Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

2018թ. հունիսի 11-30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ:

2

Հունիսի 11-ին կայացան «Պատմություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» (հայոց լեզվից) մասնագիտությունների II կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

2

2

Հունիսի 16-ին տեղի ունեցան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության III, «Սերվիս» մասնագիտության II և III կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

1

2

Հունիսի 19-ին կայացավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  II կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

3

2

Հունիսի 23-ին կկայանան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  III, «Դիզայն» մասնագիտության  II և III կուրսերի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հունիսի 28-ին տեղի կունենա «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության  II կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 30-ին կկայանա «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Պաշտպանություններն իրականացվում են սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով: