Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակում իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

2017թ. դեկտեմբերի 21-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակի ընթացքում ծավալած գործունեության մասին հաշվետվություն, որին ներկա էին տնօրենության, ՈՒԽ-ի անդամներ, դասախոսներ, ուսանողներ:

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակում իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԽ-ի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը մասնավորապես ներկայացրեց կիսամյակի ընթացքում առաջին կուրսեցիների և ուսանողության հետ կազմակերպված հանդիպումների, Ուսանողի իրավունքներին և պարտականություններին վերաբերող միջոցառումների  մասին:

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակում իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Ապա ներկայացվեցին կատարված աշխատաքները՝ ըստ ֆակուլտետների:

Բարձր գնահատվեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակի ընթացքում Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի ծավալած գործունեությունը.

 • «Հաջողություն և առաջնորդություն» թեմայով քննարկում:
 • «Մաթեմատիկան՝ որպես բնության լեզու» թեմայով միջոցառում:
 • «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» ուսուցողական միջոցառում:
 • «Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Տավուշի մարզում» քննարկում Տավուշի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնում:
 • ՀՀ ազգային արժույթի թողարկման 24-ամյակին նվիրված միջոցառում:

Գոհունակությամբ ներկայացվեցին նաև Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի կողմից իրականացված աշխատանքները.

 • Անգլերեն լեզվի ուսուցման խմբակի գործունեություն:
 • «Ինչպե՞ս կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով բաց քննարկում:
 • Օտար լեզվով կինոդիտումների կազմակերպում և քննարկում:
 • «Օտարամուտ բառերի գործածությունը մեր խոսքում» թեմայով քննարկում:
 • «Երկրաշարժ» ֆիլմի ցուցադրություն-քննարկում (համագործակցությամբ՝ Ուսանողական գիտական ընկերության):

Համեմատաբար պասիվ էին գործել Բնական գիտությունների և հատկապես Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդները.

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ՝

 • «Մարդիկ, ովքեր փոխել են համացանցը» թեմայով մոտիվացիոն միջոցառում:
 • «Ծրագրավորումը հասանելի է բոլորին» ուսուցողական դաս:
 • «Բիլ Գեյթսի հաջողության ուղին» ֆիլմի ցուցադրություն-քննարկում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ՝

 • «Դա Վինչիի ծածկագիրը» վեպի և ֆիլմի վերլուծաբանների տեսակետների ներկայացում-քննարկում:

Ուսանողական խորհուրդը ներկայացրեց 2017-18 ուստարվա I կիսամյակում իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Այնուհետև ներկայացվեցին Հանձնաժողովների (Մշակույթի, Սպորտի և ազատ ժամանցի կազմակերպման, Հասարակայնության հետ կապերիև տեղեկատվության, Գիտակրթական) իրականացրած աշխատանքները.

 • Ագային պարերի ուսուցման խմբակի գործունեություն:
 • Գիտելիքի օրվան նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում:
 • Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում:
 • Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ:
 • «Երիտասարդը պետության հիմնասյուն» թեմայով էսսեների մրցույթ:
 • Վոլեյբոլի ընկերական հանդիպում:
 • «Ուսանողական նախասիրություններ. ուսանողի իմիջ» թեմայով քննարկում:
 • «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով ուսուցողական սեմինար:
 • «Գրագրության ձևեր» ուսուցողական դաս:
 • ՀՀ Սահմանադրության ընթերցման օր:
 • Մասնաճյուղային ինտելեկտուալ խաղ (ՈՒԳԸ համագործակցությամբ):
 • Գրական- երաժշտական ցերեկույթ:

Հաշվետվության ներկայացման վերջում ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը՝ խրախուսելով Ուսանողական խորհրդի կողմից իրականացված աշխատանքները, կարևորելով ուսանողական կառույցների՝ որպես երիտասարդների ինքնադրսևորման լավագույն հարթակների դերն ու նշանակությունը բուհական միջավայրում և ընդհանրապես հասարակական կյանքի ցանկացած ոլորտում, ուսանողներին մաղթեց նախաձեռնողականություն, ավելի մեծ եռանդ ու նպատակասլացություն իրենց ծրագրերի իրականացման գործում: