Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի շրջանակներում ներկայացվեցին զեկուցումներ

2016-17 ուստարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները «Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի շրջանակներում ներկայացրին օպերացիոն համակարգերի տեսակների և դրանց կիրառության վերաբերյալ զեկուցումներ:

«ՕՀ-ն մոբայլ սարքերի համար» թեմայով զեկուցում  կարդացին Գոհար Գրիգորյանը, Ալիսա Թամրազյանը և Օլյա Գրիգորյանը:

21-04-2017-5

Զեկուցման մեջ ներկայացվեցին ՕՀ-երի տեսակները և դրանց կիրառությունը, մոբայլ սարքերի ՕՀ-ի առավելություններն ու թերությունները:  

21-04-2017-4

«Օպերացիոն համակարգ» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց Սուսաննա  Բալասանյանը՝  խոսելով օպերացիոն համակարգի, նրա տեսակների, Android, Linux  օպերացիոն համակարգերի ստեղծման, նրանց առավելությունների և տարբերությունների մասին:

21-04-2017-2

«Android օպերացիոն համակարգ» թեմայով զեկուցում կարդացին Հասմիկ Հակոբյանը և Մարիետտա Ներսիսյանը:

21-04-2017-1

Զեկուցման մեջ ներկայացվեցին ՕՀ-ի բոլոր տարբերակները՝ իրենց հատկություններով, ցուցադրվեցին Android ՕՀ-ով աշխատող խելացի ժամացույցների, ռոբոտների, VR ակնոցների և այլ սարքավորումների նկարներ, տրվեց դրանց վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն: 

21-04-2017-3

«Microsoft Windows»  թեմայով զեկուցում ներկայացրին   Գոհար Բեջանյանը և Սիլվա Քալանթարյանը՝  անդրադառնալով ՕՀ-ի տարբերակներին, նրանց առավելություններին ու թերություններին, զարգացման պատմությանը:

21-04-2017-6

«FAT16  և FAT32» թեմայով զեկուցում կարդացին Դիանա Գասպարյանը և Դիանա Մայիլյանը՝ համապատասխան օրինակներով ներկայացնելով տրված օպերացիոն համակարգերը, նրանց առավելությունները և թերությունները: