Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

2018թ. փետրվարի 23-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում, որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը՝ ի դեմս ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Ք. Հարությունյանի:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ներկա էին պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «ԱԼԳ» և «ՖԼԳ» մասնագիտությունների ուսանողներ:

23-02-18-1

Միջոցառմանը մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Դաս-միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին անգլերենի բառագիտությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ և հարցեր, մասնավորապես՝ հոմանիշների, հականիշների, համանունների և իմաստաբանական դաշտերի համակարգերը:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ընդգծվեց բառագիտության դերը լեզվաբանության մեջ, ներկայացվեցին բազմիմաստության առանձնահատկությունները անգլերենում:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

Ուսանողները հանդես եկան անգլերենի բառագիտության վերաբերյալ զեկուցումներով՝ զուգահեռներ անցկացնելով և համեմատելով հայերենի հետ:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում

 

Զեկուցումների ներկայացմանը հետևեց դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ ակտիվ  քննարկում:

Կայացավ «Անգլերենի բառագիտության որոշ դրույթներ» թեմայով դաս-միջոցառում