Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Վճարվող պրակտիկայի բացառիկ հնարավորություն Տավուշում բնակվող երիտասարդների համար

հրավեր հրավիրում է

 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող և ՌԴ կողմից ֆինանսավորվող «Ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացում» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային պրակտիկայի հնարավորություն է տրվում Տավուշի մարզի այն երիտասարդներին, ովքեր հետաքրքրված են մարզի գյուղական տուրիզմի զարգացմամբ:

6-ամսյա պրակտիկան մասնակիցները հնարավորություն կունենան զուգահեռաբար անցկացնել Իջևան քաղաքում գործող Տավուշի Տուրիզմի զարգացման և հետազոտական կենտրոնում ու Ենոքավանի Յելլ Էքսթրիմ Պարկի ադմինիստրացիայում:

 

Վայրը՝ ք. Իջևան, գ. Ենոքավան

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2018 թ. սեպտեմբերի 7

Ժամանակահատվածը՝ 6 ամիս, երկարացնելու հնարավորությամբ

Աշխատավարձը՝ 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, ամսական

 

Աշխատանքի հակիրճ նկարագրություն.

Տավուշի ՏԶՀԿ-ի համակարգողի և Յել Էքստրիմ պարկի անմիջական ղեկավարության ներքո իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

 • մշակել մարզի գյուղական տուրիզմի զարգացմանն ուղղված բիզնես նախագծեր,
 • ստուգել և լրացնել մարզի գյուղերի գույքագրման տվյալները:
 • ներգրավել Յելլ Էքսթրիմ Պարկի ադմինիստրացիայի աշխատանքներին:
 • մշակել Կենտրոնի ինքնաֆինանսավորման բիզնես ծրագիր,
 • մասնակցել «Ինտեգրված Գյուղական զբոսաշրջության զարգացում» ծրագրի շրջանակներում գյուղերում իրականացվող տուրիզմի զարգացման ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին,
 • Կենտրոնի անխափան աշխատանքի ապահովվման ուղղված այլ աշխատանքներ:

 

Ո՞վ կարող է դիմել.

 • մինչև 30 տարեկան,
 • նվազագույնը մեկ օտար լեզվի և համակարգչային գիտելիքների իմացությամբ՝
 • բուհ-ի բարձր կուրսերի ուսանող կամ նորավարտ,
 • տուրիզմի ոլորտում ունեցած փորձը կդիտվի որպես առավելություն:

 

Ինչպե՞ս դիմել.

Լրացրեք առցանց Դիմում-հայտը, միաժամանակ lianadoy@yahoo.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկեք ձեր ինքնակենսագրականը (CV)՝ նամակի թեմա բաժնում նշելով Tavush_Internship: Առանց էլ. փոստով ուղարկված կից փաստաթղթերի ձեր դիմում-հայտը չի դիտարկվի:

Բոլոր դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

 

Ընտրության չափանիշները.

Ներկայացված պահանջներին համապատասխան դիմումատուների հետ կանցկացվի նաև հարցազրույց: Հաշվի կառնվեն դիմորդի՝ տվյալների հավաքագրման և ուսումնասիրություններ կատարելու փորձն ու հմտությունները, տուրիզմին առնչվող որևէ նախագծի, ուսուցման, բիզնես ծրագրին մասնակցելու փաստը, հաղորդկացության հմտություններին տիրապետելը:

 

Դիմում-հայտը լրացնելու համար անցե՛ք հետևյալ հղումով. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRICKhF5EShycwkaV7obln0P6qNdchEFpLts9-7otHqlWu5A/viewform :

Օգոստոսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. օգոստոսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

27-08-2018-1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին (ժամատախտակին, դասատախտակներին, աշխատանքային պլաններին, ամբիոնային ծանրաբեռնվածություններին և այլնին) վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Պարոն Ցուցուլյանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց նիստի բոլոր մասնակիցներին, նաև նոր պաշտոնում նշանակվելու առթիվ առաջարկեց շնորհավորել Գ.Ավետիսյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ) և Կ.Պողոսյանին  (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ)՝ բոլորին մաղթելով աշխատանքային բեղուն և արդյունավետ գործունեություն:

27-08-2018-2

Նիստի ընթացքում կարևորվեցին մասնաճյուղի կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության խնդիրները, քննարկվեցին նաև բուհում ուսումնագիտական աշխատանքների, բիզնես ծրագրերի ծավալի մեծացմանը, ոչ ֆորմալ կրթության (ակնարկային դասախոսություններ, թրեյնինգներ, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն) զարգացմանը, պրակտիկաների բարելավմանը միտված հարցեր:

Նոր՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց վերջնական տեսքի բերել իրենց բաժինների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն)՝ ըստ պաշտոնների հստակեցնելով աշխատակիցների գործառույթները, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին՝ ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները:

27-08-2018-3

Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանին նվիրաբերվեցին գրքեր

 library-offers

2018-2019 ուսումնական տարվան ընդառաջ Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղի բնակիչ պարոն Սամվել Դանիելյանը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանին նվիրաբերեց շուրջ 300 միավոր գրականություն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային խորհուրդը և գրադարանի աշխատակազմը խորին երախտագիտություն և մեծ գոհունակություն են հայտնում բուհի նկատմամբ ցուցաբերված ուշադրության և գրքերի նվիրատվության համար:

Նրանք համոզմունք են արտահայտում, որ նվիրաբերված գրքերը մասնաճյուղի ընթերցողների լայն շրջանում հետաքրքրություն կառաջացնեն հայ և համաշխարհային գրականության, բնական գիտությունների առանձին գիտակարգերի վերաբերյալ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային խորհուրդը նաև պատրաստակամություն է հայտնում պարոն Դանիելյանի հետ շարունակելու համագործակցությունը համատեղ միջոցառումների, քննարկումների շրջանակում:

 

ԵՊՀ իջևանի մասնաճյուղի՝ 2018թ. հեռակա ուսուցման ընդունելություն

 Ysuib

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2018թ. հեռակա  ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
 • Պատմություն,
 • Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի),
 • Հոգեբանություն,
 • Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
 • Զբոսաշրջություն:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 5 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2018թօգոստոսի 27ից մինչև սեպտեմբերի 20ը:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 093 20 65 05 կամ 093 30 93 00 հեռախոսահամարներով:

 

«Միջազգային երիտասարդական մաթեմատիկական մարտահրավեր» առցանց մրցույթ

imcy

Մաթեմատիկայից հիմնավոր գիտելիքներ ունեցող սիրելի՛ ուսանողներ, «Միջազգային երիտասարդական մաթեմատիկական մարտահրավերը» հայտարարում է առցանց մրցույթ ամբողջ աշխարհի ուսանողների և դպրոցականների համար: Հաղթողները կստանան մրցանակներ և դրամական պարգև մինչև 200 ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև կդառնան կազմակերպության դեսպաններ իրենց երկրներում:

Մրցույթին մասնակցելու համար նախ պետք է հաղթահարել որակավորման փուլը, որը բաղկացած է 5 առաջադրանքներից: Անհրաժեշտ է ճիշտ լուծել առնվազն 3 (մինչև 18 տարեկաններ) կամ 4 (18 տարեկանից բարձր) առաջադրանք:

Լուծումն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը լրացնել հայտը (https://iymc.info/#registrationBox) և վերբեռնել լուծման ֆայլը pdf, word, jpg, png կամ այլ ֆորմատով: Ֆայլի ծավալը չպետք է գերազանցի 10ՄԲ-ը:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել https://iymc.info կայք: