Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

2018թ. փերրվարի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նախագահ, մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգում կատարված լրացումներին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովներին դրամական աջակցություն տրամադրելու կարգին, 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի և առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ամփոփվեց 2017-2018 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի առաջին կիսամյակի քննաշրջանը:

Մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

Նիստում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային ժամանակացույցը և մասնաճյուղի՝ 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցանկը:

«Մոնթե Մելքոնյան»  անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Անգին Հրաչյայի Ծատուրյանի  թեկնածությունը:

«Վազգեն Սարգսյան»  անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Աստղիկ  Արթուրի Ղազարյանի  թեկնածությունը:

«Մխիթար Գոշ»  անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության անվճար ուսուց­ման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Վանուհի Սամվելի Գևորգյանի  թեկնածությունը:

Մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

«Շառլ Ազնավուր»  անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնա­գիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Էլինա Իշխանի Խաչատրյանի  թեկնածությունը:

«Երկրապահ» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնա­գիտության անվճար ուսուցման համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Արամի Ֆարմազյանի  թեկնածությունը:

«Սահակ Ձորափորեցի»  անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Սերվիս» մասնագիտության անվճար ուսուցման համա­կարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նարինե Վարդանի Մխիթարյանի թեկնածությունը:

Գիտխորհրդի նիստում քննարկված ընթացիկ հարցերից հատկանշական են Պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Ա.Հովհաննիսյանի «Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում» աշխատությունը հրատարակության երաշխավորելու և Գիտական խորհրդի քարտուղար, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ. Ս. Աթոյանի՝ դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցերը:

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի մասին`

Մրցույթ օտարերկրյա համալսարաններում անվճար ուսանելու համար

Մրցույթ օտարերկրյա համալսարաններում անվճար ուսանելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը միջպետական համաձայնագրերի շրջանակում 2018-2019 ուստարվա համար հայտարարում է մրցույթ` Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության, Վրաստանի, Բուլղարիայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի հանրապետությունների և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար:

Նշված երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար հատկացվել են հետևյալ կրթաթոշակային տեղերը.

 • Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ստանալու նպատակով` 10 կրթաթոշակային տեղ,
 • Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրոսական կրթություն ստանալու նպատակով՝ 10 կրթաթոշակային տեղ,
 • Բուլղարիայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ 4 տեղ /2 բակալավրիատ, 2 մագիստրատուրա/,
 • Լեհաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (բացառությամբ՝ բժշկության և արվեստի մասնագիտությունների/ 6 կրթաթոշակային տեղ /4 տեղ` բակալավրիատ և մագիստրատուրա, 2 տեղ` ասպիրանտուրա),
 • Ռումինիայի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 8 տեղ՝ /3 բակալավրիատ, 3 մագիստրատուրա, 2  ասպիրանտուրա/
 • Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով՝ 25 կրթաթոշակային տեղ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2018 թվականի փետրվարի 27-ից մինչև մարտի 12-ը ներառյալ:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն/ արտաքին կապերի բաժին, (հասցեն՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 311 և 313 սենյակներ,  հեռ. +37410-58-04-03; +374 10-56-23-64)։

Քննությունները տեղի կունենան 2018 թվականի մարտի 14-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 ավագ դպրոցում:

Մրցույթը կկազմակերպվի երկու փուլով՝ մասնագիտական քննություն և հարցազրույց:

Մրցույթների հայտարարությունները տեղադրված են ՀՀ ԿԳՆ պաշտոնական կայքում:

Արական սեռի ՀՀ քաղաքացիների՝ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները՝ կարգավորվում են «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքով:

Միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից գործուղված քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում չի տրամադրվում:

Աղբյուրը՝ http://armscoop.com

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

2018թ. փետրվարի 28-ին Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխությունը, որին ներկա էին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՀԵՀ համակարգող Կարեն Ավագյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ուսանողական և երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

«Հայկյան» մրցանակաբաշխությունը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 17 տարի անընդմեջ իրականացվող ծրագիր է, որի նպատակն է խրախուսել, գնահատել երիտասարդներին, ուսանողներին և բոլոր երիտասարդական նախաձեռնություններին, որոնք տարվա ընթացքում իրականացնում են:

Մրցանակաբաշխության ժամանակ Կարեն Ավագյանը վստահեցրեց, որ ծրագիրը սպասված է և շատ կարևոր, որովհետև սա լավագույն օրինակն է, որտեղ երիտասարդները քրտնաջան և նվիրված աշխատանքով կարողանում են նման մրցանակների արժանանալ: Նա նաև ընդգծեց, որ գնալով դժվարանում է ընտրությունը, շատանում են ծրագրերը, և ամեն տարի ավելի բարդ է լինում հաղթահարել այն շեմը, որից հետո կարելի է արժանանալ «Հայկյան» մրցանակի:

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

«Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար ընդունվել էր մոտ 40 հայտ՝ 11 անվանակարգերում: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը ևս հայտ էր ներկայացրել։ Հաղթողների անունները պարզ դարձան միայն մրցանակաբաշխության ժամանակ։

«Լավագույն մարզային ուսանողական ինքնակառավարման մարմին» անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը:

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

Մրցանակաբաշխությանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը և ՈՒԽ-ի անդամներ Զառա Վարտանյանը, Անի Ասրյանը և Արփինե Վերանյանը:

Մրցանակը ստանալու համար բեմ բարձրացավ և ելույթ ունեցավ Իսկուհի Շաղբաթյանը, ում մրցանակը հանձնեց ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը:

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

 

Ի.Շաղբաթյանը սիրով ողջունեց ՀՀ նախագահին, ներկաներին և շնորհավորեց բոլոր մրցանակակիրներին: Նա շնորհակալություն հայտնեց ՈՒԽ-ի բոլոր անդամներին, մասնաճյուղի ամբողջ անձնակազմին՝ աջակցության համար, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին, մասնավորապես «Հայկյան» մրցանակաբաշխության ժյուրիին՝ կատարած աշխատանքը լավագույնս գնահատելու և նման պարտավորեցնող մրցանակի արժանացնելու համար:

Նախապես որոշված անվանակարգերից բացի` ՀՀ նախագահի կողմից տրվեցին 8 հատուկ մրցանակներ:

Մրցանակակիրները ստացան խորհրդանշական արձանիկներ, հավաստագրեր և թանկարժեք նվերներ։

Մեր ուսանողական խորհուրդը «Հայկյան 2017» մրցանակաբաշխության հաղթող

Մրցանակաբաշխության վերջում Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորեց բոլոր մրցանակակիրներին, նրանց մաղթեց նորանոր հաջողություններ` հույս հայտնելով, որ նրանց ստացած մրցանակները բաղադրիչներն են դառնալու հաջողությունների այն երկար շղթայի, որ երիտասարդները հետագայում էլ պետք է ունենան` ի փառս Հայաստանի և հայ ժողովրդի: 

Միջոցառումն ուղեկցվեց համերգային ծրագրով. երեկոյի ընթացքում ելույթ ունեցան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր՝ Սերգեյ Սմբատյան), հայտնի երգիչ-երգչուհիներ: 

Աղբյուրներ` 

http://www.president.am

http://heh.am

http://www.erit.am