Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

2018թ. մարտի 3-ին հանրակրթական 13 առարկաներից անցկացվեց դպրոցական ամենամյա օլիմպիադան, որը 2009 թվականից ի վեր կազմակերպվում է ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչության կողմից:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

Տավուշի մարզում օլիմպիադայի աշխատանքներն իրականացնում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժինը:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

 

Օլիմպիադայի անցկացման նպատակն է շնորհալի ու ստեղծագործական կարողություններ ունեցող երեխաների հայտնաբերումը, նրանց հետ անհատական աշխատանքի կազմակերպումը:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

Դպրոցական օլիմպիադայի մասնակիցներին ողջունեց մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը՝ գիտելիքների այս ստուգատեսում նրանց մաղթելով հաջողություններ, իր խոսքում կարևորեց մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը, մրցունակ մասնագետ դառնալու գործում ընդգծեց տվյալ մասնագիտության հանդեպ սիրո, աշխատասիրության և նպատակասլացության գործոնները, ընդհանուր գծերով անդրադարձավ ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող մասնագիտություններին, աշակերտներին ներկայացրեց բուհի ստորաբաժանումներն ու նրանց ղեկավարներին:

DSCN9059

Այս տարի Տավուշի մարզից օլիմպիադային մասնակցեց 31 դպրոցի 285 աշակերտ` հանրակրթական հետևյալ առարկաների գծով.

 • մաթեմատիկա,
 • ֆիզիկա,
 • քիմիա,
 • ինֆորմատիկա,
 • կենսաբանություն     
 • աշխարհագրություն,
 • հայ ժողովրդի պատմություն,
 • հայոց լեզու և գրականություն,
 • ռուսաց լեզու,
 • անգլերեն,
 • գերմաներեն,
 • ֆրանսերեն,
 • ստեղծագործական աշխատանք:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

2018թ. դպրոցականների օլիմպիադան նախատեսված է անցկացնել 2 փուլով:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

Մարտի 3-ին ԵՊՀ-ում և ՀՀ բոլոր մարզերում անցկացվեց դպրոցականների օլիմպիադայի I փուլը:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

Մարտի 31-ին՝ ժամը 11:00-ին, Երևանի պետական համալսարանում կանցկացվի դպրոցականների օլիմպիադայի II փուլը, որին կմասնակցեն I փուլի հաղթողները:

Անցկացվեց 2018թ. դպրոցական օլիմպիադան

Օլիմպիադայի փակման և պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 20-ին՝ ժամը 15:00-ին, Երևանի պետական համալսարանի Մեծ դահլիճում (Կենտրոնական մասնաշենք, 3-րդ հարկ):

Ի գիտություն.

ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ օլիմպիադայում հաղթած (I, II և III կարգի դիպլոմների արժանացած աշակերտներին Համալսարանի վճարովի համակարգ ընդունվելու դեպքում առաջին կուրսում կտրամադրվի համապատասխանաբար 50, 40 և 30 տոկոս ուսման վարձի զեղչ:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

2018թ. մարտի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում տեղի ունեցավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն, որը կազմակերպել էր Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

Հանդիպեցին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի երկու (առաջին և երկրորդ) հավաքական թիմեր և Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մեկ հավաքական թիմ:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

Վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնությունն ընթացավ 5 խաղափուլով:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

Հաղթող թիմ ճանաչվեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի առաջին հավաքական թիմը:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

II տեղը գրավեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի երկրորդ հավաքական թիմը:

Կայացավ վոլեյբոլի ֆակուլտետային առաջնություն

I և II տեղեր գրաված թիմերը տնօրենության կողմից պարգևատրվեցին  մրցանակներով ու պատվոգրերով:

 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը հրավիրում է

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը (ՀՌԿԿ-Հայաստան) հրավիրում է տեղական ինքնակառավարման հարցերով հետաքրքրված երիտասարդ հետազոտողներին դիմելու «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» («ՀաՄաՏեղ») ծրագրի շրջանակում անցկացվող փոքր դրամաշնորհային ծրագրին: Վերջինս նպատակ ունի զարգացնել դրամաշնորհառուների հետազոտական կարողությունները և օգտագործել նրանց հետազոտության արդյունքները ՏԻՄ-երում ՀՀ քաղաքացիների ակտիվ և իրազեկ մասնակցությունը խրախուսելու համար: 2016 և 2017 թթ.-երի դրամաշնորհառուների հետազոտական աշխատանքների արդյունքները զետեղված են ՀՌԿԿ-Հայաստանի կայքում
 
Ծրագիրը բաց է հանրային կառավարման, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի և հարակից այլ մասնագիտությունների երիտասարդ հետազոտողների, այդ թվում՝ մագիստրատուրայի ուսանողների և ասպիրանտների համար: Դիմորդները պետք է ունենան գիտական գրավոր շարադրանքի փորձ: Անգլերենի և վիճակագրական վերլուծության ծրագրային փաթեթների (օրինակ՝ STATA, SPSS) իմացությունը խիստ ցանկալի է:

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ինքնակենսագրական (CVև հետազոտական նախագիծ՝ հայերեն կամ անգլերեն լեզվով (առավելագույնը 4 էջ):

Ներկայացված հետազոտական ծրագրերը կարող են տևել առավելագույնը 4 ամիս: Ընտրված երեք դրամաշնորհառուներից յուրաքանչյուրը կստանա համախառն 200.000 ՀՀ դրամ՝ կատարած հետազոտական աշխատանքի համար:
 
Հետազոտական նախագիծը կարող է վերաբերել հետևյալ թեմաներից որևէ մեկին՝ 
 • համայնքների խոշորացում. մարտահրավերներ ու հաջողություններ 
 • հանրային ծառայությունների մատուցում տեղական մակարդակում
 • տեղական ընտրություններ 
 • տեղական իշխանությունների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը 
 • հանրային մասնակցության գործոնները տեղական ինքնակառավարմանը 
 • էլեկտրոնային կառավարումը տեղական մակարդակում
 
Դիմորդներն ազատ են նախագծեր ներկայացնել ՀՀ հանրային կառավարմանը վերաբերող այլ հարցերի շուրջ ևս: 
 
Միաժամանակ հետազոտական նախագծերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին: 
 
Մասնավորապես, նախագծերը պետք է. 
 • վերաբերեն կոնկրետ խնդրի (վերացական/ընդարձակ թեմաներով հայտերը չեն քննարկվի) 
 • ունենան «աշխատանքային» վերնագիր 
 • հստակորեն ներկայացնեն հետազոտական խնդիր(ներ)ը՝ ներառյալ հետազոտական հարցը և հիպոթեզը (առավելագույնը 1 էջ) 
 • քննարկեն գիտական գրականության առնվազն 3 միավոր՝ բացատրելով, թե ներկայացվող հետազոտական խնդիրն ինչպես է առնչվում այդ գրականությանը (առավելագույնը 1 էջ) 
 • նկարագրեն հետազոտության մեթոդաբանությունը (առավելագույնը 1 էջ) 
 • ներկայացնեն հետազոտական աշխատանքի ժամանակացույց 
Դիմորդներն իրենց հետազոտական նախագծերում կարող են առաջարկել թե՛ որակական, և թե՛ քանակական մեթոդներ: Որպես քանակական հետազոտության աղբյուր, ՀՌԿԿ- Հայաստանը խրախուսում է օգտագործել «ՀաՄաՏեղ» ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականին հավաքագրված տվյալները (կարող եք գտնել այստեղ): 
Մրցույթով ընտրվածները կարող են մասնակցել տվյալների վերլուծության դասընթացի, օգտվել ՀՌԿԿ-Հայաստանի, Համայնքների ֆինանսիստների միավորման անձնակազմերի խորհրդատվությունից, օգտագործել առկա հետազոտական ռեսուրսները և տվյալադարանները, ինչպես նաև ստանալ աջակցություն հետազոտության արդյունքները հանրայնացնելիս: 
 
Ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի ավարտին հետազոտողները պետք է ներկայացնեն վերլուծական նյութ (10 էջի սահմաններում): Հետազոտության արդյունքները և առաջարկությունները կներկայացվեն ՀՌԿԿ-Հայաստան գրասենյակում, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերին, օրինակ՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, համայնքների ղեկավարներին և այլոց:  
 
Դիմելու կարգը
 
Փետրվարի 22–ին ժամը 15:00ին ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրասենյակում տեղի կունենա տեղեկատվական հանդիպում՝ դիմորդների հնարավոր հարցերին պատասխանելու համար: 
 
Եթե հետաքրքրված եք դրամաշնորհային ծրագրով, ապա խնդրում ենք մինչև սույն թվականի մարտի 11-ը ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) և հետազոտական նախագիծը fellowship@crrc.am էլեկտրոնային հասցեով՝ նամակի թեմայի տողում նշելով «ՀաՄաՏեղ» փոքր դրամաշնորհ: Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Մարիամ Առաքելյանին նշված էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարելով (+374-10) 57 48 68 (ext 104) հեռախոսահամարով: 
 
«ՀաՄաՏեղ» ծրագրի մասին 
«ՀաՄաՏեղ» ծրագիրն իրականացվում է Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) առաջնորդությամբ՝ Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի (ՏՀԶՎԿ), Երևանի մամուլի ակումբի (ԵՄԱ), Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) և ՀՌԿԿ-Հայաստանի հետ համատեղ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրին մանրամասն ծանոթանալու համար հետևեք այս հղմանը
 
ՀՌԿԿ-Հայաստանի մասին 
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը անկախ հետազոտական կենտրոն է, որն իր գործունեությունն սկսել է 2003 թվականին: Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Երևանի պետական համալսարանի ծանրակշիռ աջակցությամբ՝ 2013թ. հուլիսին ՀՌԿԿ-Հայաստանը ստացել է անկախ հիմնադրամի կարգավիճակ՝ հետամուտ լինելով Հայաստանում հասարակագիտության և հանրային քաղաքականության ոլորտներում հետազոտությունները խթանելու իր հիմնական առաքելությանը: 

Մրցույթի հրավեր

Մրցույթի հրավեր

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեն և Բելառուսի Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեն, նպատակ ունենալով նպաստել կիրառական հետազոտությունների ոլորտում երկկողմ համագործակցության զարգացմանը, հայտարարում են կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ – 2018»
ՄՐՑՈՒՅԹ:

Մրցույթը նախատեսված է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության «Բնական գիտություններ», «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա» բնագավառներին համապատասխանող նախագծերի համար:

Հայտերն ընդունվում են 2018 թ. մարտի 1-ից մինչև 2018 թ. ապրիլի 2-ը ներառյալ:

Մրցույթի մասնակցության հայտն անհրաժեշտ է Գիտության պետական կոմիտե ներկայացնել խմբի հայաստանյան կողմի ղեկավարի գրավոր դիմումով՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00 -13:00 և 14:00 – 17:00, ք. Երևան, Օրբելի եղբայրների 22, 8-րդ հարկ, 803 սենյակ:

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 210 140 (+105) հեռախոսահամարով:

Մրցույթի հրավերի փաթեթը`
http://scs.am/files/mrcuyti-hraver-gpk-bh-gtkp-2018.doc:

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի բաժին
Հեռ` 210 140 +109

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»

2018թ. մարտի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ուսանողական խորհրդի անդամների հետ տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը, որին ներկա էին բուհի վարչական և պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում

Հանդիպման շարժառիթը նախօրեին Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցած «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխությունն էր, որտեղ մասնաճյուղի ՈՒԽ-ն դարձավ մրցանակակիր:

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում

Այն ՀԵՀ-ի կողմից 17 տարի անընդմեջ իրականացվող ծրագիր է, որի նպատակն է խրախուսել, գնահատել երիտասարդներին, ուսանողներին և տարվա ընթացքում իրականացվող երիտասարդական նախաձեռնությունները:

«Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխությանը ներկայացվել էր շուրջ 40 հայտ՝ 11 անվանակարգերում, որոնցից «Լավագույն մարզային ուսանողական ինքնակառավարման մարմին» անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդը:

Տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը մեծ ուրախությամբ շնորհավորեց մրցանակակիրներին, ընդգծեց, որ ՈՒԽ-ի այս հաղթանակն առանձնահատուկ ձեռքբերում է մասնաճյուղի համար. «Սիրելի՛ ուսանողներ, ձեզ եզակի հնարավորություն է տրվել ՀՀ նախագահի ձեռքից ստանալու մրցանակ, մի բան, որի մասին մեր սերունդը չէր էլ կարող երազել: ՀՀ մարզերում կան տասնյակ պետական բուհեր, որոնց մեծ մասը գերազանցում են մեր կրթօջախին իրենց ուսանողների քանակով, սակայն այս մրցանակը ցույց է տալիս, որ մենք եղել ենք ավելի կազմակերպված, իրագործել ենք հետաքրքիր ծրագրեր և, որ պակաս կարևոր չէ, ճիշտ ենք ներկայացրել կատարած աշխատանքները»:

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում

Պարոն Առաքելյանը, կարևորելով ուսանողական կառույցները որպես երիտասարդների ինքնադրսևորման լավագույն հարթակներ, նշեց, որ այսօր ՀՀ պետական բարձր պաշտոնյաների հիմնական մասը ուսանողական տարիներից ակտիվություն ցուցաբերած անձինք են, ովքեր կարողացել են ինքնադրսևորվել և անընդհատ աճել: Տավուշի մարզում ևս համայնքների, դպրոցների, տարբեր  կազմակերպությունների ղեկավարների մեջ մեծ թիվ են կազմում մասնաճյուղի շրջանավարտները, ովքեր ուսանողական տարիներին եղել են ակտիվ: Նրանց մի մասն էլ աշխատում է մասնաճյուղում և այժմ այստեղ ներկա գտնվողների մեջ կան ուսանողներ, որոնց առաջարկելու ենք աշխատանքի անցնել մասնաճյուղում:

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում

Տնօրենը շնորհակալություն հայտնեց ավարտական կուրսերի ուսանողներին, շնորհավորեց ֆակուլտետների ՈՒԽ-ների նորընտիր նախագահներին, բոլորին մաղթեց բեղմնավոր աշխատանք ու նորանոր ձեռքբերումներ և նշեց, որ մասնաճյուղի ղեկավարությունը միշտ պատրաստ է աջակցել ուսանողներին՝ իրականացնելու իրենց  նախաձեռնությունները: Ամփոփելով իր խոսքը՝ նա կոչ արեց լինել ակտիվ, ունենալ մեծ ընկերական շրջապատ, որը կօգնի կյանքի բոլոր իրադրություններում:

Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում

Ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը շնորհակալություն հայտնեց շնորհավորանքների և աջակցության համար՝ մասնավորապես նշելով. «Ուրախ եմ, որ պատվով ենք ներկայացրել մեր համալսարանը, արժանացել նման մրցանակի: Շնորհակալ եմ Ուսխորհրդի աշխատանքային թիմին և իհարկե մասնաճյուղի տնօրեն պարոն Առաքելյանին՝ մեզ մշտապես աջակից լինելու համար։
Վստահ եմ, որ մրցանակն ավելի ոգևորիչ կլինի մեր կրտսեր ընկերների համար, որ նրանք էլ մեզ գերազանցեն»։

Հանդիպման վերջում տեղի ունեցավ հյուրասիրություն:Հայկյան մրցանակակիրներին դիմավորեցին «տանը»՝ մասնաճյուղում