Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետ

2018թ. մայիսի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողները՝ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, ուսումնական խորհրդատու Մ.Ճաղարյանի ուղեկցությամբ, այցելեցին Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի (ԻԿՄ) ֆակուլտետ:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետ

Ուսանողներին հյուրընկալեց Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վ.Դումանյանը:

Այնուհետև տեղի ունեցավ հանդիպում ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի հետ: Ջերմ մթնոլորտում հարց ու պատասխաններով քննարկվեցին ուսանողական և մասնագիտական հարցեր:

Բաժանվելով խմբերի՝ ուսանողները մասնակցեցին ԷՀՄ և ծրագրավորման, Դիսկրետ մաթեմատիկայի և Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներին: Մայր բուհի դասախոսները շեշտեցին մասնաճյուղի ուսանողների պատրաստվածության բարձր մակարդակը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետԴասերից հետո ֆակուլտետի ուսխորհրդականների ուղեկցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները գնացին ԵՊՀ պատմության թանգարան, որտեղ ներկայացվեց Մայր բուհի հիմնադրման պատմությունը, այցելեցին գրադարան, Ուսանողական խորհուրդ և Ուսանողական գիտական ընկերություն:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետ

Բավականին լավ տպավորություններով շարունակվեց ճանաչողական էքսկուրսիայի մյուս մասը:

«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետ

Ուսանողները զբոսնեցին մայրաքաղաքում, այցելեցին տեսարժան վայրեր:

Նմանատիպ այցերը դրականորեն են ազդում ուսումնական գործընթացի վրա, ամրապնդում Մայր բուհ-մասնաճյուղ կապը:«ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների այցը ԵՊՀ ԻԿՄ ֆակուլտետ