Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ

EPH IM

 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հա­յտարարում է 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ:

Ընդունելության երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք ունեն.

  • Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները,
  • օտարերկրյա պետությունների ուսում­նա­կան հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավար­տած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,
  • նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդ­ները,
  • նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 2-ը, ժամը 18:00-ն:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-61, 
(093) 20-65-05
 հեռա­խո­սա­հա­մար­ներով:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնաժողով