Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական գիտաժողով ՎՊՀ-ում

կոնֆերանս գիտաժողով

2018թ. նոյեմբերի 6-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերին և Հայաստանի 1-ին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

            Նստաշրջանի ընթացքում գործելու են հետևյալ բաժանմունքները.

 1. Պատմություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն
 2. Հայ բանասիրություն
 3. Օտար լեզուներ և գրականություն
 4. Տնտեսագիտություն
 5. Մանկավարժություն
 6. Հոգեբանություն
 7. Սոցիալական աշխատանք
 8. Փիլիսոփայություն
 9. Արվեստագիտություն
 10. Աշխարհագրություն
 11. Կենսաբանություն
 12. Քիմիա
 13. Ֆիզիկա
 14. Մաթեմատիկա
 15. Ինֆորմատիկա

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 12-ը sss.vsu.am@mail.ru էլ.փոստի հասցեին ուղարկել մասնակցության հայտը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտական նստաշրջանին ներկայացված լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են ՎՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հերթական համարում: