրաֆիկը

Բաց մրցույթ #3
հունվարի 10 — մարտի 12, 2018 (23:55 AMT)

Լրացված հայտադիմումները (հայերենով կամ անգլերենով) ուղարկվում են հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ grants@foundationaa.com:

Աղբյուրը՝ http://foundationaa.com

Մասնաճյուղում կայացավ ուսումնական գործընթացներին վերաբերող կարգերի փոփոխությունների մասին սեմինար-խորհրդատվություն

2018թ. փետրվարի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ ուսումնական գործընթացներին վերաբերող կարգերի փոփոխությունների մասին սեմինար-խորհրդատվություն, որը վարում էր ԵՊՀ-ի ՈՒՄՎ ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի վարիչ Ա.Սարգսյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ ուսումնական գործընթացներին վերաբերող   կարգերի փոփոխությունների մասին սեմինար-խորհրդատվություն

Սեմինարին ԵՊՀ-ից մասնակցում էր ԵՊՀ-ի ՏՏԿՀ կենտրոնի տեղեկատվական համակարգերի բաժնի վարիչ Ն.Դանիելյանը, մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցները, ֆակուլտետների դեկանները, դեկանների տեղակալները, գործավարները:

Մասնաճյուղում կայացավ ուսումնական գործընթացներին վերաբերող   կարգերի փոփոխությունների մասին սեմինար-խորհրդատվություն

  Սեմինար-խորհրդատվության նպատակն էր քննարկել Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, Բուհերում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման փոփոխված կարգերը:

Պարոն Սարգսյանն անդրադարձավ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի փոփոխությունների հետ կապված նոր տեղեկագրերի լրացման ձևերին:

Մասնաճյուղում կայացավ ուսումնական գործընթացներին վերաբերող   կարգերի փոփոխությունների մասին սեմինար-խորհրդատվություն

Քննարկվեցին նաև ուսանողներին մանկավարժի լրացուցիչ որակավորում շնորհելու հետ կապված դասընթացների կազմակերպման խնդիրները, ինչպես և 2017-18 ուսումնական տարվա II կիսամյակից ուսանողների՝ մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացին վերաբերող դիմումները ԵՊՀ-ի SuperVision ծրագրով ամրագրելու և միաժամանակ հրամանագրելու հարցերը:

 

 

 

 

 

 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Marieta-Djagaryan

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով շնորհավորում է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, մասնաճյուղի զարգացման գործում իր ավանդն ունեցող, բազմամյա պատասխանատու և բարեխիղճ աշխատակից Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյանի ծննդյան տարեդարձը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի անմբողջ անձնակազմն ու ղեկավարությունը Մ.Ճաղարյանին մաղթում են ստեղծագործական անսպառ եռանդ,  ուսումնագիտական նորանոր ձեռքբերումներ, քաջառողջություն, երջանկություն, ամենայն բարիք:

Թո՛ղ երկու տասնամյակի ընթացքում (մասնաճյուղի հիմնադրումից ի վեր) նրա կուտակած մեծ փորձը փոխանցվի և աշխատանքի նկատմամբ բարձր պատասխանատվությունը օրինակ ծառայի ԵՊՀ ԻՄ-ի երիտասարդ կադրերի համար:

 

 

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

2018թ. փետրվարի 23-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի  բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ»  մասնագիտության 1-ին կուրսում տեղի ունեցավ մայրենի լեզվի միջազգային օրվան (փետրվարի 21) նվիրված բաց դաս, որը նախաձեռնել էր  Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Ալիսա Հասանյանը՝ նույն կուրսի ուսանողուհի Լիանա Ներսիսյանի պատասխանատվությամբ:

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

Ուսանողները հանդես եկան հայոց լեզվին նվիրված բանաստեղծություններով, հայ և այլազգի մեծերի ասույթներով ու ստեղծագործական շարադրություններով՝ հաստատելով այն հիմնական գաղափարը, որ մայրենի լեզուն մեր «ազգային գոյության ու էության ամենախոշոր փաստն է», «մեր ժառանգության մեծագույն գանձը»:

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

Այնուհետև ներկայացվեց  փետրվարի 21-ը որպես Մայրենի լեզվի միջազգային օր ճանաչելու պատմությունը: Մասնավորապես նշվեց, որ 1947 թվականին, երբ անգլիացիները վերջապես հեռանում են Հնդկաստանից, կազմավորվում է Պակիստան պետությունը։ Այն կազմված էր երկու խոշոր տարածաշրջաններից, որոնք իրարից կտրուկ տարբերվում էին մշակույթով և լեզվով. արևմտյան Պակիստանում իշխում էր ուրդու լեզուն, իսկ արևելյանում՝ բենգալերենը։ Չնայած բենգալերենը միլիոնավոր մարդկանց մայրենի լեզուն էր, սակայն 1948 թվականին Պակիստանի կառավարությունն ամբողջ երկրի համար պետական լեզու է հռչակում ուրդուն։ Կառավարության որոշումը երկրի արեւելյան մասի բնակչության մեծ մասը դժգոհությամբ է ընդունում, բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում։ Կառավարությունը ոչ միայն հաշվի չի նստում արևելյան տարածաշրջանի բնակիչների պահանջների հետ, այլև ճնշում է բենգալերենի պաշտպանությանն ուղղված ցույցերը։

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

1952 թվականին Դաքքա քաղաքում կայացած ուսանողական ցույցը ճնշելիս մի քանի մարդ զոհվում է՝ հանուն իրենց մայրենի լեզվի իրավունքի պաշտպանության: Այս ողբերգական դեպքերի հետևանքով բողոքի զանգվածային ցույցեր են ծայր առնում։ Հակամարտության ընթացքում 1956 թվականին բենգալերենը, ի վերջո, պետական լեզվի կարգավիճակ է ստանում։ Մայրենի լեզվի իրավունքների համար մղվող պայքարը նպաստեց բենգալցիների ազգային ինքնագիտակցության աճին։ Ազգային-ազատագրական պատերազմից հետո Արևելյան Պակիստանն առանձնացավ, և 1971 թվականին առաջացավ նոր պետություն՝ Բանգլադեշը։

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

Բանգլադեշում փետրվարի 21-ը նշվում է որպես ազգային տոն՝ Մայրենի լեզվի օր, իսկ մայրաքաղաք Դաքքայում զոհված ուսանողների հիշատակին կանգնեցված է հուշարձան։

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

Բուռն իրադարձությունների հիշատակին 1999 թվականի նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակում է Մայրենի լեզվի միջազգային օր։

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

Բաց դասի վերջում  ելույթ ունեցավ  Ալիսա Հասանյանը՝ ևս մեկ անգամ կարևորելով մայրենի լեզվի դերն ու նշանակությունը, կոչ անելով սրբությամբ պահել ու պահպանել այն:

Կայացավ մայրենի լեզվին նվիրված բաց դաս

 

 

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

2018թ. փետրվարի 23-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում, որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը՝ ի դեմս ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Ք. Հարությունյանի:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ներկա էին պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «ԱԼԳ» և «ՖԼԳ» մասնագիտությունների ուսանողներ:

23-02-18-1

Միջոցառմանը մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Դաս-միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին անգլերենի բառագիտությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ և հարցեր, մասնավորապես՝ հոմանիշների, հականիշների, համանունների և իմաստաբանական դաշտերի համակարգերը:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ընդգծվեց բառագիտության դերը լեզվաբանության մեջ, ներկայացվեցին բազմիմաստության առանձնահատկությունները անգլերենում:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ուսանողները հանդես եկան անգլերենի բառագիտության վերաբերյալ զեկուցումներով՝ զուգահեռներ անցկացնելով և համեմատելով հայերենի հետ:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

 

Զեկուցումների ներկայացմանը հետևեց դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ ակտիվ  քննարկում:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում