Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղի բակում կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված դաս-պլեներ

1. գլխավոր

 2019թ. հոկտեմբերի 22-ին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ու ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի բակում կայացավ մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին  նվիրված դաս-պլեներ, որին մասնակցում էին ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի երկու տասնյակ ուսանողներ:

Դաս-պլեները ղեկավարում էր Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ նկարիչների միության վարչության անդամ, դոցենտ Համլետ Ասատրյանը, ներկա էր Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա. Շ. Մարգարյանը:

Պարոն Ասատրյանի խոսքով՝ պլեների անցկացումը նպատակ ուներ ոչ միայն զարգացնելու ուսանողների ստեղծագործական կարողությունները, այլև բուհի հիմնադրման 25-ամյակի առթիվ վերհանելու ուսանողների առանձնակի վերաբերմունքը հարազատ կրթօջախի նկատմամբ:

Պլեների ընթացքում ուսանողները գեղանկարչական տարբեր հնարքներով ստեղծում էին իրենց նախասիրություններին հարիր աշխատանքներ (դիմանկար, մասնաճյուղի ճարտարապետական կառույցի էքստերիեր, բնապատկեր և այլն):

Ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ Իրինա Փիրումյանի խոսքով՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակը ևս մեկ անգամ հնարավորություն ընձեռեց համախմբելու իրենց ուսանողներին, յուրովի արտահայտելու բուհի հանդեպ իրենց սերը, ներկայացնելու համալսարանական միջավայրն իրենց աչքերով: