Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Աշխատանքի հրավեր

Աշխատանքի հրավեր

Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի «Ազգագրություն» բաժնում աշխատելու համար ընդունվում են հայտեր:

Գիտական աշխատողի պարտականությունների շրջանակը

  • Թանգարանի գործունեության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում,
  • Թանգարանային առարկաների ու հավաքածուների ուսումնասիրում,
  • Թանգարանային հավաքածուների համալրման ծրագրերի, թանգարանի զարգացման, ինչպես նաև՝ ցուցադրությունների և ցուցահանդեսների հայեցակարգերի մշակում,
  • Թանգարանային առարկաներին և հավաքածուներին վերաբերող գիտահետազոտական նյութերի և կատալոգների հրատարակության նախապատրաստում:

Պահանջվող որակավորում և հմտություններ

  • Հումանիտար գիտությունների (ազգագրություն, մշակութաբանություն, թանգարանագիտոություն և այլ հարակից գիտաճյուղեր) բնագավառում բարձրագույն կրթության որակավորում,
  • Գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման հմտություններ,
  • Երկու և ավելի օտար լեզուների իմացություն,
  • Համակարգչով աշխատելու հմտություններ (Word, Power Point),
  • Թիմային աշխատանքի կարողություններ:

Դիմելու կարգը

Պահանջներին համապատասխանելու դեպքում անհրաժեշտ է armeniaethnomuseum@gmail.com էլ. հասցեին ուղարկել՝
1. ինքնակենսագրություն (CV),
2. հետաքրքրության նամակ (նամակում պետք է հստակ նշել աշխատանքին առնչվող փորձառությունն ու նպատակները։ Այն չպետք է գերազանցի 300 բառը):

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2018 թ. մարտի 10-ն է: